Internet infrastructuur

De bestaande servers van CompUsers zijn al de nodige jaren in de lucht. Inmiddels voldoen die technisch niet meer en is de software verouderd. Bovendien is er dringend behoefte aan verbetering van de veiligheid, zowel intern als voor de leden/gebruikers.

Het afgelopen half jaar is in overleg met het WebTeam besloten over te gaan tot een geheel nieuwe internet infrastructuur, die gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen van internet hosting. Daarbij staat de veiligheid zeer hoog in het vaandel. Er wordt uitgegaan van clusters voor elke internet activiteit, met elk een eigen gehoste server en team voor inhoud en onderhoud.

CompUsers vernieuwt internet

Ook CompUsers ontkwam niet aan de 'Wet van de Remmende Voorsprong'. Daardoor zijn onze internet-activiteiten toe aan een grondige renovatie.

Op dit moment is al een nieuwe e-mail server in de lucht en worden bestaande e-mail accounts gefaseerd overgebracht. Uiteraard met zo min mogelijk overlast voor de betrokkenen, maar enkele kleine veranderingen zijn nodig. De e-mail adressen worden in ieder geval gehandhaafd. De nieuwe e-mail server biedt extra functionaliteit en ook de beveiligingsaspecten zijn helemaal up to date. In het artikel 'CompUsers: Mail en Web voor leden' in SoftwareBus 2011-2 lees je de details.