Aanmelding abonnement SoftwareBus met automatische incasso

Verstuur per e-mailVerstuur per e-mail

Een jaargang van de SoftwareBus bestaat uit 6 nummers. Bij verzending binnen Nederland bedraagt de prijs € 15,00 per jaar voor leden of donateurs van CompUsers en leden van de HCC, en € 24,00 per jaar voor niet-leden. De verzendkosten voor verzending buiten Nederland maar binnen de EU bedragen € 6,00, terwijl voor een bestemming buiten de EU € 12,00 in rekening wordt gebracht.

Klik hier voor de abonnementsvoorwaarden.

Als abonnee van de SoftwareBus hebt u recht op een eigen subdomein van cumail.nl met e-mailaccounts. Kijk hier voor meer informatie.

Kies hieronder uit opties voor niet-leden en verzending naar het buitenland.

Aanmelding voor abonnement op de SoftwareBus
met SEPA-machtiging voor automatische incasso van het abonnementsgeld

Vereniging CompUsers heeft het uitgeven van de SoftwareBus ondergebracht bij Programmatheek BV.

Naam: Programmatheek BV
Adres: Postbus 23
Postcode: 5100 AA
Woonplaats: Dongen
Land: Nederland
Incassant ID: NL03ZZZ301230970000
Reden betaling: Abonnement Softwarebus

Programmatheek:Softwarebus


 

Ik neem een abonnement op de SoftwareBus, en machtig hierbij Programmatheek BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven, en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Programmatheek BV.

Het nummer van de bankrekening waarvan automatisch geïncasseerd wordt.
Niet verplicht bij Nederlandse IBAN.
ter ondertekening
ter controle
HCC-lid: uw HCC-lidnummer zoals op uw HCC-ledenpas; Donateur: uw donateursnummer zoals ontvangen van de ledenadministratie.
Ter controle: bestemming van verzending SoftwareBus