CompUsers

Wat is CompUsers?

Categorieën: 

CompUsers helpt gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor toepassingen en besturingssystemen. Maar ook communicatie en netwerken krijgen de nodige aandacht. 

CompUsers is actueel. CompUsers helpt. CompUsers innoveert. Samen met CompUsers loop je altijd voorop.

Contact en wegwijzer

Categorieën: 

Let wel:

  • Om ongewenste e-mail (spam) te voorkomen, vermelden wij geen e-mailadressen op deze website.
  • Wij verzoeken u in al uw correspondentie uw HCC lidnummer en/of uw abonneenummer van de SoftwareBus te vermelden.

Bestuur

Ga naar de pagina Bestuur voor contact met één van de bestuursleden.

Reviews van software

Categorieën: 

Voor abonnees van ons blad de SoftwareBus bieden wij hier reviews (recensies) van software. Hierin is de beschrijving door de leverancier niet meer leidend, maar wordt de software daadwerkelijk uitgeprobeerd en/of getest. Kwaliteit gaat vóór kwantiteit; het zullen er dan ook veel minder zijn dan de previews op de voormalige GigaHits. Alleen de betere software komt erop, software waarmee u het meest gebaat bent. Soms kan zo’n review aanleiding geven voor een uitgebreider artikel in de SoftwareBus.

Pagina's

Abonneren op CompUsers