Onze geschiedenis

CompUsers heeft de ontwikkeling van DOS naar Windows 10 vanaf het prille begin intensief gevolgd. Er is dan ook een enorme expertise in al deze besturingssystemen bij ons aanwezig.

CompUsers, oorspronkelijk "MS-DOS-gebruikersgroep" en vervolgens DOSgg, had ten doel de gebruikers van MS-DOS te ondersteunen. MS-DOS van Microsoft dat onder de naam PC-DOS als standaard besturings­systeem op de Personal Computer van IBM werd geleverd, was afgeleid van CP/M, een besturings­systeem dat werd gebruikt op veel computers uit het pre-PC-tijdperk. In die tijd moest de eigenaar van een PC meer zijn dan alleen maar een "gebruiker" om met de vrij ingewikkelde commando's op een zwart beeldscherm overweg te kunnen. Bovendien is DOS een besturings­systeem waarop slechts één applicatie tegelijk kan worden gedraaid. Vandaar dat er twee soorten systeemapplicaties populair werden: Menu's en Multi-Taskers.

Een menuprogramma of "shell" gaf de gebruiker de mogelijkheid om zonder moeilijke commando's in te typen zijn favoriete toepassingen met een enkele toetsdruk of muisklik te starten. Sommige van deze menu's waren uitgerust met een taakwisselaar. Er kan dan tussen meerdere programma's worden gewisseld zonder dat die behoeven te worden afgesloten, maar het programma dat tijdelijk op de achtergrond wordt gezet staat dan wel stil! Één daarvan was de nooit massaal verkochte versie 2.0 van het grafisch menu "Windows" van Microsoft. Een echte multitasker, bruikbaar op de latere PC's met een 80386 processor en opvolgers, maakt het mogelijk meerdere programma's tegelijk te draaien. Een populaire combinatie van een menu met een echte multitasker was DesqView.

Een andere behoefte was die aan grafische software met meer kleuren dan in de klassieke tekst modus mogelijk is. Dergelijke software ontwikkelen is een dure tijdrovende bezigheid. Microsoft voorzag Windows van een grafische bibliotheek voor programmeurs die dat werk aanzienlijk eenvoudiger moest maken. Versie 3.0 van Windows werd wel gebruikt, maar pas versie 3.1 werd echt populair en kan worden gezien als het aanbreken van het Windows tijdperk. Kort daarop kwam Microsoft met een versie 3.11 die netwerken ondersteunde. De combinatie MS-DOS met Windows 3.11 presenteerde zich naar de gebruiker als een Multi-Task & Multi-User besturingssysteem. Een besturingssysteem dus, dat meerdere taken tegelijk kon uitvoeren van meer dan één gebruiker. De opvolgers van Windows 3.11 kregen meer commerciële namen als respectievelijk Windows 95, Windows 98 en Windows ME. Technisch gezien waren het echter alle systeemapplicaties die draaien op MS-DOS versie 7 als basis. Deze besturingssystemen, op basis van MS-DOS, zijn intussen vervangen door de Windows NT-lijn.

Naast Windows ontwikkelde Microsoft, in samenwerking met IBM, ook de beoogde opvolger van DOS onder de naam Microsoft OS/2. Het besturingssysteem presenteerde zich aan de gebruiker met het uiterlijk van DOS, maar was een echte multitasker. Al spoedig bleek het, alhoewel uiterst betrouwbaar, enkele nadelen te hebben. Ten eerste was er een enorme hoeveelheid software voor DOS beschikbaar, doch OS/2 kon slechts één DOS-sessie tegelijk draaien. En dan was er de onmogelijkheid om op OS/2 Windows te draaien. Hier ontstonden verschillen van inzicht tussen Microsoft en IBM die er uiteindelijk toe leidden dat de jarenlange samenwerking werd verbroken. Microsoft OS/2 werd Windows NT versie 3.1 met het uiterlijk van Windows. IBM ontwikkelde OS/2 alleen verder, tot een besturingssysteem als Windows maar logischer van opzet en compatibel met Windows 3.1.

Helaas echter is OS/2 niet compatibel met de opvolgers van Windows 3.1 en dat heeft sterk afbreuk gedaan aan dit prachtige besturingssysteem, doordat de enorme hoeveelheid software die beschikbaar is voor Windows er niet op draait.

Windows NT 3.1 is opgevolgd door achtereenvolgens Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en nu Windows 10. De Windows NT-lijn was oorspronkelijk bedoeld voor de professionele gebruiker en is uiterst stabiel! Voor de consumentenmarkt was het succesvolle Windows XP de eerste opvolger in de NT-lijn van de Windows versies gebaseerd op MS-DOS.

CompUsers beperkt zich echter niet alleen tot Windows. In de loop de tijd is het meerdere besturingssystemen gaan ondersteunen, waaronder met name Linux , en nu ook het op Linux gebaseerde Android. Voor beide heeft CompUsers een eigen platform.

Categorieën