General MIDI

Introductie

Instrumenten
Drumkit
MIDI controllers

General MIDI is een algemeen aanvaarde standaard voor synthesizers. Synthesizers die General MIDI ondersteunen, kunnen echter wel uitbreidingen hebben op de General MIDI standaard. Hieronder geven we de GM instrumenten set, de drum kit en een lijst van GM MIDI controllers. GM 2 verschilt van GM 1 in het aantal controllers dat is vastgelegd. Moderne apparaten die GM onderstenen voldoen praktisch altijd aan de GM 2 standaard. Helaas voert niet iedere fabrikant alle functies van de standaard uit op zijn apparaten.

Instrumenten

  1.Acc. grand piano 33.Accoustic bass 65.Soprano sax   97.FX rain
  2.Bright piano 34.Fingered bass 66.Alto sax   98.FX soundtrack
  3.Elec. grand piano 35.Picked bass 67.enor sax   99.FX crystal
  4.Honky-tonk piano 36.Fretless bass 68.Baritone sax 100.FX atmosphere
  5.Elec. piano 2 37.Slap bass 1 69.Oboe 101.FX brightness
  6.Elec piano 1 38.Slap bass 2 70.English horn 102.FX goblins
  7.Harpsichord 39.Synth bass 1 71.Bassoon 103.FX echo drops
  8.Clavi 40.Synth bass 2 72.Clarinet 104.FX star theme
  9.Celesta 41.Violin 73.Piccolo 105.Sitar
10.Glockenspiel 42.Viola 74.Flute 106.Banjo
11.Music box 43.Cello 75.Recorder 107.Shamisen
12.Vibraphone 44.Contrabass 76.Pan flute 108.Koto
13.Marimba 45.Tremolo strings 77.Blown bottle 109.Kalimba
14.Xylophone 46.Pizz. strings 78.Shakuhachi 110.Bagpipe
15.Tubular bells 47.Orchestral harp 79.Whistle 111.Fiddle
16.Dulcimer 48.Timpani 80.Ocarina 112.Shanai
17.Drawbar organ 49.String ens. 1 81.Square wave 113.Tinkle bell
18.Percussive organ 50.String ens. 2 82.Sawtooth wave 114.Agogo
19.Rock organ 51.Synth. strings 1 83.Caliope 115.Steel drums
20.Church organ 52.Synth. strings 2 84.Chiff 116.Woodblock
21.Reed organ 53.Choir ahh 85.Charang 117.Taiko drum
22.Accordian 54.Choir oohh 86.Voice 118.Melodic tom
23.Harmonica 55.Synth voice 87.Fifth's 119.Synth. drum
24.Tango accordian 56.Orchestral hit 88.Bass&lead 120.Reverse cymbal
25.Nylon string guitar 57.Trumpet 89.New age 121.Guit.fret noise
26.Steel string guitar 58.Trombone 90.Warm 122.Breath noise
27.Jazz guitar 59.Tuba 91.Polysynth 123.Seashore
28.Clean elec. guitar 60.Muted trumpet 92.Choir 124.Bird tweet
29.Muted elec. guitar 61.French horn 93.Bowed 125.Telephone ring
30.Overdrive guitar 62.Brass section 94.Metallic 126.Helicopter
31.Distortion guitar 63.Synth brass 1 95.Halo 127.Applause
32.Guitar harmonics 64.Synth brass 2 96.Sweep 128.Gunshot

Drum kit

Instrumenten
Drumkit
MIDI controllers

Hieronder geven we de klanken die bij een bepaalde noot hoort.

B1 35.Acoustic Bass Drum B2 59.Ride Cymbal 2
C1 36.Bass Drum 1 C3 60.Hi Bongo
C#1 37.Side Stick C#3 61.Low Bongo
D1 38.Acoustic Snare D3 62.Mute Hi Conga
D#1 39.Hand Clap D#3 63.Open Hi Conga
E1 40.Electric Snare E3 64.Low Conga
F1 41.L ow Floor Tom F3 65.High Timbale
F#1 42.Closed Hi-Hat F#3 66.Low Timbale
G1 43.High Floor Tom G3 67.High Agogo
G#1 44.Pedal Hi-Hat G#3 68.Low Agogo
A1 45.Low Tom A3 69.Cabasa
A#1 46.Open Hi-Hat A#3 70.Maracas
B 1 47.Low-Mid Tom B3 71.Short Whistle
C2 48.Hi-Mid Tom C4 72.Long Whistle
C#2 49.Crash Cymbal 1 C#4 73.Short Guiro
D2 50.High Tom D4 74.Long Guiro
D#2 51.Ride Cymbal 1 D#4 75.Claves
E2 52.Chinese Cymbal E4 76.Hi Wood Block
F2 53.Ride Bell F4 77.Low Wood Block
F#2 54.Tambourine F#4 78.Mute Cuica
G2 55.Splash Cymbal G4 79.Open Cuica
G#2 56.Cowbell G#4 80.Mute Triangle
A2 57.Crash Cymbal 2 A4 81.Open Triangle
A#2 58.Vibraslap    

MIDI controllers

Instrumenten
Drumkit
MIDI controllers

    0.Bank Select        1.Modulation   0-127
    2.Breath Control 0-127     3.Undefined
    4.Foot Control   0-127     5.Portamento Time 0-127
    6.Data Slider    0-127     7.MainVolume pr chan 0-127
    8.Balance  0-127   10.Pan  0-127
  11.Expression 0-127   12.Effect Control 1 (MSB)
  13.Effect Control 2 (MSB)   16.Gen.Purp.Cont.1
  17.Gen.Purp.Cont.2   18.Gen.Purp.Cont.3
  19.Gen.Purp.Cont.4   32.Bank Select (LSB)
  33.LSB 1 (mod wheel)   34.LSB 2 (breath controller)
  35.LSB 3   36.LSB 4 (foot pedal)
  37.LSB 5 (portamento time)   38.LSB 6 (data entry)
  39.LSB 7 (volume)   40.LSB 8 (balance)
  41   42.LSB 10 (pan)
  43.LSB 11 (expression)   44.LSB 12 (effect control 1)
  45.LSB 13 (effect control 2)   46.LSB 14
  47.LSB 15   48.LSB 16
  49.LSB 17   50.LSB 18
  51.LSB 19   52.LSB 20
  53.LSB 21   54 .LSB 22
  55.LSB 23   56.LSB 24
  57.LSB 25   58.LSB 26
  59.LSB 27   60.LSB 28
  61.LSB 29   62.LSB 30
  63.LSB 31   64.Sustain/hold
  65.Portamento   66.Sostenuto
  67.Soft Pedal   69.Hold 2
  70.Sound controller 1 (sound variation)   71.Sound controller 2 (Timbre/Harmonics intensity)
  72.Sound controller 3 (Release Time)   73.Sound controller 4 (Attack Time)
  74.Sound controller 5 (Brightness)   75.Sound controller 6 (Decay Time)
  76.Sound controller 7 (Vibrato Rate)   77.Sound controller 8 (Vibrato Depth)
  78.Sound controller 9 (Vibrato Delay)   79.Sound controller 10 (undefined)
  80.Gen.Purp.Cont. 5   81.Gen.Purp.Cont. 6
  82.Gen.Purp.Cont. 7   83.Gen.Purp.Cont. 8
  84.Portamento control   91.Effect 1 Depth (Reverb Depth)
  92.Effect 2 Depth (Tremelo Depth)   93.Effect 3 Depth (Chorus Depth)
  94.Effect 4 Depth (Celeste Depth  Detune)   95.Effect 5 Depth (Phaser Depth)  
  96.Data Increment   97.Data Decrement
  98.NRPN- LSB   99.NRPN- MSB
100.RPN- LSB 101.RPN- MSB
120.All Sounds Off 121.Reset Controllers  0
122.Local Control (On/Off   0 or127) 123.All Notes Off
124.Omni Off 125.Omni On
126.Mono Mode On (0-16;0=omni off) 127.Poly Mode On   0
 

 0 Bank Select (MSB):  herrouteren naar Controller 0 is uit den boze.  Het verstoort uw program changes.
 1 Modulation Wheel of Joystick (positieve polariteit) (MSB):  kan op sommige synthesizers aan andere controllers worden gekoppeld.
 2 Breath controller soms Joystick (negatieve polariteit) (MSB):  kan op sommige synthesizers aan andere controllers worden gekoppeld.
 4 Foot Pedal (MSB):  alleen hiervoor gebruiken.
 5 Portamento Time (MSB):  gebruik deze alleen voor portamento time
 6 Data Entry (MSB):  ook deze alleen voor de oorspronkelijke functie gebruiken.
 7 Volume (MSB):  als u iets verbindt met Controller 7, kan uw software een probleem veroorzaken.
 8 Balance (MSB):  somige synthesizers gebruiken deze.
10 Pan position (MSB): als u iets verbindt met Controller 10, kan uw software een probleem veroorzaken.
11 Expression (MSB):  voor crescendo/ decrescendo (geluidssterkte). Roland synthesizers gebruiken het.  Somige synthesizers gebruiken het voor LFOs.  Soms verbonden met keyboard aftertouch.  

De groep hieronder is soms vast verbonden met faders en knoppen van uw synthesizer. Maar meestal zijn ze als standaard ingesteld en kunt u ze aanpassen aan uw andere synthesizers.

12 Effect Control 1 (MSB)
13 Effect Control 2 (MSB)
14 Undefined
15 Undefined
16 Ribbon Controller of General Purpose Slider 1
17 Knob 1 of General Purpose Slider 2
18 General Purpose Slider 3
19 Knob 2 General Purpose Slider 4
20 Knob 3 of niet vastgelegd
21 Knob 4 of niet vastgelegd

22-31: zijn niet vastgelegd, beschikbaar in synthesizers die de mogelijkheid hebben controllers te koppelen.  Deze zijn een goede keus als u controllers van al uw synthesizers vrij kan koppelen.  Als u ze kan gebruiken op consistente wijze reageren al uw synthesizers op de zelfde wijze.  Bijvoorbeeld: als u altijd 22 aan knop A en u altijd knop A met 'filter cut off' koppelt, dan zullen al uw programmeerbare synthesizers de filter instelling wijzigen bij het draaien aan knop A.  Dit werkt goed tot u een synthsizer krijgt met een vaste koppeling van 'filter cut off' met controller 74., zoals bij GM synthesizers. Om het nog verwarrender te maken: sommige synthesizers staan u toe om 'filter cut off' te koppelen, maar laten ook de synthesizer nog op controller 74 reageren.
32 Bank Select (LSB):  het is belangrijk dat u deze controller niet koppeld met andere functies.. 

De volgende controllers kunnen of kunnen niet zijn uitgevoerd op uw synthesizer. Vaak is dit niet het geval. 
33 Modulation Wheel (LSB)
34 Breath controller (LSB)
36 Foot Pedal (LSB)
37 Portamento Time (LSB)
38 Data Entry (LSB)
39 Volume (LSB)
40 Balance (LSB)
42 Pan position (LSB)
43 Expression (LSB)
44 Effect Control 1 (LSB)
Roland Portamento on en rate
45 Effect Control 2 (LSB)
46-63 kan in gebruik zijn als LSB voor controllers 14-31 in somige apparaten.

Deze groep zijn typische pedaal controllers. Het is verstandig om die niet aan andere functies te koppelen.

64 Hold Pedal (on/off): praktisch iedere synthesizer zal deze kennen 64 (sustain pedal)
65 Portamento (on/off)
66 Sustenuto Pedal (on/off)
67 Soft Pedal (on/off)
68 Legato Pedal (on/off)
69 Hold 2 Pedal (on/off)

90 is undefined, typisch beschikbaar voor gebruik bij synthesizers met vrij toewijsbare controllers.
Deze groep alleen gebruiken bij de start van een MIDI sequence en niet midden in.
124 Omni Mode Off
125 Omni Mode On
126 Mono Operation
127 Poly Operation

Instrumenten
Drumkit
MIDI controllers

Categorieën