Nieuws over Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 december 2020 (online)

De ALV van 19 december 2020 verliep anders dan anders, omdat we online vergaderden. Een nadeel daarvan is, dat het met elkaar overleggen niet goed mogelijk was. Het voordeel is, dat de hele vergadering werd opgenomen. Dat laatste hielp bij het maken van het verslag van de vergadering.

Gezien het belang van het onderwerp onder punt 9 van de agenda, Besluitvorming over de toekomst van CompUsers, willen we als bestuur het conceptverslag nu al ter informatie aan u als leden van CompUsers beschikbaar stellen.

Klik hier om het verslag te lezen (inloggen als lid vereist).
 
Aankondiging Algemene Ledenvergadering op 17 april 2021
De volgende ALV staat gepland op zaterdag 17 april 2021. Zeer waarschijnlijk zal dat vanwege Covid19 weer een onlinevergadering worden.

Het onderwerp Verdere besluitvorming over de toekomst van CompUsers staat dan opnieuw op de agenda.

Het bestuur beraadt zich over de vraag hoe de discussie daarover binnen CompUsers gevoerd kan worden. Misschien via een aantal voorbereidende internetsessies waarin een gesprek met elkaar mogelijk is, met een beperkt aantal deelnemers per sessie.
U hoort hierover te zijner tijd.