De geschiedenis van CompUsers op het Internet

Het begon met Fidonet

Toen begin jaren 80 de microcomputer aan zijn opmars begon, ontstonden de eerste Bulletin Board Systems (BBS) Het waren computers die met een modem aan het telefoonnet hingen. Als je ook een modem had, kon je dan verbinding met zo'n BBS maken en de berichten lezen die daar stonden. Het beperkte zich tot een paar advertenties. Een BBS werd pas nuttig als het werd gesponsord door een bedrijf of instelling. Een bekend BBS was dat van Microsoft NL, waar men de updates op Microsoft producten kon downloaden.

Het BBS kreeg wereldwijd betekenis door het BSS-programa Fido van Tom Jennings. Het gaf BBS'en de mogelijkheid 's nachts telefonisch contact met elkaar te maken. Zo ontstond Fidonet, waarin ook de HCC en dus de DOSgg gingen deelnemen. De stuwende kracht achter 'HCC Fidonet' was Henk Wevers.

In de bloeitijd van Fidonet, ruwweg 1985 tot 1997, had CompUsers (toen nog met de naam: DOSgg) 16 BBS'en en je kon dus vrijwel overal tegen lokaal tarief inbellen. Zaken die we nu kennen als e-mail en nieuwsgroepen heetten op Fidonet netmail en echomail.

E-mail en internet

Internet is ouder dan Fidonet, maar was vooral een netwerk voor militaire doeleinden en universiteiten. Pas als het een publiek netwerk wordt, begin jaren 90, komt de belangstelling daarvoor enigszins op gang. De kosten zijn hoog, want de snelheid van modems is juist bezig langzaam naar 14400 bps te gaan. Langzaam, want zo'n 14K4 modem kost een slordige f 1000,- En bekijk eens de telefoonkosten die zouden ontstaan door een uurtje surfen.

Wat minder afhankelijk van modemsnelheden is e-mail. CompUsers besluit dan om alle deelnemers aan Fidonet ook een e-mailaccount te geven, eerst onder domeinnaam doge.nl en vervolgens onder dosgg.nl. Deze e-mail wordt verzonden en ontvangen als netmail. CompUsers had een eigen gateway naar internet (UUCP). Maar al snel bleek er belangstelling te zijn voor meer.

Toen in de tweede helft van de jaren 90 de belangstelling voor internet groeide, richtte CompUsers voor haar leden een eigen server op en konden leden een goedkoop account nemen bij CompUsers. Eerst met een inbelpunt te Purmerend, later uitgebreid met nog enkele andere, zoals Delft, Maarssen en Arnhem. Toen het drukker werd was de verbinding via deze lijntjes - we ondersteunden alleen modems - "niet vooruit te branden". Maar de grote belangstelling voor doge.nl maakte het mogelijk vervolgens te voorzien in landelijke inbelpunten die modems tot en met 56K6 en ISDN ondersteunden. Dat leverde een bloedsnelle verbinding, want de provider van 'doge' had directe breedbandverbindingen met de knooppunten Amsterdam, Londen en Washington. Alleen de newsserver was minder snel.

Met de komst van het gratis HCC-net begin 1999 leek het handhaven van de eigen server niet meer zinvol. Maar veel CompUsers-leden denken nog wel eens met spijt aan hun razendsnelle toegang van toen. ADSL bestond nog lang niet en ook kabel verscheen pas in 1998.

In de tweede helft van de jaren 90 moet Fidonet langzaam maar zeker het onderspit delven door deze opkomst van internet, maar pas op 1 januari 2001 - het aantal systemen is dan tot twee geslonken - stopt CompUsers met Fidonet. Daarmee verdwijnt ook het domein dosgg.nl. Nou ja, verdwijnen... De naam blijft ons eigendom! Het begin van 5 jaar winterslaap, zoals later zou blijken.

Een tweede leven voor doge.nl

De komst van HCCnet betekende dan wel het einde van de eigen server, het betekende beslist niet het einde van doge.nl, want CompUsers ging zich actief richten op HCCnet. Zo werd de website www.DOSgg.nl een onderdeel van HCCnet, al merkte u dat niet aan het adres. En CompUsers-leden die zich daarvoor begin 1999 hebben opgegeven, konden nog lang hun oude homepage gebruiken. Hun adres www.doge.nl/~naam was toen een alias voor hun homepage op HCCnet. Met de overgang van de website naar de domeinnaam CompUsers.nl in 2009 is die mogelijkheid vervallen.

CompUsers levert sinds 1999 een aanvulling op HCCnet. Zo kon elk CompUsers-lid een eigen e-mail subdomein krijgen onder domeinnaam dosgg.nl, terwijl leden ook nog steeds hun oude doge.nl account kunnen blijven gebruiken. De POP3-server 'mail.doge.nl' genoot tot 2004 gastvrijheid op de server van de UNIX-gebruikersgroep en stond dus los van HCCnet.

Een eigen newsserver, waar CompUsers-leden elkaar behulpzaam zijn bij het oplossen van problemen met hardware of software, stond oorspronkelijk bij de webmaster thuis. Deze situatie bleek door de groeiende belangstelling onhoudbaar. En zo begon CompUsers toch weer aan een eigen server, mogelijk gemaakt door dalende kosten en groeiende belangstelling.

DOSgg.nl ook uit de slaap gehaald

En zo werd eerst de newsserver overgezet als news.dosgg.nl gevolgd door de website www.dosgg.nl. Begin 2005 zijn ook de subdomeinen en oude adressen op doge.nl verplaatst en is voor iedereen een nieuw type subdomein beschikbaar onder dosgg.nl.

Overgang naar compusers.nl

In 2008 is de website geheel herbouwd in versie 5 van het CMS (Content Management Systeem) Drupal. In de tweede helft van 2009 heeft deze de naam www.compusers.nl gekregen, waarbij de oude domeinnamen - doge.nl en dosgg.nl - hier automatisch naar doorverwijzen.

Zo waren de KennisBank (kb.compusers.nl) en het Forum (forum.compusers.nl) ook nog te benaderen onder respectievelijk kb.dosgg.nl en forum.dosgg.nl.

De oude e-mailadressen onder doge.nl en dosgg.nl bleven gewoon bestaan.

Nieuwe ontwikkelingen

In december 2012 is de website verhuisd naar een nieuwe server. Daarbij werd de achterliggende software op de server deels vernieuwd. Maar er waren nog meer aanpassingen nodig om geheel up-to-date te worden. In maart 2013 is Drupal opgewaardeerd van de verouderde niet meer ondersteunde versie 5 naar de nog wel ondersteunde versie 6, in juni 2013 gevolgd door een overgang naar de courante versie 7 van Drupal. De website zag er toen 'frisser' uit, maar is qua structuur en functionaliteit in principe niet veranderd. Ook is in de loop van 2013 het verkeer met de website beveiligd met het HTTPS protocol, zodat privacy-gevoelige gegevens niet meer gemakkelijk kunnen worden onderschept.

Na 6 jaar op Drupal 7 te hebben gedraaid is de website in juli 2019 overgegaan op Drupal 8. Versie 8 bestond al sinds eind 2015 naast versie 7, maar het duurde enkele jaren voordat hij voldoende was uitontwikkeld om een overgang te overwegen. Drupal 8 verschilt technisch zo sterk van 7 dat een eenvoudige upgrade van de website niet mogelijk bleek. Hij moest daarom van de grond af aan weer in Drupal 8 worden opgebouwd, en kreeg daarbij een moderner uiterlijk en duidelijker indeling.

In de loop der tijd bleek dat zowel het Forum als de Kennisbank steeds minder werden gebruikt. Oorzaken zijn dat veel informatie gemakkelijk op het WWW kan worden gevonden en er verscheidene meer gespecialiseerde drukker bezochte forums zijn waar de kans op een antwoord groter is. De overgang naar een nieuwe server in 2012 was een goede gelegenheid om Forum en Kennisbank niet meer opnieuw te implementeren en dus te beëindigen. Met weemoed namen we afscheid van deze diensten, vooral van de lange tijd populaire NieuwsGroepen. In plaats van het Forum staat het forum van de overkoepelende vereniging HCC ter beschikking van de leden.

In 2012 zijn alle e-mailadressen in de domeinen doge.nl en dosgg.nl omgezet naar het nieuwe domein cumail.nl (CompUsers Mail). Daarbij zijn doge.nl en dosgg.nl voor een beperkte tijd als alias van cumail.nl gehandhaafd. Die "beperkte tijd" is uiteindelijk nog verscheidene jaren geworden, maar begin mei 2019 zijn alle e-mailadressen in de domeinen doge.nl en dosgg.nl definitief vervallen. Net als het verkeer met de website is het e-mailverkeer van en naar cumail-adressen versleuteld. Bovendien zijn de nodige maatregelen getroffen om spam zoveel mogelijk tegen te gaan en bescherming te bieden tegen computervirussen.

Sinds 2013 is CompUsers actief op sociale media, met name Twitter en Facebook. 

 

Categorieën