Preview SoftwareBus en GigaHits 2009-2

Een enkel artikel is beschikbaar als pdf bestand. Klik op de link om de gewenste pdf te downloaden.

Let wel: overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie!

 

Van de redactievoorplaat

In dit nummer kondigt Kees van der Vlies, de hoofdredacteur van de laatste vier jaar, zijn afscheid aan na tweeëntwintig jaar van betrokkenheid bij de redactie van de SoftwareBus. Wat heet: hij wás de SoftwareBus. Nu nemen anderen het over, met nieuw elan en nieuwe middelen. De nieuwe opmaak is het eerste wat u daarvan ziet. We hopen dat u het mooi vindt.

 

 

 

CompUsersdag 25 april


Een dag met een volledig programma: lezingen, workshops, hulp bij problemen door de VraagBaakmedewerkers, en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering. Zie het Ledenkatern op de website voor de nieuwste informatie. In dit nummer bieden wij u een samenvatting van de jaarstukken, beperkt tot één pagina. De volledige versie beslaat 22 pagina's. Die vindt u bijna allemaal op de GigaHits bij dit nummer, alleen de financiële stukken konden niet meer worden meegenomen op de DVD. Downloaden van de website kan inmiddels wél (door leden).

 

Werving

 

CompUsers heeft plaats voor vrijwilligers op allerlei gebied. Wil je actief meedoen? Er is altijd wel een nuttige taak voor je beschikbaar.

 

VoorjaarsPCopruiming

Door verschillende oorzaken kunnen pc's trager worden in het gebruik. Om dat op te lossen zijn er diverse mogelijkheden, die in een thematische reeks artikelen aan de orde komen.

  • Registry opruimenLinux opschonen
  • Autostarts en services
  • Harddisk opruimen
  • Linux opschonen?
  • Programma's deïnstalleren
  • Defragmenteren harddisk

Op de GigaHits staan de bijbehorende (gratis) programma's. Nu heeft niet iedere eMailing-lezer een abonnement op SoftwareBus/GigaHits. Maar voor iedereen is de artikelenserie en de software te bekijken en te downloaden vanaf www.CompUsers.nl/opruiming.

Linux opschonen? Hans Lunsing gaat in op het opschoon-probleem van Windows. Onder Linux is het probleem kleiner. Onder andere omdat Linux niet het 'wangedrocht registry' kent en het bestandssysteem efficiënter werkt.

 

 

MoIP

Oftewel: Mobiele communicatie over InternetProvider. In dit artikel vindt u informatie over nieuwe mogelijkheden op het gebied van tekst-, audio- en videocommunicatie via internet.

 

CeBIT 2009

Verslag van een bezoek aan de grootste Europese computerbeurs, die in de eerste volle week van maart in Hannover werd gehouden. Op initiatief van de HCC reed een aantal bussen met belangstellenden in alle vroegte naar Hannover voor een zes uur durend bezoek. Henk van Andel ging mee en vertelt erover.

SSL-certificaat van HCC is niet vals

In dit artikel vertelt Ruud Uphoff waarom we het certificaat van HCC gerust kunnen vertrouwen. Dat deden heel veel mensen al, maar als geruststelling nu ook voor anderen: 't is veilig!

 

Werken met PaintShop Proalles_in_kleur

En dan, na alle schoonmaak- en veiligheidsperikelen, gaan we weer gewoon lekker computeren. Allereerst met Henk Rieke, die ons wegwijs maakt in het manipuleren met kleuren in PaintShop Pro (in de titel staat helaas PainShop - foutje van de redactie -, maar dat is een andere 'tak van sport'). Volg de aanwijzingen en het resultaat mag er zijn.

 

Back to the futurealbuminedruk

Het tweede artikel over fotobewerking is van de hand van Wessel Sijl. Hij bespreekt de mogelijkheid om met de modernste software effecten uit de fotografie van jaren her te 'imiteren'. Zo kun je een recentelijk gemaakte opname eruit laten zien als een foto van honderd jaar geleden, of langer...

 

Natuurlijke spraakherkenningssoftwareViaVoice

Waarom 'natuurlijke' spraakherkenningssoftware? Omdat er ook kunstmatige (artificiële) of mechanische spraak bestaat. Het gaat hier om 'natuurlijke' spraak, namelijk de spraak van Nicolaas Kraft van Ermel, binnen de CompUsers welbekend als Linux-aanhanger/gebruiker en als lid van het webteam.
Nicolaas had een goede reden om met spraakherkenningssoftware aan de gang te gaan: hij lijdt aan RSI, een aandoening die kan ontstaan door bepaalde bewegingen onder bepaalde omstandigheden talloze malen te herhalen. Het komt dan ook niet alleen voor bij computeraars, maar was ook al bekend bij musici, zoals violisten en in andere beroepen met die specifieke herhaalfuncties.
Nicolaas beschrijft zijn ervaringen met de software van Dragon Naturally Speaking (standard-versie).

 

GigaHits 2009-2

De previewers hebben weer goed werk geleverd: meer dan 400 spellen, waaronder FlightGear (een flight simulator), en een CAD-programma op basis van Lego-stenen. Verder enkele Linux-distro's, waaronder een live-desktop, dus niet installeren en toch Linux gebruiken. En natuurlijk vele, vele andere programma's (freeware, shareware en payware). Ook bevat deze GigaHits alle jaarstukken die op de Algemene Ledenvergadering van 25 april behandeld zullen worden.

 

CompUsers VraagBaak

Op de allerlaatste pagina staat deze keer de tabel met de namen en mailadressen van de medewerkers van de VraagBaak. En daarnaast een uitleg over een nieuwe manier van hulp bieden: remote hulp, oftewel 'hulp op afstand'. Een interessante ontwikkeling, die overigens al door diverse helpdesks wordt toegepast, zoals die van Symantec. Werkt prima.

Categorieën