Paragon ExtFS for Windows

Versie

4.2.651

Samenvatting

Paragon ExtFS is een Windows-driver voor lees- en schrijftoegang tot partities met een van de Linux-bestandssystemen ext2, ext3 of ext4. Ext4 is op het ogenblik het standaard Linux-bestandssysteem, dat onder meer door Ubuntu en Linux Mint wordt gebruikt. Aan elk van deze partities wordt de eerstvolgende vrije drive-letter toegekend. Met het bijbehorend beheerprogramma kunnen Linux-partities geverifieerd, geformatteerd, ontkoppeld en aangekoppeld worden. Ook kan een andere  drive-letter worden toegekend. 

Oordeel: ook al blijft er nog wel wat te wensen over, ExtFS van Paragon behoort wel tot het beste wat er op dit gebied verkrijgbaar is.

Waardering

4 (op schaal 1 (slecht) t/m 5 (uitmuntend))