HCC!CompUsers
 

• Nieuwsbrief 2015-1 •

Als u abonnee bent, ontvangt de eerste SoftwareBus van dit jaar deze week. De redactie heeft weer een aantrekkelijk blad samengesteld, onderstaande kunt u reeds kennis nemen van een beknopte inhoud van het blad. Niet abonnees kunnen indien ze de volledige artikelen willen lezen het blad als losse uitgave bestellen of u kunt natuurlijk een abonnement nemen op de Softwarebus.

Bij de Voorplaat

Smart DNS is een goed alternatief om verbindingen te leggen naar onder meer zenders die audio en tv‐programma's uitzenden die je hier normaal gesproken niet kunt ontvangen, bijvoorbeeld in verband met de uitzendrechten. Smart DNS is voor het benaderen en gebruiken van buitenlandse geblokkeerde video‐ en muzieksites een goedkoop, snel en gemakkelijk alternatief voor een VPN‐verbinding met hetzelfde doel.


Voorwoord

Geen terugblik op het jaar dat ‘om’ is, maar een blik vooruit van de voorzitter die ook ‘om’ is. En wel in die zin dat hij zijn afkeer van de smartphone heeft omgezet in enthousiasme ervoor, en nu volop geniet van alle geneugten die het biedt: appen, sms’en, mailen, agenda, internet, etcetera. Vandaar zijn wens aan u van ‘een Zalig Nieuwjaar’ …

Convocatie

Uitnodiging en agenda voor de op 17 april te houden Algemene Ledenvergadering te De Bilt.


CompUfair 7 februari 2015

Eens snuffelen aan Windows 10, meer te weten komen over foto,video en/of muziek? Het kan allemaal op de CompUfair. Tal van boeiende lezingen, daarnaast zijn weer diverse‘collega’-groeperingen aanwezig. Kom ook kijken en luisteren of kom simpelweg voor het contact met mede-HCC’ers of voor de gezelligheid. Kijk op de website voor de laatste nieuwtjes.

Het volledige programma van de Lezingen en Workshops ontvangt u deze week nog in onze nieuwsbrief 2015-2.


Contrast Fix

Een nuttig GIMP-script voor perfecte contrastbeheersing, ter vervanging van de omslachtige en bewerkelijke methode waarbij je zelf een masker moet aanmaken. Het script is te downloaden van de website van GIMP.

Opmaken en sorteren in een Open Office/Libre Office-tabel

Tips over het opmaken en sorteren in het tekstverwerkingsprogramma Writer in Libre Office en Open Office,de gratis alternatieven voor Microsoft Office. Dit artikel verscheen eerder in CompuLinks, het tijdschrift van de HCC!SeniorenAcademie interessegroep. Met dank aan Kees van der Vlies, de auteur.

Echte privacy?

Er wordt wat afgezeurd over privacy! Maar tegelijkertijd gaan we gewoon door met onze e-mail onversleuteld over het internet te jagen. Wat zeg je? Je gebruikt een beveiligde verbinding naar je ISP? Laat je nu niets wijsmaken zeg! Het enig waartegen dat beveiligt is het meelezen van je buurman in de trein, als je aan open Wi-Fi hangt.

Toch Flash mogelijk op iOS en Android

Het gebruik van Flash is op pc’s gemeengoed. Voorheen gold dat ook voor Android, maar Flash leidde vaak tot beveiligingslekken.Daarom moet Flash op een pc vaak worden geüpdatet. Reden voor Google om Flash niet meer in Android op te nemen, en Apple heeft Flash altijd al categorisch geweigerd. Maar er zijn toch mogelijkheden!

Werken met een tekentablet

Een tekentablet is een hulpmiddel bij het gebruik van computer of laptop. Het is een invoerapparaat waarbij met hulp van een pen (of aanraken met een vinger) op de tablet geschreven of getekend wordt. In dit artikel wordt de werking van een tekentablet beschreven en de vraag komt aan de orde of het een handig hulpmiddel is of misschien wel een sta-in-de-weg.


UEFI, Secure boot en GPT

De meeste nieuwe pc’s hebben geen BIOS meer als vanouds, maar zijn uitgerust met zijn opvolger UEFI, ook wel UEFI-BIOS genaamd. UEFI staat voor ‘Unified Extensible Firmware Interface’ en is een software-interface tussen het besturingssysteem van de computer en de firmware, de in zijn hardware geprogrammeerde software. UEFI zelf behoort natuurlijk ook tot de firmware van de computer. De huidige versie van UEFI is 2.4 van juli 2013.

Henk van Andel erelid van HCC en CompUsers

Op 29 november 2014 heeft de ledenraad Henk van Andel formeel benoemd tot erelid van de HCC en daarmee ook van CompUsers.

GigaHits 2015-1

De bekende DVD-ROM met honderden programma’s op alle denkbare gebieden als het over computeren gaat. In de rubriek ‘Windows’ vind je de programma’s die direct met dat bestu- ringssysteem te maken hebben. Om het gebruik te vergemakkelijken, om het te verbeteren, enzovoort. Deze keer hebben we veel van dit soort programma’s.

TiPisch Rhino

1. Privémappen verplaatsen - Verplaats het ‘vet’ van je systeemschijf
Je persoonlijke data wil je gewoonlijk graag scheiden van de systeembestanden.Je plaatst je koffers immers ook niet in de motorruimte van een auto.
2. Download opruimen volgens planning met een taak
Of je de computer alleen gebruikt of samen met anderen, ongemerkt groeit het aantal bestanden die je van het net ophaalt, en die nemen samen erg veel ruimte in beslag.

Smart DNS

Veel buitenlandse diensten, vooral video-streaming (zoals Netflix, Hulu, CBS, NBC) zijn geblokkeerd voor Nederlandse gebruikers. Velen hebben reeds de weg gevonden om via eenVPN-server in bijvoorbeeld Amerika, toch toegang te verkrijgen. Een nieuw,goedkoper en sneller alternatief hiervoor is in veel gevallen Smart DNS.

Handboeken sociale media

Er zijn het afgelopen jaar een flink aantal boeken verschenen, voornamelijk op ouderen gericht, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe men zich kan aanmelden bij sociale media, er van start kan gaan, waar men op moet letten en wat men beter kan laten. Een bespreking van vijf van dergelijke boeken.