HCC!CompUsers
 

In de vorige Nieuwsbrief werd abusievelijk geen locatie vermeldt.

Al sedert jaren is deze locatie voor alle CompUfairs hetzelfde.

Maar wellicht ten overvloede hier nogmaals de locatie:

Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte

Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt
Tel: 030-2203954

De route naar deze happening vindt u hier.

 

U komt toch ook?