De grootste HCC interessegroep
 

• Nieuwsbrief 2023-02 •

 

Convocatie voor de

Algemene LedenVergadering

op 22 april 2023 

Op zaterdag 22 april 2023 heeft CompUsers weer een algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de middagpauze van de CompUfair.
CompUsers functioneert sinds 1 januari 2022 als Interessegroep van HCC en de ledenvergadering zal conform de regels van HCC gehouden worden.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Stand van zaken van de ontbinding
  • Financieel verslag: begroting 2024
  • Benoeming penningmeester
  • Hoe gaan we verder als IG-CompUsers?
Meer informatie over de ALV en het definitieve programma vindt u zeer binnenkort op de website. van CompUsers. Daar staat ook een link naar het verslag van de Kaderdag van 11 februari 2023.

 

Isja Nederbragt
voorzitter a.i.