De grootste HCC interessegroep
 

• Nieuwsbrief 2023-06 •

 

Agenda van de

Algemene LedenVergadering

op 22 april 2023 

Op zaterdag 22 april 2023 heeft CompUsers weer een algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de middagpauze van de CompUfair.
De locatie is zoals we gewend zijn bij Cultuur- en vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in de Bilt.

CompUsers functioneert sinds 1 januari 2022 als Interessegroep van HCC en de ledenvergadering zal conform de regels van HCC gehouden worden.

De (voorlopige) agenda luidt als volgt:

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de agenda.
  3. Mededelingen/Ingekomen en Uitgegane stukken.
  4. Verslag en vaststelling ALV 17-09-2022. Voor verslag klik hier.
  5. Algemeen jaarverslag.
   a. Algemeen
   b. Ton Valkenburgh geeft uitleg hoe een begroting voor HCC!compusers tot stand komt.
  6. Benoeming penningmeester.
   Joep Bär heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie penningmeester, zonder bestuursverantwoordelijkheid. Hij heeft zich al ingewerkt en voert de taken al enkele maanden uit.
  7. Stand van zaken betreffende ontbinding.
  8. Voorstel activiteiten 2023 en 2024.
   Kernvraag is hoe we verder gaan als HCC!compusers.
   Zie ook het verslag van de kaderdag van 11 februari 2023: klik hier.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

  Isja Nederbragt
  voorzitter a.i.