eMailing 2006-07
een gratis service van de hcc!DOSgg
www.DOSgg.nl
 

DOSgg-GebruikersDag en ALV op 1 april in De Bilt
Algemene Leden Vergadering
VraagBaak Info
DOSgg VraagBaak per e-mail
DOSgg dankzij vrijwilligers!
Tenslotte: aan- en afmelden eMailings, suggesties?

1 apr 2006

DOSgg-gebruikersdag, De Bilt (ook ALV)

23 sep 2006

Mega-DOSgg-gebruikersdag, De Bilt

21 okt 2006

DOSgg-gebruikersdag, De Bilt


Klik op een onderwerp hiernaast
om snel te navigeren.

 DOSgg-GebruikersDag en ALV op 1 april in De Bilt

Zaterdag 1 april mag je niet missen! De DOSgg is weer de hele dag aanwezig met lezingen, presentaties, demo’s en workshops.

Maar tevens is er om 12 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de DOSgg. Hier kun je als lid van de DOSgg terecht voor je goedkeuring of afkeuring van het beleid, de jaarrekening en het budget, de bestuursverkiezing en alles wat zoal bij een echte vereniging thuishoort. Je kunt natuurlijk ook vóór of ná de vergadering je mening bij het bestuur laten horen.

Hieronder meer over deze ALV. In voorgaande eMailing 2006-06 hebben we uitgebreider het dagprogramma gepresenteerd en je de kans gegeven om die gratis USB-asbak met afzuigkap en roetfilter te bemachtigen. Deze eMailing kwijt? Dan kun je die hier nog eens opvragen.

Deze DOSgg-gebruikersdag en ALV wordt zoals gebruikelijk gehouden in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Klik hier voor de routebeschrijving.

TopAlgemene Leden Vergadering

Tussen 12.00 en (uiterlijk) 13.30 uur verwachten de DOSgg-leden bij onze jaarlijkse ALV. De vergaderstukken staan in SoftwareBus 2006-02. Je kunt ze downloaden vanaf het Ledenkatern op www.DOSgg.nl. Voor degenen(n) die ze vergeet mee te nemen, zullen we een stapeltje bij de ingang klaarleggen. Daar moet je toch langs om de presentielijst in te vullen.

De agenda staat voor deze ALV is als volgt::

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van het verslag van de ALV van 23 april 2005
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen
 6. Jaarverslag 2005
 7. Financieel jaarverslag 2005
 8. Verslag kascommissie en verlening van Décharge van het bestuur
 9. Benoeming kascommissie
 10. Vaststelling begroting 2006
 11. Vaststelling contributie 2007
 12. Stand van zaken Meerjaren-beleidsplan
 13. Landelijke hcc en de Ledenraad
 14. (Her)benoeming bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: Henk van Andel, Gerard Hoijtink
  Aftredend en niet herkiesbaar: Marius Hille Ris Lambers
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Ahoewel de accommodatie niet geschikt is om alle 22.000 leden te bergen, hopen wij toch op een zeer grote opkomst! En omdat het precies tijdens luchtijd is, hebben we bij de uitgang weer een appeltje voor de dorst.

TopVraagBaak Info

Inmiddels draait de telefonische VraagBaak lekker. Je belt 0317 707 425 of 0317 707 426, zie hiervoor ook onze website www.DOSgg.nl onder DOSgg HelpDesk. In principe weet de telefonische VraagBaak van de DOSgg op alle vragen een antwoord, op werkdagen ’s-middags en ’s-avonds. Op andere dagen en tijden kun je altijd proberen of er iemand voor je beschikbaar is. Lees meer over de telefonische VraagBaak op www.DOSgg.nl/helpdesk.html

De VraagBaak is ook aanwezig in een Forum op Internet. Hier kun je rustig rondneuzen, want misschien is jouw probleem als eens eerder voorgevallen en opgelost. Maar je kunt ook zelf vragen stellen of vragen van anderen beantwoorden. Hiervoor moet je je registreren op het forum, zie www.DOSgg.nl/forum.html Ook de nieuwsgroepen van de VraagBaak zijn nog springlevend. Die worden regelmatig gesynchroniseerd met het forum.

Maar uiteraard kun je ook per e-mail vragen stellen. Daarvoor gaan we per 1 april werken met een speciale mailserver, zodat we alle vragen en antwoorden langs kunnen zien komen en zonodig kunnen interveniëren om een vlotte beantwoording te garanderen. Lees meer over de VraagBaak per email op www.DOSgg.nl/indexvb.html.

Hieronder nogeens het lijstje met de VraagBaak-medewerkers die per e-mail je vragen kunnen beantwoorden.

TopDOSgg VraagBaak per e-mail

De VraagBaak-medewerkers zijn o.a. te bereiken via e-mail. Hieronder staan de namen, specialisaties en de e-mail-adressen.

Indien u telefonisch uw vraag wilt stellen, bel dan: 0317 707 425 of 0317 707 426; zie hiervoor ook onze website www.DOSgg.nl onder DOSgg HelpDesk.

Onderwerp:

Medewerker:

Specialisatie:

E-mailadres:


Windows XP

Ruud Uphoff

Pro

ru@vraagbaak.dosgg.nl

 

Rein de Jong

Pro

rj@vraagbaak.dosgg.nl

 

Antoon van Rijn

Home & Pro

ar@vraagbaak.dosgg.nl

 

Cees Jacobs

Home & Pro

cj@vraagbaak.dosgg.nl

 

Sander Wendling

Home & Pro

sw@vraagbaak.dosgg.nl

 

Joep Bär

w.o.Habo

joepb@vraagbaak.dosgg.nl


Overige Windows

Cees Jacobs

Alle

cj@vraagbaak.dosgg.nl

 

Arnold Spijker

3x/95/98

as@vraagbaak.dosgg.nl

 

Ed Smits

95/98

es@vraagbaak.dosgg.nl

 

Cees Vader

95/98

cv@vraagbaak.dosgg.nl

 

Hans Geldermans

95/98

hg@vraagbaak.dosgg.nl


Linux

Hans Lunsing

w.o. Habo

hl@vraagbaak.dosgg.nl

 

Johan Holstein

 

jh@vraagbaak.dosgg.nl

 

Willem van der Poel

 

wp@vraagbaak.dosgg.nl

 

Ger Wesselink

 

gw@vraagbaak.dosgg.nl


Netwerken

Antoon van Rijn

 

ar@vraagbaak.dosgg.nl

 

Sander Wendling

ADSL

sw@vraagbaak.dosgg.nl

 

Hans Schuts

Internet

hs@vraagbaak.dosgg.nl

 

Hans Geldermans

 

hg@vraagbaak.dosgg.nl

 

Rein de Jong

 

rj@vraagbaak.dosgg.nl


Officepakket

Cees Jacobs

XP PowerPoint

cj@vraagbaak.dosgg.nl

 

Jacobus van Laatum

XP

jl@vraagbaak.dosgg.nl

 

Kees van Gorp

Spreadsheets

kg@vraagbaak.dosgg.nl

 

Arnold Spijker

Spreadsheets

as@vraagbaak.dosgg.nl

 

Jan van Doorn

Database

jd@vraagbaak.dosgg.nl

 

Jan Biemans

Tekstverwerken

jb@vraagbaak.dosgg.nl

 

Fedde Kortstra

Access

fk@vraagbaak.dosgg.nl

 

Evert van der Bos

Access

eb@vraagbaak.dosgg.nl

 

Aard Sauer

Corel

as@vraagbaak.dosgg.nl


Beeldbewerken

Isja Nederbragt

The GIMP

in@vraagbaak.dosgg.nl

 

Bert Martens

Photoshop

bm@vraagbaak.dosgg.nl

 

Rinus Alberti

Photoshop

ra@vraagbaak.dosgg.nl


Webontwerp

Bas van den Dikkenberg

 

bd@vraagbaak.dosgg.nl

 

Hans Vosman

 

hv@vraagbaak.dosgg.nl


Hardware

Ton van Doorn

 

td@vraagbaak.dosgg.nl

 

Fred Soer

 

fs@vraagbaak.dosgg.nl

 

Louis Baesjou

 

lb@vraagbaak.dosgg.nl


Virus/veiligheid

Wim Kwint

 

wk@vraagbaak.dosgg.nl

 

Antoon van Rijn

 

ar@vraagbaak.dosgg.nl

 

Ron de Wit

 

rw@vraagbaak.dosgg.nl

 

Bas van den Dikkenberg

 

bd@vraagbaak.dosgg.nl


Internet telefonie

Florus Vogelaar

 

fv@vraagbaak.dosgg.nl

 

Kees van Eeten

 

ke@vraagbaak.dosgg.nl

TopDOSgg dankzij vrijwilligers!

Je ziet hierboven een indrukwekkende lijst van VraagBaak-medewerkers. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Maar we hebben bij de DOSgg een nog groter kader van vrijwilligers. In totaal zijn er circa 100 actief.

Deze groep vrijwilligers maakt het mogelijk dat de DOSgg een breed service-pakket kan aanbieden aan de leden. Wij zijn deze kaderleden erg dankbaar voor hun inzet. En we vertrouwen erop dat we ze namens alle leden mogen - moeten - bedanken voor hun werk.

De kaderleden vinden het leuk om iets voor de leden te doen. Misschien vind jij het ook wel leuk om het kader te versterken. De DOSgg kan altijd mensen gebruiken. Bollebozen, beginners, sjouwers, intellectuelen, hobbyïsten, professionals, whizkids en nerds m/v jong of oud, schroom niet om even een mailtje te sturen aan voorz@DOSgg.nl!

TopTenslotte: aan- en afmelden eMailings, suggesties?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich gerust opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Afmelden: Als je geen prijs meer stelt op de ontvangst van de eMailings, kunt je jezelf afmelden. eMailings kunnen van twee verschillende plaatsen komen. Dit exemplaar kunt je alleen afmelden op onze eigen server. Surf naar www.dosgg.nl/unsubscribe.html.

Wijzigen: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Stuur dan een e-mail-bericht aan voorz@DOSgg.nl.

Top

Henk van Andel,
Voorzitter DOSgg