eMailing 2007-6
een gratis service van de hcc!DOSgg
www.DOSgg.nl
 

Zaterdag 21 april: ALV en ledenbijeenkomst De Bilt
Verschijndata SoftwareBus
Actieve USB Ionisator
Meewerken met DOSgg?!
Bestuur (info:voorz@DOSgg.nl)
Platforms (info: secretaris@DOSgg.nl)
Nieuwe Platforms?
Internet (info: GLWH@doge.nl)
DiscWare (info: DiscTeam@DOSgg.nl)
SoftwareBus (info: redactie@DOSgg.nl)
Tenslotte: aan- en afmelden eMailings, suggesties?

Zet deze even in je agenda:

 • 21 apr.: DOSgg-Dag/ALV
 • 22 sep.: DOSgg-Dag
 • 23, 24 en 25 nov.: HCC-dagen
Klik op een onderwerp hiernaast
om snel te navigeren.

 Zaterdag 21 april: ALV en ledenbijeenkomst De Bilt

De DOS gebruikersgroep is een vereniging binnen de 'moedervereniging' HCC. Dat betekent dat we jaarlijks een Algemene Leden Vergadering hebben. Kom ook en maak gebruik van je rechten als lid!

De agenda en de vergaderstukken staan verkort in de komende SoftwareBus. Maar je kunt ze ook volledig downloaden van www.DOSgg.nl/vereniging.html, na je geïdentificeerd te hebben als DOSgg-lid.

Maar je hoeft niet alleen voor de (korte) ALV te komen. Op 21 april hebben we weer een volledige DOSgg-dag georganiseerd. Het programma kun je vast bekijken op www.DOSgg.nl. Tevens kun je je aanmelden voor deelname aan een Workshop, want het aantal plaatsen is daarvoor beperkt.

TopVerschijndata SoftwareBus

Dit jaar zijn we enorm aan het schuiven geweest met de planning, om ervoor te zorgen dat vóór elke DOSgg-dag een SoftwareBus uitkomt. Dat betekende dat er erg korte tussenperioden waren. De redactie en het DiscTeam hebben alle zeilen moeten bijzetten om dit mogelijk te maken.

Het verzendklaar maken gebeurt in een weekend. Maar ..... voor nummer 2007-03 viel dat net in het Paasweekend. De verzendinging hebben we daarom een week opgeschoven, medio volgende week valt de SoftwareBus met GigaHits weer bij de abonnees door de brievenbus.

TopActieve USB Ionisator

Wat een mens niet kan bedenken? Dit ding sluit je aan op je USB-poort. En je krijgt frisse lucht. Goed tegen hooikoorts. Neemt fijnstof op, zodat je niet ten onder hoeft te gaan aan de nieuwste uitvinding die ons milieu bedreigt. Filtert 1.000.000 negatieve ionen per kubieke meter. Werkt vrijwel geruisloos en is plug&play.

Nieuwsgierig? Je kunt hem krijgen. Hij is voor de eerste aanmelding voor een nieuwe vrijwilliger/medewerker DOSgg, zie hieronder. We hopen natuurlijk dat die eerste aanmelding serieus is.

Niet gewonnen? Houd deze eMailings scherp in de gaten! Want we hebben nog meer leuke en gekke USB-dingen.

TopMeewerken met DOSgg?!

De DOS gebruikersgroep verenigt computer-hobby‹sten. We helpen elkaar. We delen kennis en ervaring. Dat kan op vele manieren. Daar zijn veel kaderleden en medewerkers voor nodig.

Kortom: we hebben behoefte aan nog meer kaderleden en medewerkers. Om open plaatsen in te vullen, om bestaande activiteiten te verbeteren en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Jong en oud, man en vrouw, autochtonen en allochtonen, voor ieder hebben we een plaats.

Bollebozen en nerds op hun gebied, maar vooral ook voor 'gewone' mensen die misschien niet het naadje van de kous weten maar juist wel kennis en ervaring over kunnen dragen. Of op een andere manier medewerking kunnen verlenen.

Wil je meedoen? Ben je ge‹nteresseerd en wil je nog wat overleg om na te denken? Neem dan contact op met de voorzitter (voorz@DOSgg.nl) of één van de personen die hieronder per rubriek genoemd worden. E-mailen is leuk, maar vaak is direct contact beter. We bellen je graag op als je een bericht met je telefoonnummer stuurt.

Hieronder geven we een kort overzicht van de gebieden waar we graag wat 'nieuw bloed' zien. Maar als je zelf een idee hebt en je vindt er geen hokje voor, dan willen we toch graag dat idee van je horen en erover praten.

Meedenkers, daar zijn we gek op!

TopBestuur (info:voorz@DOSgg.nl)

De DOSgg heeft in principe 7 bestuursleden. Maar er is al een vacature en op 21 april komt er nog een vacature bij. Het bestuur zoekt nieuwe kandidaten om voor te dragen in de Algemene Leden Vergadering op 21 april. Enkelen zijn al benaderd maar we zijn er nog niet helemaal uit!

Binnen het bestuur worden taken verdeeld, vooral aan de hand van de mogelijkheden van de bestuursleden. We geven daarom geen profielschetsen, want die zouden alleen maar de indruk van beperkingen kunnen opwekken.

TopPlatforms (info: secretaris@DOSgg.nl)

Een aantal activiteiten zijn gebundeld in zogenaamde (behoorlijk autonome) Platforms. Platforms kennen een registratie van 'eigen' deelnemers, met wie de band onderhouden wordt door bijv. een (on)regelmatig verschijnende eMailing, DOSgg NieuwsGroepen en DOSgg Forums.

Platforms worden geleid door een aantal coördinatoren en eigen kader. Hierbij moet je denken aan een groep van mensen, die samenwerken om het Platform in beweging te houden. Zij voeren activiteiten uit namens en ten behoeve van het Platform. Zoals het verzorgen van lezingen of workshops tijdens de gebruikersdagen, optreden als VraagBaak, het schrijven (of corrigeren) van teksten of uit het (p)reviewen van software op het werkgebied van het Platform. Daarnaast zijn er altijd wel administratieve werkzaamheden te verrichten en menig Platform brengt op gezette tijden een eigen disc uit. Het is natuurlijk een unieke ervaring om daar aan bij te dragen.

De bestaande Platforms hebben dringend behoefte aan nieuwe impulsen, coördinatoren en kader:

 • Platform Windows: coördinatoren en kader gevraagd
 • Platform Linux: er is ruimte voor extra kader
 • Platform DigiFoto: een groep van 6 personen heeft het voortouw, maar vooral voor nieuwe impulsen en ideeën is ruimte
 • Platform DigiVideo: dringend behoeft een coördinatoren en kader
 • Platform WebOntwerp: Er is behoefte aan versterking van het kader op nagenoeg alle fronten.

We hebben een klein team van heel enthousiaste mensen die van alles gaande houden, maar doordat het team zo klein is, is het ook heel kwetsbaar. We zoeken mensen die ons willen helpen op het gebied van administratie, op het gebied van lezingen en workshops, op het gebied van software (p)review t.b.v. de GigaHits en onze WebOntwerp-producten en ook mensen die een pakkende tekst kunnen schrijven voor de SoftwarBus of onze Website.

TopNieuwe Platforms?

Platforms ontstaan in principe vanuit de behoefte van de leden. Voor een aantal behoeften hebben we nog geen Platform kunnen vormen:

 • VoIP/bellen via internet
 • Office (Microsoft, Open Office en andere)
 • PDA en navigatie
 • Multimedia/Mediacenter
 • Open Source-software
 • ...........

Hiervoor zoeken we vooral (potentiële) coördinatoren, mensen met ideeën en mensen die hun schouders willen zetten onder het opzetten en de activiteiten.

En als je een idee hebt over een nog niet genoemd Platform, horen we dat ook graag van je!

TopInternet (info: GLWH@doge.nl)

De DOSgg is intensief bezig met het vernieuwen van de vormgeving en vooral ook het verbeteren van de functionaliteit van allerlei internet-toepassingen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan:

 • website www.DOSgg.nl
 • nieuwe DOSgg WebShop
 • aan/afmeldprocedures Platforms, webshop, eMailings, adressenbeheer
 • eMailings aan alle leden en binnen Platforms

Er is behoefte aan extra mankracht en kennis op het gebied van:

 • beheer website
 • mensen met kennis op gebied van HTML, PHP, scripts ........
 • mensen met gevoel voor vormgeving
 • mensen die de "content" kunnen maken c.q. beheren

TopDiscWare (info: DiscTeam@DOSgg.nl)

Onder het begrip DiscWare vallen alle disc-producties van de DOSgg. Dus: CD-ROMs en DVD-ROMs. Zowel de GigaHits bij de SoftwareBus als de 'specials' die bij tijd en wijle (vooral rond HCC-dagen) uitkomen.

Binnen het DiscTeam is behoefte aan mensen die:

 • Verder kunnen ontwikkelen (kennis HTML etc, programmeren of vormgeving)
 • Bijdragen aan de 'content' (welke programma's worden opgenomen), vooral ook in het kader van de diverse Platforms
 • Previewen van de programma's
 • Programma's uitgebreid(er) aan de tand voelen en er iets over schrijven in de SoftwareBus

Voor 'Previewers' is op dit moment een nieuw tool-pakket gemaakt (keuze uit een tekst-gebaseerde methode of een WYSIWYG-methode). Binnenkort worden trainingen gestart. Dit is dus HET moment om in te stappen!

TopSoftwareBus (info: redactie@DOSgg.nl)

Onder het begrip redactie doelen we op een team dat het eigenlijke (eind)redactiewerk doet, de vormgeving verzorgt, de productie doet verlopen volgens planning en (regelmatige) auteurs. Vaak worden potentiële auteurs benaderd voor het schrijven over bepaalde onderwerpen, vooral voor de 'specials' die per uitgave verschillen.

Voor een groot aantal functies hebben we een nieuw en uitgebreid team in voorbereiding. Er is nog vooral behoefte aan (regelmatige of ad hoc) auteurs. Neem dus snel contact op, als je wat wilt schrijven, al een tijdje met een idee voor een artikel rondloopt of misschien al wat op (elektronisch) papier hebt staan.

Een andere lang gekoesterde wens is het schrijven van artikelen over bijv. lezingen en workshops. Wie?

Wat krijg je terug?

Je verdiept je hobby en helpt anderen daarbij. Dat brengt extra voldoening. En het kost je niets, onkosten worden op redelijke basis vergoed. Als daar voldoende aanleiding voor is, krijg je extra faciliteiten en een gratis abonnement op ons magazine SoftwareBus.

De DOSgg heeft een 'vrijwilligersbeleid'. De onderlinge band wordt bevorderd door kaderbijeenkomsten en een periodiek per email (DOSgg-Intern). Treed toe tot de kring van vrienden en kennissen!

TopTenslotte: aan- en afmelden eMailings, suggesties?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich gerust opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Afmelden: Als je geen prijs meer stelt op de ontvangst van de eMailings, kunt je jezelf afmelden. eMailings kunnen van twee verschillende plaatsen komen. Dit exemplaar kunt je alleen afmelden op onze eigen server. Surf naar www.dosgg.nl/unsubscribe.html.

Wijzigen: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Stuur dan een e-mail-bericht aan voorz@DOSgg.nl.

Top

Henk van Andel,
Voorzitter DOSgg