Terugblik 19 april DOSgg gebruikersdag en ALV

Goede en gezellige bijeenkomst


De DOSgg bijeenkomst van zaterdag jl. was gezellig en geslaagd. Hoewel we ver in het seizoen waren en ondanks het mooie weer, waren verrassend veel leden naar De Bilt gekomen. We proberen de voorjaarsbijeenkomst wat vroeger in het seizoen te doen, maar moeten ook rekening houden met Pasen, voorjaarsvakanties en beschikbaarheid zalen.

Steeds meer collega-HCC-groeperingen willen aanhaken bij de DOSgg-bijeenkomsten. Zaterdag waren aanwezig: de P2000-gg, de Postzegel-gg en de Bijbel & PC-gg.

____
Lezingen ‘podcasten’?


De lezingen over Hyves (DOSgg Platform WebOntwerp) en Open Document Format zijn heel goed bezocht en de deelnemers waren enthousiast over de geboden presentatie.

Vaak sturen leden die niet konden komen me een mailtje met de vraag of ze het op ‘digitaal papier’ kunnen krijgen. Dat zouden we graag doen, maar we hebben het niet. Degenen die de lezing geven hebben deze weliswaar puntsgewijs en met wat ‘sheets’ die via een beamer op het scherm komen, maar zonder het verhaal eromheen heb je er toch weinig aan. Maar misschien gaan we ooit in de toekomst de lezingen op video vastleggen en ‘podcasten’. Er komen steeds betere webcamera’s met ‘face tracking’, zodat een cameraploeg misschien niet meer nodig is.

Soms maakt een inleider een uitgewerkte presentatie van zijn lezing, en die stellen we dan als P3 miniCursus beschikbaar voor DOSgg-leden.

____
Volle bak bij Workshops


De termijn voor voorinschrijving op onze homesite (www.DOSgg.nl) was deze keer heel kort. Toch waren de aanwezige plaatsen voor de GIMP Workshops snel uitverkocht en beide Workshops waren tot op de laatste plaats bezet. Het aantal plaatsen is beperkt omdat iedereen ‘hands on’ mee kan doen op computers.

Voor de DOSgg MegaGebruikersDag van 20 september zullen we er een aantal laptops bij huren, zodat we in twee zalen parallel 8 à 10 Workshops kunnen bieden. Kijk daarom vanaf begin september wel vaak op www.DOSgg.nl om gebruik te kunnen maken van de voorinschrijving zodra deze open is. Want we verwachten dat het dan heel druk zal worden.

____
Allemaal de weg kwijt?


Het was geen lezing en het was geen Workshop. Laten we het een ‘instuif’ noemen. Nee, dat is geen modern turbo-woord, maar het klinkt wel ‘cool’, vind je niet?

WE hebben het over ‘Updaten van TomTom’. Dat schijnt niet voor iedereen gesneden koek te zijn. Je mocht je navigatie-apparaat meenemen en je werd ter plekke geholpen.

Tot onze verrassing kwam 40 man van deze service gebruikmaken. Dat moeten we wellicht vaker doen!

____
DOSgg eShop loopt als een trein


De DOSgg was hard toe aan een up-to-date en moderne webwinkel. Deze was er al zo’n half jaar 'onder water'. Na de nodige tests kunnen de leden sinds vorige week vrijdagavond (18 april) gebruik-maken van de nieuwe eShop.

Het liep gelijk al storm! Binnen enkele dagen hadden honderden de eShop bekeken, een paar honderd mensen zich geregistreerd en waren er al honderd bestellingen. De eShop moet hier en daar nog wel wat getrimd worden, maar loopt als een trein. We werken nu aan uitbreiding van het assortiment en invoering van moderne betaalmogelijkheden (iDEAL, creditcard, PayPal).

Ook de ‘backoffice’ die de bestellingen verwerkt en uitlevert bleek goed te kunnen omgaan met de nieuwe organisatie. Dinsdag was alles wat tot dat moment was besteld al onderweg naar de klanten.

De DOSgg eShop vind je hier: http://eShop.DOSgg.nl.

____
Terreurdreiging?


Er liep de hele dag een vent rond met een groot, vervaarlijk uitziend apparaat in zijn handen. Het leek op een afstand op een bazooka, je weet wel, die kachelpijpen die je op je schouder legt en waar raketten mee afgevuurd worden. Je kwam hem de hele dag overal tegen. Zijn gezicht zag je nauwelijks, achter dat grote ding.

Ook tijdens de Algemene Leden Vergadering was hij prominent aanwezig. Dat ‘prominent aanwezig’ was eigenlijk wel een geruststelling, want we denken dat iemand met snode plannen zich een beetje meer schuil zou houden.

Toen hij wat dichterbij kwam, konden we een zucht van verlichting slaken. Het was een professionele digitale fotograaf met een heel grote professionele lens op zijn professionele toestel. Toen herkenden we hem, het was Jurriaan Nijkerk, een van de coördinatoren van het DOSgg Platform DigiFoto.

Dank je wel, Jurriaan, voor de foto’s die je van deze bijeenkomst maakte. Een aantal daarvan is gebruikt voor deze eMailing.

____
DOSgg Algemene Leden Vergadering


Ja, de DOSgg is een vereniging binnen de HCC. En een vereniging moet elk jaar een Algemene Ledenvergadering houden. Hieronder een korte impressie en verslag voor de leden die niet aanwezig waren.

We begonnen stipt om 12.00 uur volgens schema en met een volle zaal.  Bij de opening waren er leuke zaken te melden, zoals de aanwezigheid van de nieuwe HCC-directeur Petra Claessen. Maar er was ook een droeve mededeling, het recente overlijden van ons kaderlid Aard Sauer. Ieder kende hem wel van de organisatie van onze bijeenkomsten.

De eerste 12 agendapunten werden vlot afgewerkt. Maar toen kwam het: de HCC. Daar is veel gebeurd wat zorgen baart: minder aantrekkingskracht voor leden en een sterke daling van inkomsten. Er is ook veel niet gebeurd: geen vernieuwing van het ‘aanbod’ van de HCC om leden te behouden en nieuwe leden te werven.

De HCC is de afgelopen tijd sterk gereorganiseerd. De positie van groeperingen lijkt steeds meer in het gedrang te komen en de HCC lijkt zicht steeds meer te richten op ‘de markt’.

Petra kreeg uitgebreid de gelegenheid om te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Er bleken veel interessante aspecten onderweg voor de leden: een nieuwe interactieve ‘web-portal’ (eind mei open), de keuze uit circa 40 computerbladen (komt onze DOSgg SoftwareBus daar ook bij?), eind november weer HCC-Dagen, en nog meer. Binnenkort start een informatiecampagne.

De groeperingen zullen de spil gaan vormen van de HCC; de ‘zaal’ was blij met deze aankondiging en zal met argusogen uitkijken naar de werkelijke ontwikkelingen. In dit verband kondigde Petra de volgende reorganisatie aan; er zullen binnenkort een aantal ‘formatieplaatsen’ op het HCC-kantoor verschuiven van ‘marketing’ naar ‘verenigingszaken’ en groeperingen zullen op meer steun van het HCC-kantoor mogen rekenen.

In de recente voorstellen voor nieuwe HCC-statuten is de positie van de DOSgg onduidelijk, omdat ‘zelfstandige verenigingen’ niet meer mogen. Moet de DOSgg de HCC uit? Petra verzekerde de vergadering dat de DOSgg graag in de HCC gehouden wordt en dat de statuten zullen worden aangepast. De contributie van gebruikersgroepen werd vroeger door de HCC doorgeschoven uit de HCC-contributie. Voor de toekomst zal met de DOSgg welwillend overlegd worden over de incasso en afdracht van de DOSgg-contributie.

De ALV stelde de contributie voor 2009 vast op € 2,50, maar het bestuur werd gemachtigd om dit bedrag aan te passen als het overleg met de HCC daartoe aanleiding geeft.

Ten slotte was er de bestuursverkiezing. Henk van Andel was statutair aftredend als voorzitter en werd herbenoemd. Gerard Hoijtink hield er na een lange staat van dienst als kaderlid en bestuurlid/penningmeester mee op. Hij werd bedankt voor zijn vele goede werken. Peter den Boer werd gekozen als nieuwe penningmeester. Het bestuur werd uitgebreid met Rob de Waal Malefijt met als speciaal aandachtsveld ‘Communicatie’. Zijn eerste prestatie was trouwens al zichtbaar: sedert vorige week heeft de DOSgg een speciale eKader-mailing om de band met het kader te verstevigen.

____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan voorz@DOSgg.nl.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: eMailings kunnen van twee verschillende plaatsen komen. Surf naar https://ors.hccnet.nl om de ontvangst van dit exemplaar te stoppen (om in te loggen heb je je eigen HCC-lidmaatschapsnummer en HCC-code nodig).
Kies in het menu voor Nieuwsbrief aan- / afmelden. Zet een vinkje voor de nieuwsbrief van de HCC-DOSgg en klik onderaan op "meld selectie af'.

Bovenstaande alinea is voor verzending via HCCnet.
Onderstaande alinea is voor verzending via DOSgg.

Afmelden: eMailings kunnen van twee verschillende plaatsen komen.
Dit exemplaar kunt je afmelden op www.DOSgg.nl/unsubscribe.html.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg