Klik hier indien dit bericht niet goed wordt weergegeven.
Je e-mail programma moet plaatjes toestaan om deze weer te kunnen geven!

Bedenk een nieuwe naam voor de DOSgg

Een wedstrijd, een prijs

De hcc!DOSgg is een dynamische gebruikersgroep, die jong blijft door zich aan te passen aan de ontwikkelingen en vaak zelfs voorop loopt.

De naam DOSgg is 'versleten', zegt niets of doet denken aan het verouderde (MS-)DOS. Dat belemmert. De DOSgg bereikt daardoor slechts een deel van de doelgroep. Dat is jammer.

Na beraadslagingen in het bestuur en met het kader van de DOSgg, willen we de leden vragen te helpen bij het bedenken van een goede naam. We maken daar een wedstrijdje met prijzen van, alhoewel we zeker weten dat het niet om de beloning gaat.

De jury bestaat uit:

    Petra Claessen, directeur HCC
    Jurriaan Nijkerk, beroepsfotograaf en hoofdredacteur De FOTOgraaf
    Henk van Andel, voorzitter DOSgg

Deze jury bepaalt de prijzen. Het bestuur van de DOSgg hoopt dat hier de beste naam voor de toekomst tussen zit!

Inzendingen uiterlijk 15 september per e-mail aan Voorz@DOSgg.nl. Dat kan een kort berichtje zijn met de voorgestelde naam; als een toelichting nodig is, dan mag die er ook bij.

Deelname is mogelijk voor iedereen, maar bestuursleden van de DOSgg kunnen niet naar een prijs meedingen.

1e prijs: Acer 22" TFT scherm (aanbevolen door DOSgg Platform Windows)
2e prijs:  Canon Powershot A470 camera (dank aan DOSgg Platform DigiFoto)
3e prijs: Sitecom 330N-WL draadloze router (dank aan DOSgg Platform Netwerken)

De prijzen worden uitgereikt tijdens de HCC-dagen in de Jaarbeurs (28-29-30 november).
____
Wat willen we?

Tja, da’s een moeilijke ...

Welnu, we denken aan een nieuwe naam die:
-    kort en krachtig iets zegt over onze activiteiten,
-    modern is, en niet te veel aan mode onderhevig,
-    gemakkelijk uitspreekbaar is.
____
Enkele voorbeelden

Hierboven staat al dat erover nagedacht is door het bestuur en het kader van de DOSgg. Hieronder een lijstje met mogelijke namen, soms met korte toelichting, maar zonder waardeoordeel. Slechts bedoeld als bron van inspiratie. Op alfabetische volgorde.

  @CompUSE
  AlComp
  AppSys (ApSys, ApSyst, AppsSys, AppSyst)
  Computer-Thuis gg (af te korten tot CT gg, CTh gg, of CompTh gg)
  COMPUSE (computer en use samengevoegd)
  CompUS, CompUS.er (www.CompUS.er)
  Computeren gg
  Doe-gg
  DOSgg
  hcc!COMPUTER , met of zonder -gg of ig erachter
  ig COAN: interessegroep Computer Operating systems, Netwerken en Applicaties.
  Interessegroep Bewust ComputerGebruik
  L4L (Leden voor Leden)
  Multimedz
  PCgg
  Prognik, ProgTec
  OpSys
  ProgrammaTheek
  ProgzzUser, Progzz, Proggz of Proggg, ProGgg, ProgGG
  S&A-groep (systemen en applicaties)
  SNT-groep (systemen en technieken)
  SoftwareBus
  ToepazzingZ
  WinDOS-groep, WinDOS/

In het nieuwe jargon van de HCC zijn we een ‘interessegroep’. Maar de term ‘gebruikersgroep’ ligt nog verankerd in onze statuten. Ook een reden om wat te wijzigen. De term ‘interessegroep’ of ‘ig’ hoeft niet (maar mag wel) in onze nieuwe naam.
____
Wat mankeert er aan ‘DOSgg’?

DOSgg is een afkorting van 'Disk Operating Systems gebruikersgroep'. Dat is een hele mond vol. Daarom wordt in de praktijk alleen de afkorting DOSgg gebruikt.

Met Disk Operating Systems bedoelen we niet alleen de besturingssoftware zelf, maar ook toepassingen die daaronder draaien. Vandaar de ondertitel ‘Systemen en Applicaties’ in het huidige DOSgg-logo.

Een beetje historie: de DOSgg is voortgekomen uit de CP/M gebruikersgroep (CP/M: voorloper van MS-DOS voor de toenmalige 8-bits processors) en de MS-DOS gebruikersgroep. Toepassingen waren altijd al een speerpunt, daar is de ProgrammaTheek uit voortgekomen.

Later kwam daar Windows als vanzelfsprekend bij. Windows was in het begin eigenlijk een grafische ‘shell’ gebaseerd op DOS. Zelfs nu is DOS nog niet helemaal uit beeld bij Windows.

Maar er zijn natuurlijk meer besturingssystemen. OS/2 heeft een aantal jaren opgang gemaakt. Linux is nog in opkomst en maakt deel uit van het DOSgg-aandachtsgebied.

Het lastige is echter dat de afkorting DOS nog sterke associaties oproept met het vroegere MS-DOS. Dat hebben we toch niet meer? Daarom haakt een aantal mensen bij de DOSgg af of wil er niet bij komen.

Op zijn gunstigst betekent de afkorting ‘DOS’ voor (aspirant-)leden niets. Dan worden ze tenminste ook niet op het verkeerde been gezet. Maar dan zegt het dus ook inderdaad niets.

Kortom, we moeten telkens uitleggen dat de DOSgg zich bezighoudt met Windows, Linux en allerlei toepassingen daaronder. Dat kunnen we niet aan de hele wereld uitleggen. Daarom bereikt de DOSgg slechts een deel van haar doelgroep, jammer genoeg.
____
De procedure voor naamsverandering

De naam van de DOSgg is vastgelegd in de statuten. Over een wijziging moet de Algemene Leden Vergadering van de DOSgg beslissen. Daarom heeft het bestuur een extra ALV uitgeschreven op 1 november 2008, voorafgaand aan de DOSgg Kaderbijeenkomst. Zie de komende SoftwareBus 2008-04 of www.DOSgg.nl voor plaats, tijd en agenda.

Ook is goedkeuring van de HCC Ledenraad nodig. Het bestuur (directie) van de HCC heeft ons verzekerd mee te willen werken. Er is een Ledenraadsvergadering op 8 november, waar de nieuwe naam van de DOSgg aan de orde kan komen.

Als alles gaat lopen zoals we ons dat voorstellen, dan verschijnt de DOSgg op de HCC-dagen (28, 29 en 30 november) in de Jaarbeurs te Utrecht met een nieuwe, duidelijke en toepasselijke naam. Dat willen wij graag. Dat wil ook de HCC graag. De HCC ziet toekomst in het ‘verenigingsgebeuren’ en heeft er alle belang bij dat de grootste gebruikersgroep (DOSgg) een duidelijke en frisse uitstraling heeft.
____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan voorz@DOSgg.nl.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: zie hier voor de juiste procedure.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg