·Wedstrijd naam en onveilige modems·

Oeps! Foutje, bedankt!

Vorige week stuurden we een eMailing over de wedstrijd voor een nieuwe naam van de DOSgg. Met de uitnodiging om je ideeën in te zenden (tot 15 september) aan voorz@DOSgg.nl.

De vrijdagavond waarop deze eMailing werd verzonden, sloeg Murphy toe. Bij onderhoud aan de DOSgg mailserver was het e-mailadres tijdelijk verdwenen. Het had niet slechter kunnen treffen. Onze excuses voor het ongemak.

Gelukkig werd het euvel zaterdagmiddag snel verholpen toen eenmaal duidelijk was wat er aan de hand was. En gelukkig hebben veel inzenders de weg toch gevonden of hun suggesties ingestuurd toen het e-mailadres weer werkte.

Degenen die de moed opgaven willen we hierbij nogmaals aansporen om hun voorstel te zenden aan voorz@DOSgg.nl. Hieronder nog eens kort de belangrijkste punten voor de wedstrijd. Klik op eMailing 2008-11 om het hele bericht nog een keer te lezen..
____
Een wedstrijd, een prijs 

De hcc!DOSgg is een dynamische gebruikersgroep, die jong blijft door zich aan te passen aan de ontwikkelingen en vaak zelfs voorop loopt.

De naam DOSgg is 'versleten', zegt niets of doet denken aan het verouderde (MS-)DOS. Dat belemmert. De DOSgg bereikt daardoor slechts een deel van de doelgroep. Dat is jammer.

Na beraadslagingen in het bestuur en met het kader van de DOSgg, willen we de leden vragen te helpen bij het bedenken van een goede naam. We maken daar een wedstrijdje met prijzen van, alhoewel we zeker weten dat het niet om de beloning gaat.

De jury bestaat uit:

    Petra Claessen, directeur HCC
    Jurriaan Nijkerk, beroepsfotograaf en hoofdredacteur De FOTOgraaf
    Henk van Andel, voorzitter DOSgg

Deze jury bepaalt de prijzen. Het bestuur van de DOSgg hoopt dat hier de beste naam voor de toekomst tussen zit!

Inzendingen uiterlijk 15 september per e-mail aan Voorz@DOSgg.nl. Dat kan een kort berichtje zijn met de voorgestelde naam; als een toelichting nodig is, dan mag die er ook bij.

Deelname is mogelijk voor iedereen, maar bestuursleden van de DOSgg kunnen niet naar een prijs meedingen.

1e prijs: Acer 22" TFT scherm (aanbevolen door DOSgg Platform Windows)
2e prijs:  Canon Powershot A470 camera (dank aan DOSgg Platform DigiFoto)
3e prijs: Sitecom 330N-WL draadloze router (dank aan DOSgg Platform Netwerken)

De prijzen worden uitgereikt tijdens de HCC-dagen in de Jaarbeurs (28-29-30 november).
____
Wat willen we?

Tja, da’s een moeilijke ...

Welnu, we denken aan een nieuwe naam die:
-    kort en krachtig iets zegt over onze activiteiten,
-    modern is, en niet te veel aan mode onderhevig,
-    gemakkelijk uitspreekbaar is.
____
Onveilige KPN-modems!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee’, luidt een gezegde. Het DOSgg-lid Marius bracht het volgende onder de aandacht, zie http://forum.DOSgg.nl/showthread.php?t=9278.

Een waarschuwing is op zijn plaats voor de gebruikers van de zwarte ExperiaBox of Speedtouch 780 modem, dat door KNP & Co (KPN, Planet , XS4ALL, HetNet, en andere) op grote schaal aan InternetPlusBellers en ADSL-abonnees wordt verstrekt.

Een groot aantal van deze modems is af-fabriek voorzien van een beveiliging (WPA), die kinderlijk eenvoudig te kraken is. Het gaat om modems van het type Speedtouch 780 (waaronder de zwarte Experiabox). Niet alleen die van de KPN: ook in Spanje en Engeland zijn er meldingen van dit probleem. Het speelt niet bij de zilverkleurige ExperiaBox (made by Siemens).

De modem zendt standaard zijn naam (SSID) uit in het draadloze signaal. Zo'n SSID kan in dit geval bijvoorbeeld zijn: Speedtouchxxxxxx (op de plaats van een x staat een ander teken). KPN/Speedtouch gebruikt(e) helaas standaard toegangscodes (combinatie SSID en WPA-key), die tot elkaar te herleiden zijn.
 
Die laatste zes tekens van het door KPN verstrekte SSID zijn dan, met een simpel programmaatje dat op het internet te vinden is, te herleiden tot de (meestal) door de KPN-ADSL-provider bij aflevering aangeleverde WPA-beveiligingscode. Als je daarna je WPA-code (en/of SSID) niet veranderd hebt, dan kan een kwaadwillende hiermee gemakkelijk toegang tot je internetverbinding (en je computer) verwerven.

Desgewenst kun je die eventuele onveiligheid zelf vaststellen door die laatste zes tekens van het SSID los te laten op het miniprogrammaatje ‘speedtouchkey.exe’ dat je van internet haalt. Maar nog gemakkelijker gaat het op www.speedtouch.websijt.net.

Probeer het maar eens. Als dan jouw WPA-code in beeld verschijnt, weet je dat de beveiliging van je draadloos netwerk ONDEUGDELIJK is. Verschijnt de juiste code niet, dan loopt jouw draadloze router in beginsel niet dit inbraakrisico.

KPN zegt op haar site onder het kopje ‘Veilig draadloos online’: “KPN heeft al haar modems goed beveiligd. Een draadloos modem van KPN is standaard voorzien van een beveiligingscode. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de gegevens die tussen je modem en computer door de lucht gaan worden versleuteld.” Dat klopt, maar een paar regels verderop staat dat kwaadwillenden deze beveiliging kunnen omzeilen. KPN sluit dus ook kwaadwillenden aan.

KPN raadt aan om de SSID (naam van je draadloos netwerk) te wijzigen, zodat herleiden van je WPA-code onmogelijk wordt. Een matig advies. Immers, ik zou de SSID-naam van mijn buurman al ergens genoteerd kunnen hebben! De Consumentenbond raadt op haar site aan om ook de WPA-code te wijzigen, zie http://tinyurl.com/6nglzz. En daar sluiten wij ons volledig bij aan. Je kunt het nog veiliger maken door de SSID te verbergen.

Kijk ook de instellingen van je modem na als de KPN daaraan ‘onderhoud’ heeft uitgevoerd. Er zijn gevallen bekend waarbij de beveiliging door de gebruiker was gewijzigd, maar door de KPN-monteur  teruggezet was op de (onveilige) situatie bij aflevering!

Als je WiFi-netwerk niet of onvoldoende is beveiligd, kunnen derden je ‘afluisteren’, met alle gevolgen van dien, en via jouw ADSL het internet op. Dat is in Nederland illegaal, maar de dader is vaak niet meer te vinden. Er zou bijvoorbeeld via jouw aansluiting illegaal materiaal op het internet geplaatst kunnen worden. En dan heb je het probleem dat je niet kunt aantonen dat een ander dat deed.

Dus nogmaals: altijd ten minste SSID en beveiligingssleutel wijzigen. En natuurlijk ook de inlognaam en wachtwoord om in de setup van de modem te komen. Niet alleen met de KPN-modems, maar altijd!.
____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan Voorzitter DOSgg.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: zie hier voor de juiste procedure.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg