DOSgg MegaGebruikersDag
20 september 2008 in De Bilt


HCC-Gastgroeperingen

Testbank

Ook de mensen van de Testbank zijn met een stand aanwezig. Hierin kun je hardware laten testen. Als je een apparaat of onderdeel hebt dat niet doet wat het moet doen, of als je twijfelt of het nog goed is, kan je hier terecht bij deskundigen die het voor je uitzoeken. Voor het testen van een moederbord dient u ook de processor en de geheugenmodules mee te brengen. Kijk voor meer informatie op http://www.testbank.hccnet.nl

HCC!genealogie

Het uitzoeken van hun stamboom is voor velen een leuke hobby. Als je hierbij ook nog je computer kunt gebruiken, wordt het ook heel wat gemakkelijker.
In deze stand kan je daarover van alles te weten komen, en leer je hoe je een en ander moet aanpakken. In de Oostbroeckzaal begint om 11.15 uur een lezing over dit interessante onderwerp.

ClubPerfect-gg

Deze gebruikersgroep laat je kennis maken met WordPerfect, of biedt je de gelegenheid je kennis op te frissen. ClubPerfect doet trouwens meer: zij ondersteunt gebruikers van zowel WordPerfect als aanverwante software, zoals Quattro Pro, Paradox, Presentations, en andere Corelproducten, bijvoorbeeld CorelDRAW en PaintShopPro.  Zie voor meer informatie http://www.clubperfect.hcc.nl

eCS-gg

Als bezoeker kun je je afvragen waar de letters eCS voor staan. Welnu, het is de afkorting van eComStation, de totaal vernieuwde OEM-versie van IBM's computerbesturingssysteem OS/2 Warp. Hier krijg je informatie over de voordelen van het gebruik van dit besturingssysteem. Aanvullend krijg je in een aparte zaal een prachtige demonstratie te zien van wat je zoal van dit virusongevoelige computerplatform kan verwachten.
Zie voor meer informatie http://www.ecs-gg.nl

Beleggen-gg

Beleggen-gg probeert de kennis van de (particuliere) belegger over beleggen te bevorderen en hem/haar daarbij zoveel mogelijk terzijde te staan.
Wij doen dit door twee- ą driemaal per jaar een grote bijeenkomst te organiseren, waarbij dan veel sprekers een presentatie houden. De opkomst varieert tussen de 200 en 400 leden. Op deze dagen zijn er allerlei nevensessies waarbij eigen leden ook presentaties geven en eventueel hun produkten/gedachtengangen voorleggen. Vaak worden methoden van beleggen getoond die meer rendement scoren of minder risico lopen dan het domweg beleggen in beleggingsfondsen.
Daarnaast bestaan er allerlei groepjes van leden die een bepaald thema of bepaalde software verder uitdiepen. Dit gebeurt buiten de grote bijeenkomsten en wordt frequenter gedaan. Vaak zijn deze groepjes regionaal georganiseerd.

Wij leggen de nadruk op het gebruik van de computer als hulpmiddel bij het beleggingsproces. Regelmatig worden softwarepaketten gedemonstreerd en dataleveranciers besproken.
Leden gebruiken verscheidene methoden om te beleggen. Dat varieert van fundamentele en technische tot kwantitatieve methoden. Ook de beleggingsmiddelen variėren enorm: het hele scala van beleggingsfondsen tot futures en trackers wordt bestreken. Er zijn in het verleden cursussen gegeven over het gebruik van deze middelen en het bestuur probeert dit opnieuw op te zetten.

De Multi-media-gg

 Videostreaming en videoconference
Kinderen maken hun huiswerk en zetten tegelijk internet aan. Ze gaan naar de website toe waar zij, tussen de studie door, zich even kunnen ontspannen, bijvoorbeeld door filmpjes van ‘6-pack’ of de site van You-Tube te bekijken.
Het publiek op internet is gek op video. You-Tube heeft een standaard gezet . Er ontstaat een samenwerking tussen softwarebedrijven, bijvoorbeeld Pinnacle samen met Yahoo.
Reizend per openbaar vervoer nemen we bij voorkeur een filmpje mee om de frustraties van gemiste aansluitingen en vertragingen van trein of vliegtuig wat te verzachten.
‘Efficiency en innovatie’  zijn de magische woorden. Alles wordt scherper en compacter.  Er worden wereldwijd filmwedstrijden georganiseerd met behulp van ‘streaming’.
Je kunt tegenwoordig een film op internet zetten en die ter beschikking stellen aan iedereen. Wij zullen ook het onderwerp videotelefonie aan de orde laten komen en de rol van de telefoon in de nabij toekomst.
In de presentatie worden o.a. de volgende punten behandeld:
- de diverse vormen van videocompressie, de zogenaamde codecs (bijv. xvid, divx, mpg2 en mpg4);
- hoe je een film op internet kunt plaatsen en wat de voorwaarden zijn. Wij zullen ook met voorbeelden komen;
- verder komen nieuwe begrippen aan de orde met de nodige uitleg erbij;
- gezien de ontwikkelingen zullen wij ook praten over MSN Messenger, Skype, ICQ, etc.

Deze presentatie vindt plaats in de Oostbroeckzaal, van 13.45-16.00 uur, en duurt ongeveer twee uur. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hebt u nu al vragen? Mail die dan naar secr@multi-media-gg.hcc.nl.

Red uw video's!
img2Opnamen op videocassettes lopen gevaar! Met dit videoreddingspakket, bestaande uit Magix Film op DVD 7 en de praktische USB-video-omzetter (+ Scart-adapter), bewaart u uw mooiste herinneringen snel en eenvoudig op DVD. Het reddingspakket werkt niet alleen voor VHS-banden, maar ook voor Video 8, S-VHS, Hi8, Betamax en elk ander bandformaat!

Wordt gepresenteerd door Wout de Ridder en Walter Meerbeek. Beiden zullen de gehele dag aanwezig zijn als helpdesk voor vragen over allerlei andere Magix-programma’s.

Astrologie-gg

In deze stand kun je kennismaken met de opbouw van een horoscoop. Met een beetje meer kennis van de ascendant, de zon, de maan en de planeten, ben je dan in staat je eigen geboortehoroscoop uit te leggen. Jje zult verrast zijn over het inzicht dat dit je geeft in je eigen en andermans karakter.
Zie voor meer informatie http://www.astrologie.hcc.nl

KOV-gg

Bij de gebruikersgroep die zich specialiseert in Kunst-Ontwerp & Vormgeving, en dat allemaal via de computer, kun je informatie krijgen met artistieke inhoud. Het laat zich raden dat hierbij speciale software gebruikt wordt en dat het gaat om tekenen, schilderen, beeldbewerking, digitale fotografie, etc. Meer informatie: http://www.kov.hccnet.nl.

Het 3D-programma Blender is te downloaden van www.blender.org/,
en het fotobewerkingsprogramma de GIMP van www.gimp.org.

Commodore-gg

Uiteraard zullen we de Old Skool Games en apparatuur showen, zoals de C64 en Amiga, maar ook diverse innovaties. Daarbij zit in ieder geval de 1541-ultimate. Dit is een door een clublid van onze gg gebouwde uitbreidingskaart voor de C64. Deze kaart bevat een SD-kaartje waarop je tot aan 4 GB aan software kan zetten. Verder bezit deze kaart het een en ander aan eigen applicaties, zoals een browser en diverse emulatoren. Zie verder onze website en de 1541-ultimate website:
http://commodore-gg.hobby.nl/innovatie.htm en http://www.1541ultimate.net/content/index.php