·Veel ontwikkelingen bij hcc!DOS gebruikersgroep·

De DOSgg bruist de pan uit!


De DOSgg is de grootste gebruikersgroep (tegenwoordig noemt men dat ‘interessegroep’) van de HCC. Het is ook een van de oudste groeperingen. Al zo’n 30 jaar heeft de DOSgg vooraan gestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van hobby en pc.

Ook nu staan er veel veranderingen op stapel. Deels zijn die al werkelijkheid. Hieronder een korte opsomming, verderop vertellen we de details.

 • SoftwareBus binnenkort in full colour en in ‘bladenpakket’ van de hele HCC
 • DOSgg op pagina’s in aantal magazines
 • Een nieuwe naam
 • DOSgg op de HCC!dagen respectievelijk HME-beurs
 • MiniCursussen voortaan mooier én beter
____
DOSgg-MegaGebruikersDag op 20 september


In deze eMailing kort nog wat lopende zaken:

 • Reserveren plaats Workshops kan tot 17 september op: 
                            
  www.DOSgg.nl/eShop.
  Stel dit niet uit, want dan is de kans groot dat je achter het net vist.
 • In eMailing 2008-13 staan enkele tijden van Workshops onjuist vermeld in de tekst. De tijden in het overzicht zijn echter correct. Ook bij het reserveren van een plaats op www.DOSgg.nl/eShop krijg je de juiste tijd te zien.
 • Extra Walk-in-Workshop: laat je onveilige (KPN)modem beveiligen (grote zaal)
 • De lezing van Tony Krijnen van 10.00-11.00 zal gaan over Windows Home Server
 • Zijn lezing van 11.00-12.00 gaat over Vragen aan Microsoft
 • De eCs-gg lezing 13.45-14.45 wordt gegeven door Gerrit Schoenmaker
 • Inmiddels zijn gegevens bekend van de Windows-gg-lezing (15.00-16.00). Deze wordt gegeven door Gerard Otten en gaat over Onderhoud & Beveiliging
____
Een nieuwe naam voor de DOSgg


De DOSgg blijft jong, want telkens worden de bakens verzet aan de hand van de snelle ontwikkelingen. Vaak is de DOSgg hierbij een voorloper.

De naam van de DOSgg is al zo’n 20 jaar oud. Voortgekomen uit een samengaan van de CP/M-gg en de MS-DOSgg. DOS betekent voor de DOSgg: Disk Operating Systems. Maar het associeert nog heel sterk met het inmiddels verouderde MS-DOS. Nu hebben we Windows. Als je meer durf hebt, dan heb je misschien Linux, alhoewel ook Linux steeds meer voor ‘gewone’ gebruikers wordt.

Daarom zoekt de DOSgg naar een nieuwe naam, die kort en krachtig aangeeft dat we ons inzetten voor ‘toepassingen’ en ‘systemen’ voor de pc-gebruiker thuis.

Zie ook eMailing 2008-10. Er is een wedstrijd met prijzen: 15 september is de laatste dag waarop je je voorstel kunt sturen aan voorz@DOSgg.nl. Er komt nog heel wat voor kijken, maar op de HCC-dagen op 28-29-30 november in de Jaarbeurs verwachten we ons aan de leden en het publiek met de nieuwe naam te kunnen presenteren.

____
SoftwareBus wordt verbreed en verbeterd


De SoftwareBus is het magazine van de DOSgg. Het enige computerblad in Nederland dat is  samengesteld door en voor computerhobbyisten. Zonder commerciële belangen of beïnvloeding.

De SoftwareBus zal nog aantrekkelijker worden. Met betere artikelen, maar ook in leesbaarheid en uiterlijk. Binnenkort verschijnt de SoftwareBus in full colour. De opmaak wordt daardoor fraaier en de onmisbare screenshots worden veel duidelijker. En elk nummer zal ook in de toekomst vergezeld zijn van een GigaHits, de DOSgg DVD-ROM met honderden programma’s, die overzichtelijk gepresenteerd worden.

De laatste vijf jaar heeft de SoftwareBus voor DOSgg-leden slechts € 12 per jaar gekost (bij automatische incasso). Inmiddels zijn we van een CD-ROM naar een DVD-ROM gegaan, nu meestal zelfs een dual layer DVD met circa 8,5 gigabyte. Ook zijn de kosten voor drukwerk en porto de laatste jaren gestegen. Nu we overgaan op full colour ontkomen we niet aan een kleine stijging van het abonnementstarief.

Vanaf 1-10-2008 moet de prijs naar € 15. Lopende abonnementen worden pas verhoogd met ingang van het nieuwe abonnementsjaar na 1 oktober.

Tot 30 september kun je nog een abonnement bestellen voor € 12/jaar bij www.DOSgg.nl/eShop. Dan stel je dus de prijsverhoging een jaar uit. Voor bestaande abonnees gaat ook de prijsverhoging pas in bij de eerstvolgende vernieuwing vanaf 1 oktober 2008 van het abonnementsjaar.

Heb je vragen, suggesties, wensen over de SoftwareBus? Stuur dan een mailtje aan voorz@DOSgg.nl.

____
SoftwareBus in bladenpakket HCC


Al vele jaren waren de uitgever IDG en de HCC innig met elkaar verbonden. Leuk voor de HCC-leden, die tegen aantrekkelijke voorwaarden een IDG-uitgave thuisgestuurd kregen.

Maar de keuze was beperkt. En veel leden raakten ‘uitgekeken’ op bijvoorbeeld Computer!Totaal. Het goede nieuws is dat per 1 oktober – als de samenwerking tussen de HCC en IDG ophoudt – de HCC met een veel ruimer aanbod komt tegen heel aantrekkelijke voorwaarden in samenwerking met de uitgevers HUB (de grootste op het gebied van ‘computerbladen’) en F&L (ook een hele grote). Naast een ruimere keus kun je dan nog goedkoper uit zijn, zelfs voor de HCC-contributie en een magazine samen.

De IDG uitgaven moet je in de toekomst ten volle aan IDG betalen en komen bij de HCC-contributie. Je bent daardoor duidelijk duurder uit, tenzij je tijdig opzegt. Ons bereiken steeds meer vragen over hoe en waar op te zeggen. Daar is een echt zoekplaatje van gemnaakt, maar op http://forum.DOSgg.nl vind je een duidelijke uitleg.

Tevens komt de SoftwareBus per 1 oktober in het bladenaanbod van de HCC. Dus ook alle HCC-leden kunnen zich dan voor € 15 abonneren.

Voor niet-leden bedraagt de prijs € 24/jaar. Alle genoemde prijzen gelden bij automatische incasso. Een andere manier van betalen is mogelijk, doch kost extra.

____
DOSgg-pagina’s in aantal magazines


DOSgg-leden met een abonnement op de Nederlandse Chip of
c’t magazine voor computertechniek, zagen wellicht al dat daar ‘plotseling’ een aantal pagina’s van de DOSgg verschenen. Zo ‘plotseling’ was dat overigens niet. De DOSgg en uitgever F&L hadden jaren geleden al goede gesprekken met elkaar over samenwerking. Maar al spoedig was de HCC zich aan het heroriënteren op de toekomst en op een deal voor de leden met meerdere uitgevers en een zo ruim mogelijke keuze. Toen wilde de DOSgg deze ontwikkelingen niet doorkruisen door vooruitlopend daarop samen te gaan werking met een uitgever.

De uigaven van oktober komen binnenkort uit. Als je op de plaatjes hiernaast klikt, zie je alvast de DOSgg-pagina’s in beide bladen van september en oktober.

Het is de bedoeling in de toekomst telkens twee pagina’s in c’t magazine voor computertechniek en zelfs drie pagina’s in Chip te plaatsen. In nauwe samenwerking met het DOSgg Platform DigiFoto komen daar binnenkort ook de bladen CHIP FOTO-VIDEO digitaal en Photo Digitaal bij.

Ook met de uitgever HUB had de DOSgg al jaren goede contacten. Ook deze zijn nu omgezet in een samenwerking. Binnenkort verschijnen ook DOSgg-pagina’s in PC-Active en in PCM.

De DOSgg is erg ingenomen met de afspraken voor samenwerking. Beide uitgevers dragen computerclubs als de DOSgg een warm hart toe. Door plaatsing van DOSgg-pagina’s in de genoemde cumputermagazines verwacht de DOSgg een groter deel van de doelgroep te kunnen bereiken.

____
MiniCursussen worden verbeterd


Binnen de DOSgg zijn ook diverse verbeterprocessen gaande. Zoals de MiniCursussen, waarvan de DOSgg er zo’n 80 heeft voor haar leden. Deze zijn op PowerPoint gebaseerd, geschreven als MiniCursus of als presentatie voor een groter publiek.

De vorm bevalt op zich goed. Maar je moet er wel PowerPoint voor hebben of de gratis viewer installeren. Dat was soms lastig voor leden. En leden met Linux hadden vaak problemen met de MiniCursussen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal nieuwe MiniCursussen van de DOSgg. Nog steeds gemaakt met PowerPoint, maar ‘vertaald’ naar .exe, en in Flash. Alle gebruikers met een internetbrowser en de gratis Flash plugin (Windows, Linux, MacIntosh, enz.) kunnen deze MiniCursussen ‘draaien’, meestal door er simpel op te klikken. De .exe-vorm is daarnaast beschikbaar voor de ‘Windows-klanten’; dan is zelfs geen browser met flash nodig.

De nieuwe MiniCursussen hebben een aantrekkelijker uiterlijk. Ze worden ondersteund met tekst en spraak. En de functionaliteit is verbeterd door aanklikbare ‘links’ voor de besturing en externe informatie. Je bepaalt dus helemaal zelf het tempo en de volgorde van de MiniCursus.

Reeds bestaande MiniCursussen zullen geleidelijk worden omgezet naar de nieuwe vorm en worden verbeterd.

____
DOSgg op HCC-dagen 28-29-30  november


Dit jaar zijn er weer HCC-dagen. Samen met de HME-beurs, Hét Multimedia Event. In de Jaarbeurs te Utrecht, als vanouds.

De DOSgg zal ook dit jaar aanwezig zijn met een grote eigen stand van minimaal 150 m2. Daar zullen presentaties zijn van alle DOSgg Platforms, de VraagBaak zal er in levenden lijve zijn om je problemen op te lossen, DOSgg-leden kunnen er een gratis DVD-ROM afhalen en krijgen gratis koffie met een ‘cookie’. Alles op vertoon van de HCC-ledenpas met de letters ‘DO’ achter ‘groepering’, want dan weten we dat je DOSgg-lid bent.

Het volledige programma van de DOSgg-stand tijdens de HCC-Dagen 2008 is nog in voorbereiding. Zodra er meer nieuws is, zullen we dit vermelden in eMailings en op www.DOSgg.nl.

____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan Voorzitter DOSgg.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: zie hier voor de juiste procedure.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg