·Indrukken DOSgg MegaGebruikersDag op 20 september·

Niet geweest? Jammer!


Ondanks het heel mooie weer hebben zo’n 500 bezoekers de DOSgg MegaGebruikersDag bezocht. Het aangekondigde programma werd vrijwel vlekkeloos door 15 HCC-groeperingen met bijna 100 medewerkers uitgevoerd. Eén spreker moest zich vlak voor aanvang afmelden wegens privéomstandigheden. Maar dat werd soepel opgevangen door andere sprekers die snel een soortgelijke lezing uit hun repertoire tevoorschijn toverden.

De bezoekers kregen bij vertrek en inlevering van een enquêteformulier gratis de nieuwe VoIP Xtra 2009 CD-ROM van de DOSgg uitgereikt. Deze CD-ROM is ook te bestellen op www.DOSgg.nl/eShop voor ¬ 4.

De enquête zal wellicht aanknopingspunten bieden voor een nog aantrekkelijker DOSgg MegaGebruikersDag in 2009. Zet de datum vast in je (elektronische) agenda: 19 september 2009.

____
Presentaties en lezingen op internet


Het liefst zou de DOSgg van alle lezingen, workshops en presentaties de inhoud op internet zetten. Dan kunnen de bezoekers het allemaal nog eens op hun gemak nakijken. En de thuisblijvers krijgen dan ook een indruk van de inhoud.

Helaas is dat niet altijd mogelijk. De meeste sprekers doen hun betoog aan de hand van een opsomming van headlines en vertellen daar het verhaal om heen. Aan die summiere opsomming heb je niet veel zonder het verhaal. Misschien gaan we in de toekomst de lezingen registreren als video en later ‘webcasten’.

Van een aantal lezingen en workshops kunnen we wel de nodige informatie over de inhoud en besproken programma’s beschikbaar stellen. Volg deze links:

____
Onveilige KPN-modems


In een laat stadium werd de extra Walk-in Workshop voor onveilige ADSL modems in het programma ingelast. Het gaat hier om modems van het type SpeedTouch 780, zoals de zwarte Experiabox die de KPN voor Internet plus Bellen uitlevert. Maar ook veel ADSL-providers, vooral de providers die van de KPN zijn, hebben dit type in grote aantallen geleverd.

Het probleem is dat de sleutel van de WPA-code die voor encryptie moet zorgen in veel gevallen (zo niet bijna altijd) gemakkelijk te achterhalen is. Dan kan ieder je privégegevens in klare taal afluisteren, ook als je WiFi (WLAN) feitelijk niet gebruikt. Want de WiFi-zender staat standaard aan.

Omdat KPN, tegen beter weten in, de klanten doet geloven dat deze modems veilig zijn, heeft de DOSgg deze extra workshop georganiseerd.

En dat heeft de DOSgg geweten ook! Er kwamen 30 tot 40 mensen op af, de meesten met hun SpeedTouch 780/Experiabox in de hand. De experts van de DOSgg hebben deze modems op een veilige manier geconfigureerd en de bezitters de nodige informatie gegeven.

Meer weten? Lees het nog eens na in eMailing 2008-11.html.

____
Petra gesproken?


Petra Claessen, de directeur van de HCC, was er ook de hele dag. Het grootste deel van de dag heeft zij aan het programma ‘Praet met Petra’ moeten werken. Ze werd bedolven onder de vragen en opmerkingen. Tot na de sluiting!

De vragen gingen over het vervallen van het contract met IDG. Hoe gaat het dan met de HCC? Moet je je IDG-bladen opzeggen? Wat voor mogelijkheden komen er voor andere computer-magazines?

Veel kaderleden van HCC-groeperingen hebben de gelegenheid benut om hun zegje te zeggen over de gang van zaken in de HCC. De weinige aandacht en steun die gegeven wordt aan HCC-groeperingen. De DOSgg MegaGebruikersDag was voor veel groeperingen het hoogtepunt van het jaar. Wat doet de HCC op de HCC-dagen eind november? En meer van dergelijke vragen.

Het was een positief signaal dat de directeur van de HCC niet alleen ‘er was’, maar ook de hele dag bleef om met zoveel mogelijk (kader)leden te kunnen spreken.

Petra was over deze ervaring overigens best te spreken. Ze wil in de toekomst beter bereikbaar zijn voor alle HCC-leden en het kader.

____
25 computermagazines met hoge korting


Het aftellen kan beginnen! Nog ruim een week. Dan kun je kiezen uit een aanbod van maar liefst 25 magazines met hoge kortingen. Niet allemaal nieuwe, want ook de SoftwareBus van de DOSgg en COMPUlinks van de Beginners-gg maken deel uit van het pakket voor alle HCC-ers.

De overige 23 bladen worden uitgegeven door enkele uitgevers met gerenommeerde ‘titels’ op het gebied van computer-magazines. Twee uitgevers waren aanwezig op de DOSgg MegaGebruikersDag en lieten de bezoekers al kennis maken met hun aanbod.

IDG doet niet mee. De bladen van IDG die nu gecombineerd zijn met je HCC-lidmaatschap vallen dus buiten het aanbod. Als je die niet tijdig opzegt bij de hcc!service (voor de meesten: vóór 1 november, anders zit je er weer een jaar aan vast), dan moet je die gewoon blijven betalen.

Maar voor de 25 magazines in het HCC-pakket kun je heel aantrekkelijke kortingen krijgen. Je kunt goedkoper uit zijn voor HCC + blad dan nu voor HCC + IDG-blad. En je hebt een ruime, vrije keus. Bij die 25 bladen zit vast wel een blad dat jij graag wilt lezen.

Tot het eind van deze maand kan de HCC nog geen bijzonderheden prijsgeven, omdat de overeenkomst met IDG dat niet toelaat. Maar op 1 oktober of snel daarna zal de HCC alle geheimzinnigheid opheffen.

____
WAARSCHUWING


Kijk omstreeks 1 oktober om 00.00 uur niet naar deze eMailing! Want dan spettert het vuurwerk aan alle kanten uit je monitor. De DOSgg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als je toch op of omstreeks dit tijdstip kijkt.

Kijk liever uit naar de informatie die je dan van de HCC ontvangt.

____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan Voorzitter DOSgg.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: zie hier voor de juiste procedure.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg