·Nieuwe naam, Kaderdag en Proefabonnementen HCC·

Nieuwsoverzicht


De afgelopen week zorgde de toezending door de HCC van een proefabonnement uit het aanbod van 25 bladen voor de nodige verrassingen, maar leidde ook tot veel onduidelijkheid. De HCC is op 1 november met een aanvullende verklaring gekomen. In deze eMailing gaan we daar op in, waarmee de ‘pijnpunten’ hopelijk geheel verdwijnen.

Dan de nieuwe naam van de DOSgg. De jury heeft de prijswinnaars van de wedstrijd bekendgemaakt en op 1 november hebben de DOSgg-leden in een extra ledenvergadering daarover een besluit genomen. Hieronder het laatste nieuws.

Ook op 1 november organiseerde de DOSgg de jaarlijkse DOSgg-Kaderdag. Geïnteresseerd in de nieuwe ontwikkelingen? Lees dan verder.

____
Nieuwe naam DOSgg: CompUsers


De wedstrijd voor een nieuwe naam heeft ca. 500 reacties opgeleverd. Het bestuur was daar blij mee. De jury had de moeilijke taak alle voorstellen op een eerlijke wijze af te wegen en de prijswinnaars vast te stellen.

De uitslag is als volgt:

1e prijs: CompuKitchen
Ingediend als ‘The Computer Kitchen’ door Johan van Sluijs, maar iets ingekort. De jury vond dat dit heel goed weergaf dat de DOSgg-leden meer dan oppervlakkig iets doen met computers.

2e prijs: CompUsers
Hans Roelofswaard stelde dit voor als CompUSE. Dit is iets uitgebreid tot CompUsers om meer te associëren met ‘gebruikers’ dan met ‘gebruik’. En dit past uitstekend bij het profiel van de DOSgg.

3e prijs: ProgTec
Geeft de associatie met ‘programma’s’ en ‘techniek’. Bovendien met de in de DOSgg al decennia lang in gebruik zijnde term ‘ProgrammaTheek’. Maar het ligt niet zo lekker in de mond en geeft de ‘inhoud’ wat minder weer dan de andere twee. Ingediend door Jurriaan Nijkerk, die als jurylid natuurlijk geen prijs uitgereikt krijgt.

In een extra Algemene Ledenvergadering op 1 november hebben de DOSgg-leden zich over de keuze van de naam uitgesproken. Het domein CompuKitchen.nl is gebleken niet beschikbaar te zijn en moest afvallen als nieuwe naam. De keuze is daarom gevallen op CompUsers, waarvoor de .nl-domeinnaam door de DOSgg is geregistreerd.

Het is theoretisch nog mogelijk dat anderen al rechten op deze naam hebben. In dat geval zal de nieuwe naam ProgTec worden (ook dit .nl-domein is van de DOSgg).

Het bestuur zal verder zorgdragen voor de uitwerking van het logo op basis van de het bestaande logo, met daarin de nieuwe naam. Op deze wijze is de herkenbaarheid van de DOSgg onder de nieuwe naam zo goed mogelijk gewaarborgd.

De leden van de DOSgg hebben de juryleden (Petra Claessen, Jurriaan Nijkerk en Henk van Andel) bedankt voor hun inzet en een dinerbon aangeboden.

Hoe nu verder? Jullie herinneren je misschien dat het de bedoeling was om de nieuwe naam ter goedkeuring voor te leggen aan de Ledenraad van de HCC op 8 november en dan te verschijnen met de nieuwe naam op de HCC-dagen, eind november. Daarin is enige vertraging gekomen. De vergadering van de HCC-Ledenraad werd verschoven naar 9 december. De planning is nu de nieuwe naam in te laten gaan bij de jaarwisseling..

____
1 november: Kaderdag


Een deel van de dag werd besteed aan de nieuwe naam van de DOSgg. Maar er bleef voldoende tijd over om een aantal belangrijke onderwerpen met elkaar te bespreken.

In de eerste plaats is besproken wat de DOSgg gaat doen tijdens de HCC-dagen op 28-29-30 november in de Jaarbeurs. De DOSgg heeft een stand van 200 m2 centraal in Hal 10. Daar zullen naast de gebruikelijke koffie voor DOSgg-leden, een gratis DVD-ROM voor HCC- en DOSgg-leden, de DOSgg Platforms, etc., dit jaar ook een fotostudio, lezingen en workshops zijn. Nadere informatie staat spoedig op www.DOSgg.nl.

In het meerjarenplan van de DOSgg is opgenomen om het aanbod bij de leden thuis uit te breiden en te versterken. Ook dit is tijdens de Kaderdag uitgewerkt. In de nabije toekomst zullen jullie daar meer over horen.

____
Proefabonnementen via HCC


Ongeveer een week geleden ontving een groot aantal HCC-leden via de HCC een proefabonnement, geselecteerd uit het totale nieuwe aanbod van 25 bladen (met korting tot 64%). Daarbij zat een brief die bij velen tot positieve reacties leidde, maar die helaas ook een aantal negatieve reacties opleverde. Waarom? De indruk werd gewekt dat je ongevraagd vast zat aan een abonnement, tenzij je te kennen gaf dat niet te willen. Zo’n ‘opt-out’ constructie is omstreden.

Ook veel DOSgg-leden reageerden in forum.DOSgg.nl of stuurden ons mail. De DOSgg heeft deze besproken met de HCC. Kort samengevat kwamen die neer op:

  • men stelt dat de HCC altijd een blad in de contributie had, waarvoor velen een incassomachtiging uitsluitend aan de HCC hebben gegeven en waar geen enkele uitgever gebruik van kan maken.
  • men stelt een abonnement op prijs en wil graag gebruik maken van het aanbod via de HCC en de kortingen (vaak contributie + abonnement goedkoper dan een ‘los’ abonnement). Indien gewenst kan eenvoudig overgestapt worden naar een ander blad.
  • men ‘neemt’ het niet dat de HCC zonder tegenbericht het abonnementsgeld in rekening brengt en incasseert.

De HCC is een vereniging die handelt in het algemeen belang van haar leden, zoals de keuze uit 25 bladen met kortingen tot 64%. De HCC wil de leden uiteraard helemaal geen ongevraagde abonnementen aansmeren. Maar de HCC heeft zich gerealiseerd dat de communicatie aanleiding gaf tot negatieve reacties.

Daarom heeft de HCC op 1 november in een persverklaring de zaken verder verhelderd en zijn misverstanden uit de wereld geholpen. Deze persverklaring kun je zelf lezen door HIER of op de afbeelding in de linkerkolom te klikken.

Kort samengevat staat daarin dat de HCC als vereniging voor computergebruikers altijd een magazine in het pakket had en dat 80% van de leden verklaard heeft dat ook voor de toekomst te verwachten, maar met een grotere keuze. Op verzoek van de leden en om deze grotere keuze mogelijk te maken, heeft de HCC de exclusieve overeenkomst met IDG beëindigd en zijn nu 25 bladen van andere uitgevers in het aanbod. Iedereen kan nog steeds zelf kiezen!

Maaaaaaar ….. de HCC zal pas abonnementsgeld in rekening brengen nadat het lid zelf te kennen heeft gegeven de toegezonden proefnummers te willen blijven ontvangen. Binnenkort ontvangen de leden de vraag of zij gebruik willen blijven maken van het kennismakingsabonnement.

Kortom: als je niets doet, dan betaal je niets. Maar als je gebruik wilt maken van de hoge kortingen, moet je dat melden. Dat kan heel gemakkelijk via www.HCC.nl, schriftelijk of telefonisch. Je bent dus helemaal vrij in de keuze. Ook als je een ander blad wilt, kun je ditaangeven op een formulier dat nog aan iedereen zal worden toegezonden.

____
Idee? Opmerking? Suggestie?

Suggesties of opmerkingen die voor de DOSgg van belang zijn? Je overweegt toe te treden tot het DOSgg-kader of op een andere manier bij te dragen? Of heb je een probleem?

Stuur dan een e-mail-bericht aan Voorzitter DOSgg.
____
Aan- of afmelden? Dubbel ontvangen?

De DOSgg-eMailings worden gratis toegestuurd aan alle DOSgg leden, voor zover hun e-mail-adres bij ons bekend is. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Aanmelden: Laat je vrienden en kennissen zich opgeven op www.DOSgg.nl/emails.html.

Wijzigen e-mail adres: Je wilt de eMailing voortaan op een ander e-mail adres ontvangen? Meld je dan af voor het oude adres en meld je daarna aan voor het nieuwe adres.

Afmelden of dubbele ontvangst: zie hier voor de juiste procedure.
____

Uitgave van
hcc!DOS gebruikersgroep
www.DOSgg.nl

Henk van Andel e-mail
Voorzitter DOSgg