woensdag 17 april 2013
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
•Algemene Leden vergadering CompUsers
en CompUfair op 20 april 2013•


Kom naar de ALV!
CompUsers is een hcc!interessegroep in de vorm van een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Op 20 april -tijdens de CompUfair- is er voor leden van CompUsers ook gelegenheid om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij te wonen.

Het tijdstip is wat ongelukkig midden op de dag, omdat we de activiteiten van de CompUfair er  omheen plannen om het nuttige met het aangename te verenigen. Je komst wordt beloond met het traditionele appeltje voor de dorst. Maar de echte voldoening zit natuurlijk in jouw belangstelling of bijdrage voor het reilen en zeilen van CompUsers.

Kom dus ook naar de ALV! De meeste overige activiteiten van de CompUfair liggen gedurende de maximaal anderhalf uur van de ALV even stil, om zowel de kaderleden als de bezoekers de gelegenheid te geven even tijd te nemen voor de ALV.

En breng a.u.b. Je HCC!Ledenpasje mee. Dan kunnen we die bij de in gang snel scannen om vast te stellen dat je CompUsers-lid bent. Als je je pasje niet bij je hebt, moeten we dat doen door even in onze database te duiken.

Belangstellenden die geen CompUsers-lid kunnen de ALV bijwonen na toestemming van de voorzitter.

De agenda en verdere informatie vind je hieronder.
Inhoud eMailing
Kom naar de ALV
Lezingen en Webinars
Reserveren Workshops
HCC speurt Oranje!
Titel stukje #14
Agenda  ALV
Bijbehorende stukken
Bestuursleden
 

Lezingen en Webinars

In de Over de Veghtzaal presenteert CompUsers vier lezingen over uiteenlopende, actuele onderwerpen. Als je niet kunt komen, dan kun je de lezingen ook thuis volgen als webinar. Klik op de titel van een lezing voor deelname aan een webinar.
   
Tijd Onderwerp Inleider
10.00-10.45 Video Conferencing met BigBlueButton John van der Laak
(CompUsers Platform VoIP)
11.00-11.45 Video bewerken met
Pinnacle Studio 16
Hans van Kempen (CompUsers Platform DigiVideo)
14.00-14.45 Computer & Veiligheid Rein de Jong (CompUsers)
15.00-15.45 Color management Jurriaan Nijkerk
(CompUsers Platform DigiFoto)


Reserveren Workshops

Voor Workshops is het aantal deelnemers beperkt. Het is verstandig vooraf te reserveren. Dat kan nog t/m donderdag 18 april (morgen).
Tijd Onderwerp Begeleider
10.00-10.45 Dropbox en Cloud Frans Dijkhoff (CompUsers)
11.00-11.45 Dropbox en Cloud Frans Dijkhoff (CompUsers)
14.00-14.45 Windows Movie Maker 2012 Gerrit Rosendaal/Leen van Goeverden
(CompUsers Platform DigiVideo)
15.00-15.45 Windows Movie Maker 2012 Gerrit Rosendaal/Leen van Goeverden
(CompUsers Platform DigiVideo)
Klik op de titel van een Workshop om te reserveren.HCC speurt Oranje! Een digitale speurtocht

Wil jij meedoen met “HCC speurt Oranje!” waarbij je kans maakt op één van de 100 mooie prijzen?

HCC gaat in het kader van de komende inhuldiging van Koning Willem-Alexander op een groot aantal websites oranje QR-codes (vierkante plaatjes met verborgen boodschappen)  plaatsen. Gebruikers van computers, smartphones en tablets kunnen deze QR-codes lezen met een programma en via de camera van hun smartphone of tablet met behulp van een 'app'. Elke QR-code leidt naar een willekeurige volgende website met een soortgelijke oranje QR-code. Uiteraard geven we je nog een uitgebreide instructie.

Het vertrekpunt van 'HCC speurt Oranje' is op www.hcc.nl. Na het doorlopen van diverse stappen wordt één van de einddoelen met een prijs bereikt. We geven zo’n 100 prijzen weg! De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 18 mei. Uiteraard op een locatie met een koninklijk tintje. Alle deelnemers worden daar uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Het is misschien een leuke dag voor Pinksteren om er gezellig op uit te gaan, je hele gezin mag meekomen.

De digitale speurtocht loopt via websites van de HCC, groeperingen van de HCC en een groot aantal andere organisaties en bedrijven. Iedereen mag meedoen, leden van de HCC en niet-leden hebben gelijke kansen.

Binnenkort kondigen we de startdatum van de digitale speurtocht aan. Houd daarom je e-mail en de websites goed in de gaten!
Agenda  Algemene Ledenvergadering (ALV) CompUsers
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt; aanvang 12.00 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen / ingekomen / uitgegane stukken
4. Verslag ALV 2012
5. Algemeen jaarverslag 2012
6. Financieel jaarverslag - incl. ProgrammaTheek
a. Financieel jaarverslag 2012
b. Verslag kascommissie; decharge bestuur
c. Begroting 2013
d. Contributie 2014
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Uitkomsten ledenenquête
9. Voorstel activiteiten 2013
10. Ontwikkelingen HCC (incl. voortgang statuten)
11. (Her)Benoeming bestuursleden
12. Rondvraag en sluiting 


Bijbehorende stukken
De bijbehorende stukken kunnen als PDF worden gedownload vanaf www.CompUsers.nl (ledenkatern). Alleen leden van CompUsers kunnen daar inloggen.
 • Concept verslag ALV 21-04-2012
  Voorstel MHR Lambers voor tekstaanpassing
 • Algemeen jaarverslag 2012
 • Financiëel jaarverslag 2012
 • Voorstel begroting 2013
 • Voorstel contributie 2014
De schriftelijke vergaderstukken zijn bovendien bij aanvang van de vergadering in de zaal beperkt beschikbaar. Maar er is WiFi, je mag je laptop of tablet meenemen om ze
Her)benoeming bestuursleden
Aftredend zijn:
 • René Suiker (vice-voorzitter), herverkiesbaar
 • Christ van Hezik (Evenementen), niet herverkiesbaar
Voorzitter Henk van Andel is in 2012 benoemd en heeft dit aanvaard voor een laatste termijn tot de beschikbaarheid van een nieuwe voorzitter. De kandidaat‐voorzitter Clemens Schellens is in november 2013 beschikbaar. Henk van Andel treed daarom per 12 november af; Clemens Schellens kan benoemd worden als voorzitter per dezelfde datum. Hij zal worden ingewerkt door Henk van Andel.

Het bestuur stelt voor te (her)benoemen:
 • Clemens Schellens (als voorzitter met ingang van 12 november 2013)
 • René Suiker
 • Frans Dijkhoff
 • Leen van Goeverden
De nieuwe bestuursleden worden ter vergadering verwacht om persoonlijk kennis te maken.

Vragen, opmerkingen, suggesties en bestuurskandidaten graag vooraf indienen bij secretaris@CompUsers.nl.

Clemens        Leen
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl
[USERTRACK]