dinsdag, 24 december 2014
 eMailing 2013-24
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· |·Email-adres wijzigen· |
•Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!•


Maar eerst: dank aan onze vrijwilligers
Het jaar 2013 is voor CompUsers goed verlopen. De SoftwareBus en GigaHits verschenen trouw volgens schema. De drie landelijke bijeenkomsten (2x CompUfair en MegaCompUfair) in De Bilt waren succesvol. De website werd ondergebracht op een nieuwe server en het beveiligde HTTPS protocol werd op alle fronten doorgevoerd. Binnenkort komt ook de eShop weer terug. Er werden weer een aantal 'specials' in de vorm van CD/DVD-ROM uitgebracht.

Dit alles en ook wat er nog op stapel staat voor het volgende jaar, is slechts mogelijk dank zij de inzet van veel vrijwilligers.

Het bestuur van CompUsers wil graag deze gelegenheid benutten door alle vrijwilligers te bedanken, mede namens jou als lid van CompUsers, voor al hun bijdragen. En natuurlijk de wens uitspreken ook in 2014 weer op deze vrijwilligers te mogen rekenen. Naast nieuwe vrijwilligers, want er is een actie opgestart om het aantal vrijwilligers uit te breiden.
Inhoud eMailing
Dank onze vrijwilligers
Ontwikkelingen bij HCC
Mijn laatste eMailing
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014
 
Ontwikkelingen bij de HCC
Ook bij de HCC heeft CompUsers in 2013 bijgedragen aan een aantal belangrijke ontwikkelingen. Hierdoor kwam PC-Active in handen van de HCC en hebben de HCC-leden na een aantal jaren weer een echt HCC magazine, waarvan het eerste exemplaar inmiddels de leden heeft bereikt.

Op de achtergrond gebeurde er veel meer. De HCC bereidt een herstructurering voor die de HCC dichter bij de leden gaat brengen. CompUsers heeft aan dit initiatief meegewerkt en ondersteunt de uitvoering. Het professionele systeem van elektronische nieuwsbrieven kwam nu ook beschikbaar voor afdelingen en interessegroepen; hierdoor is de nieuwsvoorziening voor leden zienderogen verbeterd. CompUsers speelde een hierbij een belangrijke rol.

Rond de kroning van Koning Willem Alexander organiseerde de HCC de digitale speurtocht 'HCC speurt oranje'. CompUsers nam actief deel aan de voorbereiding en uitvoering.

Mijn laatste eMailing
In november, vlak voor mijn zevenstigste jaar, heb ik de voorzittershamer mogen overdragen aan mijn opvolger Clemens Schellens. Nou ja, een virtuele voorzittershamer, want in werkelijkheid heeft die nooit bestaan en verwacht ik dat die ook nooit nodig zal zijn.

Graag wil ik mijn opvolger nog eens feliciteren met zijn benoeming en veel succes wensen. En natuurlijk wil ik alle leden, bestuursleden en vrijwilligers -nu ik het bestuur verlaten heb- nog eens bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen 35 jaar.

Een aantal vrijwilligerstaken blijf ik vooralsnog behartigen. Zoals de GigaHits en de (ontwikkeling van) video lezingen en cursussen, waarbij internet een belangrijke rol gaat spelen. En jullie zullen mij best nog tegen komen in de SoftwareBus.

Het samenstellen en distribueren van de eMailings is ook overgedragen. Deze eMailing is de laatste die uit mijn digitale pen vloeit. Daarom neem ik nu de gelegenheid waar om jullie van harte te bedanken voor de belangstelling voor de in de laatste circa 20 jaar verschenen eMailings.

CompUsers is springlevend en levert voor de leden belangrijke producten en diensten. Ik wens CompUsers veel succes in de toekomst met het in stand houden en uitbreiden van de activiteiten.Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014
CompUsers wenst leden en alle lezers van deze eMailing (waarvan een groot aantal nog geen lid zijn....) prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.

Als je interesse hebt om ook iets bij te dragen aan de activiteiten van CompUsers, vragen of suggesties hebt, stuur dan een berichtje aan de nieuwe voorzitter Clemense-mail!
Henk van Andele-mail
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl