Akkoord? Start in venster
(Popups en Javascripts moeten worden toegelaten)
Akkoord? Verder in standaard browser
(Voor evt. vertaling met Google Toolbar in IE en FF)
Niet akkoord met tekst rechts? STOP
Surf naar www.CompUsers.nl
Programma MegaCompUfair 27 sept
Volg @CompUsers op Twitter
Lees het HELP bestand

Veel plezier met deze CompUsers Disc!