2010-6_p03 Eindejaarsmijmeringen

Eindejaarsmijmeringen - Henk van Andel

Het jaar 2010 zit er weer bijna op. Een jaar waarin veel gebeurde. Maar ook veel niet gebeurde.

Na een wat stuntelig begin van het PCtoGO project, is dit met veel succes afgesloten. We konden bieden wat we beloofd hebben en duizenden PctoGO-sticks zijn over de toonbank van de eShop gegaan.

Binnen CompUsers zijn veranderingen in gang gezet. Een opknapbeurt en een aanpassing aan de veranderingen in de maatschappij. Het eerste dat hiervan zichtbaar zal worden, is de CompUfair op 5 februari 2011, die het wat verouderde concept van de traditionele MegaCompUsersDag in september gaat vervangen.

Ook onze internet’presence’ gaat op de helling. Qua faciliteiten en structuur. Vooral gericht op meer en actuele informatie voor onze leden en andere belangstellenden.

Er staan nog meer vernieuwingen op stapel. Helaas kan ik daar nog niet veel over zeggen. Door het barre weer werd een bestuursvergadering naar achteren geschoven, terwijl in verband met de drukte bij onze drukker de sluitingsdatum voor de SoftwareBus naar voren werd geschoven om erop te kunnen rekenen dat die nog voor kerst jullie bereikt.

Kortom, CompUsers is en blijft springlevend. Bestaande activiteiten en diensten werden en zullen worden verbeterd. Nieuwe loten zullen aan de stam groeien. Daarbij zal vooral de blik worden gericht op de leden thuis.

Ons speelveld is vooral de HCC. Onze ‘moedervereniging’, waar we graag mee in symbiose leven. Daarom blijven we graag verbonden via de navelstreng. Maar een stukje autonomie voor CompUsers willen we ook graag in stand houden. Zonder dat had CompUsers niet zo veel kunnen bereiken.

Helaas gaat het de HCC de laatste jaren niet naar den vleze. De diensten van de HCC zijn verminderd en het ledental brokkelt gestaag af. Hierdoor wordt de armslag nog minder, terwijl juist een betere invulling van de voordelen voor de leden noodzakelijk is.

De HCC werd drie jaar geleid door Petra Claessen. Drie jaar heeft zij die rol hartstochtelijk vervuld. Met een ongelooflijke inzet en energie. Velen hebben haar ontmoet tijdens onze bijeenkomsten. Maar ook tijdens de bijeenkomsten van de andere 60 groeperingen van de HCC. Haar taak was zeker niet in alle opzichten te benijden. Door het teruglopend ledenaantal was de noodzaak om kosten te besparen heel hoog.

Terwijl ik dit schreef, kwam het onverwachte bericht van haar vertrek. Zij wordt per 1 januari directeur van de Sales Management Association. Een baan die haar vast op het lijf geschreven is en waarmee wij haar graag feliciteren. En tevens willen wij haar bedanken voor haar inzet die zij aan de HCC heeft gegeven en voor de mogelijkheden, die zij aan CompUsers heeft geboden om een partijtje mee te spelen.

Inmiddels moet ik gaan afsluiten, want de redactie heeft maar één pagina voor mijn mijmeringen. En dat doe ik met de dank namens de vereniging CompUsers aan allen die bijgedragen hebben aan CompUsers. Henk van AndelMijn mede-bestuursleden, ook die ons in april verlieten. Dank ook voor alle kaderleden en overige vrijwilligers. En ook dank aan de bedrijven die daaraan meewerken en waarmee we een goede relatie onderhouden.

En last but not least wil ik allen prettige feestdagen toewensen. En bovenal ook een gezond en voorspoedig 2011.

Henk van Andel
Voorzitter

SoftwareBus: