2011-1_p09 Samen sterk

Samen Sterk - Jeroen Huisman

2011 is begonnen, ik wens u veel geluk, plezier en een goede gezondheid in het nieuwe jaar toe. Een jaar waarin we als HCC onze gidsfunctie in de digitale wereld gaan waarmaken.

Plaatjes van HCC!digital 2010Met 2011 is er ook een nieuw verenigingsjaar voor HCC aangebroken, een jaar met uitdagingen, vernieuwingen en wederom veel aandacht voor de leden.

We hebben in 2010 afscheid genomen van directeur Petra Claessen en zijn op zoek naar een nieuwe directeur voor de vereniging.

Een directeur die het delen van kennis, kunde en ervaringen bevordert en HCC gaat positioneren als de Gids in het digitale leven. En we zijn kritisch; de nieuwe directeur is niet alleen het gezicht van dé computervereniging binnen Nederland en België maar heeft ook de belangrijke taak om goed naar u, de leden van HCC, te luisteren.

Hij of zij moet op juiste wijze inspelen op de behoeften van de leden.
Uiteraard zitten we tot de benoeming van de nieuwe directeur niet stil, integendeel; ik ga samen met het Verenigingsbureau, diverse groeperingen en vrijwilligers hard aan de slag met het nieuwe beleid.

Graag deel ik met u een aantal belangrijke aandachtspunten voor 2011.

De verenigingsactiviteiten staan dit jaar centraal. We zullen vaker voor een thematische aanpak kiezen zodat activiteiten op landelijk, regionaal en groeperingenniveau hieraan makkelijk gekoppeld kunnen worden. Op deze wijze kan HCC zich beter en professioneler profileren en spreken de activiteiten een breder publiek aan.

We hebben veel aandacht voor de groeperingen, steeds meer groeperingen werken nauwer met elkaar samen. Deze initiatieven passen goed bij HCC en zullen de aankomende jaren zeker worden uitgebreid. Er is enorm veel kennis en kunde onder onze betrokken en enthousiaste leden van de vereniging. Door gezamenlijk aan projecten te werken kunnen we deze kennis en kunde verenigingsbreed inzetten. Samen staan we sterk! En daar heeft u, als HCC-lid, weer profijt van; zo haalt u nog meer uit uw lidmaatschap!

Wat gaan we in 2011 nog meer voor u doen? We organiseren een tweede editie van HCC!digital en u kunt weer meedoen aan de Nationale Computer Opschoondag.

Daarnaast zal HCC nieuwe trainingen aanbieden zodat u uw kennis over de digitale wereld verder kunt uitbouwen. En om het productaanbod voor onze leden uit te breiden en aantrekkelijker te maken gaan we samenwerkingsverbanden met diverse organisaties aan.

Kortom, uw vereniging staat ook in 2011 weer voor u klaar.

 

Jeroen Huisman
directeur/bestuurder HCC a.i.

SoftwareBus: