2011-1_p22 ERP-Systemen

ERP-systemen - René Suiker

Straks ga ik uitleggen wat een ERP-systeem is. Maar eerst even een stukje inleiding op dit artikel. We hebben best wel gewikt en gewogen of we dit artikel moesten opnemen in de SoftwareBus. Het heeft alles met computertoepassingen te maken, maar eigenlijk helemaal niets met de computerhobby. Waarom dan wel, waarom dan niet? Daar ga ik kort op in, waarna ik aan het feitelijke artikel ga beginnen.

Een reden om het niet te doen is het feit dat nagenoeg niemand voor zijn hobby een ERP-systeem gaat inrichten. Hoewel, niemand is wat overdreven, ik ken al een paar mensen die dit heel leuk zouden vinden.

Er zijn een aantal redenen om het wel te doen. Allereerst, een ERP-pakket is eigenlijk niet veel meer dan een databasetoepassing. Alleen wat uitgebreider dan waar de gemiddelde computerhobbyist in heel zijn leven mee te maken krijgt……………………

Lees meer in de SoftwareBus zelf!

SoftwareBus: