2011-2_p02 Van de redactie

Van de redactie - René SuikerHoofdredacteur SoftwareBus

De tijd vliegt voorbij. „Een teken dat je ouder wordt”, zeggen ze om mij heen. De tijd dat ik de jongste was in de vereniging ligt dan ook achter me. Intussen heb ik onlangs zelfs Abraham gezien. Of het er mee samenhangt kan ik niet vertellen, maar de afgelopen tijd heeft mijn gezondheid me regelmatig in de steek gelaten.
Dit geldt helaas in vele ernstigere mate voor onze gewaardeerde auteur Piet Baaijens, die de dag vóór de CompUfair in februari werd getroffen door een herseninfarct. Gelukkig is hij inmiddels aan de beterende hand. Wij wensen hem een goed herstel!
Intussen bleef de rest van het team redelijk overeind, zodat we ook nu weer een mooie SoftwareBus voor u hebben kunnen produceren.

Helaas heb ik de CompUfair wegens ziekte niet kunnen meemaken en dus ook de geplande lezing niet gegeven. Ik hoorde dat jullie toch weer een geweldige dag hebben gehad en de volgende komt er aan: op 16 april hebben we alweer een bijeenkomst op onze vertrouwde locatie in De Bilt. Deze keer is er weer een Algemene Ledenvergadering, zoals elk jaar tijdens onze aprilbijeenkomst.
Als u dus inbreng wilt hebben in het reilen en zeilen van de vereniging, of alleen al meer inzicht, dan moet u dit niet overslaan. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor leden en introducés; de ALV is uiteraard alleen voor leden.

Deze keer weer een vol blad. We hebben deze keer zelfs iets te veel kopij, en we hebben moeten doorschuiven. Dat is nog niet eens altijd alleen maar een luxeprobleem, het vergt ook de nodige afstemming. Het is natuurlijk niet leuk als we artikelen in de SoftwareBus schrijven en de bijbehorende programma’s komen twee maanden later op de GigaHits. Andersom is nog minder leuk, want als je al geen twee maanden kunt wachten, kun je altijd zelf nog downloaden. Soms wil je actualiteit, soms wil je artikelen bij elkaar houden. Enfin, u begrijpt het, wijzigin-gen op het laatste moment zijn altijd lastig.

Indertijd hebben we het succes van Hyves redelijk zien aankomen. Ik denk, maar weet dat niet zeker, dat we redelijk voorop liepen met aandacht voor Hyves, in de Nederlandse tijdschriftenmarkt.
Op Twitter daarentegen heb ik me volledig verkeken. Nooit had ik verwacht dat dit zo’n onstuimige groei zou doormaken. En nog steeds hebben we geen artikel eraan gewijd. Ik zou wel wat willen schrijven, maar liever zoek ik iemand met verstand van Twitter, om erover te schrijven. Liefhebbers, meldt u!

Zelf heb ik de laatste tijd, zeg maar sinds ik een nieuwe computer heb, die ik in te korte tijd heb moeten installeren, gedonder met dat ding.*Het wordt tijd dat ik ook zelf de artikelen van Rein de Jong eens ga lezen. Dan zou ik daarna zelf in staat moeten zijn mijn pc-problemen op te lossen …

Rondom het thema ‘webontwerp’ gaan we een prijsvraag organiseren. In dit nummer gaan we daar ook wat dieper op in. Na de fotowedstrijden was het eens tijd voor iets anders en ook mag het Platform WebOntwerp wel eens een uitdaging aangaan. Fotografie blijft overigens wel in de belangstelling, deze keer een artikel over het fotograferen in RAW-formaat. Enfin, ook deze keer weer een boordevol nummer. Veel leesplezier gewenst en tot ziens op 16 april!

René Suiker
Hoofdredacteur

SoftwareBus: