2011-2_p03 CompUsers vernieuwt internet

CompUsers vernieuwt internet - Henk van Andel

Mag ik weer even wat geschiedenis oprakelen? CompUsers – of liever gezegd: de toenmalige DOSgg –  was er als de kippen bij om haar leden internet aan te bieden. Eerst met een aantal inbelpunten in Nederland. Later zelfs met een landelijke dekking binnen het goedkope lokale PTT-tarief. Dit is opgegaan in HCCnet.

Maar wat bleef, was de mogelijkheid om een e-mail account te verkrijgen op de e-mail server van de DOSgg. Ook hadden we een eigen server voor Usenet (nieuwsgroepen), een website, een forum, een kennisbank en zelfs een eigen ‘virtuele’ telefooncentrale (vooral voor de VraagBaak). En voor het Platform DigiFoto een DigiGalerie.

Deze internet-activiteiten hebben natuurlijk in de loop der jaren vele ontwikkelingen doorgemaakt, waar ik jullie nu niet mee lastig wil vallen. Maar na verloop van tijd ontdekte je dat de ‘Wet van de Remmende Voorsprong’ heeft toegeslagen. Dan is het tijd om de zaak grondig te vernieuwen.

Dat is nu een speerpunt voor CompUsers. Samen met de vrijwilligers van het ‘WebTeam’ zijn de huidige internetactiviteiten geëvalueerd. En dat leidde tot een aantal principebesluiten. De eigen servers in Amsterdam zullen worden uitgefaseerd. In de toekomst zal gebruik gemaakt worden van meerdere hosting providers. Goedkoper, beter ‘schaalbaar’ (om er eens een modekreet in te gooien) en meer bedrijfszeker.

Bovendien zal gestreefd worden naar onafhankelijke clusters van activiteiten, elk met ten minste twee beheerders. En elk met de voor de bewuste toepassing optimale software. Op deze wijze verwachten we continuïteit en kwaliteit het best te dienen.

Ook aan de veiligheid wordt gedacht. Gevoelige gegevens zullen in de toekomst uitsluitend over een veilige verbinding gaan. Zoals het bekende HTTPS-protocol, dat bijvoorbeeld ook door banken en voor betalingen wordt gebruikt. In de eShop is dat ten dele al gerealiseerd.

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. De vernieuwingen zullen gefaseerd worden ingevoerd. Eind 2010 is een begin gemaakt met een nieuwe eShop. En binnenkort volgt een geheel vernieuwde e-mail server, waarop de gebruikers zelf hun account(s) volledig kunnen configureren. Desgewenst kan daar ook webruimte bij voor je eigen homepage. Zie hierover het artikel ‘CompUsers Mail en Web voor Leden’ in deze SoftwareBus.

De website van CompUsers zal een opknapbeurt ondergaan. En je kunt zelf bepalen hoe die eruit gaat zien als je meedoet met de ontwerpwedstrijd en het beste voorstel indient. Deze Webstrijd wordt aangekondigt in deze SoftwareBus. Succes!

Als je evalueert, dan blijken sommige activiteiten minder actueel of beter elders te kunnen worden ondergebracht. Het fenomeen ‘nieuwsgroepen’ is al jaren overvleugeld door forums. Maar voor de bestaande gebruikers willen we de CompUsersnieuwsgroepen (Usenet) voorlopig nog handhaven. Het CompUsersForum en de KennisBank zullen worden samengevoegd met het HCC!forum. Want hoe groter de gemeenschap, hoe beter voor Henk van Andelde gebruikers van deze dienst.

Vragen? Suggesties? Je bent op 16 april van harte welkom op onze CompUfair in De Bilt. Een bijeenkomst met toch al een interessant programma. En ook de jaarlijkse ledenvergadering van CompUsers.

Henk van Andel
Voorzitter

SoftwareBus: