2011-2_p04 CompUsers zoekt voorzitter

CompUsers zoekt voorzitter - Henk van Andel

In april 2012 komt de functie van voorzitter vrij. Het bestuur wilgraag nu al in contact komen met kandidaten, zodat er na een selectie nog gelegenheid is voor een ruime inwerkperiode.

CompUsers is een vereniging met circa 12.000 leden en is als ‘interessegroep’ gelieerd aan de vereniging HCC (circa 100.000 leden). De activiteiten van CompUsers bestaan onder andere uit het verspreiden van informatie en programma’s, bieden van ondersteuning, internetactiviteiten, een VraagBaak, bijeenkomsten, cursussen enzovoort, alles bedoeld voor de privésfeer en computergebruik. Een aantal activiteiten zijn georganiseerd in ‘Platforms’. Via de ProgrammaTheek BV wordt een aantal commerciële activiteiten uitgevoerd, zoals de uitgifte van een magazine (SoftwareBus), CD‐ en DVD‐ROM projecten en eShop.

Door het kader van CompUsers is een profielschets opgesteld voor een nieuwe voorzitter:
• Flexibel zijn
• Doortastend zijn
• Uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen bezitten
• Gevoel voor trends, ook onder jongeren
• Gevoel voor cultuur, binnen HCC en CompUsers
• Een netwerk hebben binnen HCC en CompUsers
• Communicatief vaardig zijn
• Leiding kunnen geven en kunnen delegeren
• Tijd beschikbaar hebben
• Open kunnen staan voor de mening van anderen
• Samenbindend zijn
• Helicopterview en visie hebben

Duidelijk is dat CompUsers op zoek is naar het bekende schaap met vijf poten, maar toch weer met een schaap met vier poten genoegen zal moeten nemen. Het liefst een midden veertiger of een midden vijftiger, die ook af en toe overdag ten tonele kan verschijnen.

De rol van voorzitter van CompUsers biedt een interessante uitdaging met veel potentieel. Mijn ervaring is dat het geen gemakkelijke taak is. Maar er is een vriendschappelijk en deskundig kader van vrijwilligers, waardoor er ook veel voldoening uit voortkomt. En een voorzittershamer is er nooit geweest.

Denk jij een geschikte kandidaat‐voorzitter te zijn? Of ken je iemand, die zelf te bescheiden is om zich te melden of nog een duwtje in de goede richting nodig heeft? Wees dan zo vriendelijk om contact op te nemen met voorz@CompUsers.nl. En zet er het liefst ook je telefoonnummer bij, zodat je gebeld kunt worden.
Alle reacties zullen 100% vertrouwelijk behandeld worden. Pas na overleg met betrokkenen zullen gegevens ter kennis komen van het bestuur van CompUsers.

Ik wacht op jou!

Henk van Andel
Voorzitter

SoftwareBus: