2011-2_p08 Column HCC

Eén HCC - Jeroen Huisman

U bent lid van HCC, een vereniging met honderdduizend leden. Al deze leden maken deel uit van diverse groeperingen. Ze hebben echter één gemeenschappelijke interesse: computergebruik. Het is dan ook niet zo gek dat er binnen de vereniging steeds vaker met elkaar wordt samengewerkt. Deze samenwerkingsverbanden leveren veel voordeel op. Door kennis en ervaring te delen, zijn we vaak sneller waar we willen zijn. Samenwerken geeft inspiratie. En, niet onbelangrijk, het verbreedt het product- en dienstaanbod voor onze leden.

Samenwerken staat centraal bij HCC. Hoe geven we hier concreet invulling aan? Op initiatief van de Ledenraad zijn er flink wat projecten van start gegaan waarin Kader- en Kernleden van diverse groeperingen participeren. Ik geef u graag een aantal voorbeelden.

Op volledig eigen kracht wordt HCC!digital neergezet. Dat kan alleen door de inzet van vele enthousiaste en kundige vrijwilligers. Groeperingen werken intensief samen aan de organisatie van dit verenigingsbrede evenement, zodat bezoekers op een toegankelijke wijze kennis kunnen maken met HCC.

Een ander samenwerkingsproject waar ik trots op ben, is de nieuwe portal van HCC. We werken hard aan een vernieuwde site waar u via een goede navigatie terecht kunt voor informatie, advies en interactie. Een site die dient als uw gids in de digitale wereld. www.hcc.nl wordt dé universele portal voor heel HCC! Bij dit project betrekken wij intensief deskundigen uit de vereniging. Zij beoordelen ontwerpen en testen bijvoorbeeld de nieuwe site.

Wat doen we nog meer? De projectgroep Service geeft advies over hoe de dienstverlening van de ledenhulp en ledenadministratie verbeterd kan worden. In het project Samenwerken wordt onderzocht op welke wijze alle groeperingen nauwer met elkaar kunnen samenwerken. De projectgroep Vrijwilligersbeleid bekijkt met een kritische blik het beleid omtrent vrijwilligers en doet aanbevelingen.

Elkaar inspireren en kennis uitwisselen. Leren van elkaar, met elkaar. Daar staat HCC voor. Met z’n allen vormen we één HCC. Samen maken we de vereniging nog krachtiger en leuker! Ik nodig u daarom van harte uit om ook te participeren in onze verenigingsbrede projecten.

Jeroen Huisman

directeur/bestuurder a.i.

SoftwareBus: