Uitfasering Doge- en Dosgg e-mailadressen

CompUsers (of eigenlijk: de voormalige DOSgg) was een internet-provider van het eerste uur, compleet met goedkope ‘inbel-accounts’ om te kunnen internetten. Toen HCCnet in de lucht kwam met gratis inbel-accounts, zijn de DOSgg-gebruikers naar HCCnet overgeheveld. Maar de mailserver en de e-mailadressen zijn altijd operationeel gebleven. We hebben zelfs extra mogelijkheden geboden d.m.v. subdomein-accounts met onder andere meerdere e-mailadressen. Er wordt veel gebruik van gemaakt, en dat was voor ons een reden om deze service te blijven bieden, zij het in een nieuwe vorm: cumail.nl. Voor bestaande gebruikers zijn hun oude e-mailadressen in de domeinen dosgg.nl en/of doge.nl enige jaren in gebruik gebleven naast hun nieuwe adressen in het domein cumail.nl.

MAAR LET OP: Per 1 juli 2017 zullen deze dosgg.nl en doge.nl e-mailadressen komen te vervallen. Wij verzoeken de leden die deze adressen nog gebruiken ze zo spoedig mogelijk uit te faseren en hun contacten ervan op de hoogte te stellen om in plaats van deze adressen de overeenkomstige cumail adressen te gebruiken.

​Meer weten over onze CUmail service? Kijk hier.