Maandag 17 december 2012
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
•Webserver CompUsers verhuist op 18-12•


Planning verhuizing
De website van CompUsers www.CompUsers.nl verhuist op 18 december naar een nieuwe server op een andere locatie. Daarnaast zullen, zoals eerder aangekondigd, enkele diensten worden beëindigd wegens gebrek aan belangstelling.

Wat betekent dit voor u als gebruiker?
 • Voorafgaand aan de verhuizing zullen de volgende diensten (die al geruime tijd nauwelijks werden gebruikt) definitief worden beëindigd:
– Forum CompUsers
– KennisBank CompUsers
– NieuwsGroepen CompUsers (news.DOSgg.nl)
Hiervan zal ook op de website mededeling worden gedaan.
Waar nuttig zullen koppelingen naar het CompUsers-forum worden vervangen door koppelingen naar het HCC-forum. Alle andere koppelingen van de website naar deze diensten zullen worden verwijderd.
 • Ook de DigiGalerie van het platform DigiFoto (dat al een paar jaar niet meer in gebruik is) zal in de huidige vorm worden verlaten.  Wel wordt met ons Platform DigiFoto gewerkt aan een geheel vernieuwde moderne versie.
 • Op de datum van de verhuizing, 18 december, is de toestand van de website tijdelijk 'bevroren'. Daarom kunnen de volgende diensten dan niet worden gebruikt:
  – Aan- en afmelden voor de eMailings
  – Aanmelden nieuwe gebruikers op website
  – Mutaties in bestaande accounts op de website.
  Dit zal ook op de voorpagina van de website worden gemeld.
  Desondanks toch aangebrachte mutaties kunnen helaas niet meer naar de nieuwe locatie worden meegenomen. Zodra de website is verhuisd, zullen deze faciliteiten weer normaal gebruikt kunnen worden.
 • Het DNS (Domain Name System) zal vanaf het moment van verhuizing naar de nieuwe locatie verwijzen. Normaliter kost het dan enkele uren voordat de wijziging effect heeft en je bij surfen naar www.compusers.nl de nieuwe locatie bereikt. Het kan echter drie dagen kosten voordat dit helemaal doorgesijpeld is naar alle nameservers op de wereld.
  Op de voorpagina van de website op de nieuwe locatie zal worden gemeld dat de website nu op de nieuwe locatie draait, en dat hij weer normaal kan worden gebruikt. Zo zie je gemakkelijk of je nog met de oude of al met de nieuwe locatie te maken hebt.
We hopen op deze wijze de overlast voor onze gebruikers tot een minimum te beperken.
Inhoud eMailing
Planning verhuizing
eShop blijft bereikbaar
Noodzakelijk
De website
 
eShop blijft bereikbaar
De eShop verhuist niet en blijft gewoon bereikbaar, of het nu via de oude of de nieuwe locatie van de CompUsers website is.

Wat overlast, maar wel noodzakelijk
De eigen servers in Amsterdam zijn ca. 10 jaar in bedrijf geweest en dan zijn ze werkelijk stokoud! Dat leidde niet alleen tot capaciteits- en technische problemen, maar ook  de toegepaste software was nodig aan een update toe. Deze werd niet meer ondersteund en daarom kwamen zodat er geen veiligheidsupdates meer voor beschikbaar.

De nieuwe server is een 'gehoste' server, die opgesteld staat in een grote serverfarm in Strassburg, Frankrijk. Hiermee kunnen we weer lange tijd vooruit. Het technisch beheer wordt geheel door de hoster verzorgd en en zo nodig kunnen we overgaan naar een grotere server.

Forums, KennisBank en NieuwsGroepen hadden al geruime tijd weinig gebruikers. De overgang naar een nieuwe server is een goede gelegenheid om deze niet meer opnieuw te implementeren. Met weemoed nemen we afscheid van deze diensten, vooral van de lange tijd populaire NieuwsGroepen. De KennisBank werd links en rechts gepasseerd door zoekmachines zoals Google. Per saldo hielden we te weinig gebruikers over als 'kritische massa' voor de Forums, maar je kunt gebruik blijven maken van de HCC-forums.
De website
Drupal blijft het Content Management Systeem (CMS) voor de website. Het Drupal wordt beschouwd als het neusje van de zalm wat betreft mogelijkheden en beveiliging en het is gratis (OpenSource). Maar helaas niet het eenvoudigst.

Met Drupal bevinden we ons in goed gezelschap. Het is één van de meest gebruikte CMSen. Ook het Witte Huis in Washington maakt er gebruik van en draagt zelfs bij aan de ontwikkeling (zie hier).

President Barack Obama participates in a Twitter #My2k live question and answer session in the Roosevelt Room of the White House, Dec. 3, 2012. (Official White House Photo by Pete Souza)
 
De website zal er nog even uit blijven zien als voorheen, maar het is de bedoeling om ook daaraan spoedig er ook een nieuw 'gezicht' te geven, dat bovendien ook goed gebruikt kan worden op tablets en smartphones.

Op korte termijn zal gebruik worden gemaakt van beveiligde verbindingen voor privacy-gevoelige gegevens, zoals het aanmelden en inloggen. Je ziet dan in de adresbalk van de browser https://. Let op de 's' van 'secure', ofwel veilig!


Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl