zaterdag 22 december 2012
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
•Prettige feestdagen en een voorspoedig 2013•


Dank aan onze vrijwilligers
Inmiddels is al weer bijna een jaar voorbij. Nog enkele dagen en het is weer kerstmis, oudjaar en nieuwjaar.

CompUsers wenst je prettige feestdagen en een heel voorspoedig en gezond nieuwjaar.
Wij hopen onze relatie met je in het nieuwe jaar voort te zetten en hopelijk zelfs te verstevigen.

De activiteiten van CompUsers komen tot stand door een groot aantal vrijwilligers, die hun energie en vrije tijd mede gebruiken om onze diensten en producten voor andere leden mogelijk te maken. Namens de vele leden die daar gebruik van maken, willen we deze vrijwilligers onze en jullie welgemeende dank overbrengen.

Inhoud eMailing
Dank vrijwilligers!
CompUsers 2012-2013
CompUsers Platforms
Ontwikkelingen HCC
Hoor je niet de muziek van onderstaand kerstlied?
Klik dan hier!


Wij genieten de kerstdagen met onze (klein)kinderen thuis. En ook met de vogels en eekhoorns in onze tuin.
Familie Van Andel

CompUsers in 2012 en 2013
Wat we zoal tot stand brachten in 2012?
•  Onze traditionele drie landelijke CompUfairs in De Bilt, die goed bezocht werden.
•  Deelname aan de hcc!verenigingsdag in Den Bosch, waar we ook de helft van de lezingen
    voor onze rekening namen.
•  Zes mooie SoftwareBussen en GigaHits.
•  Introductie van webinars en lezingen op video tijdens de CompUfairs.
•  Weer vier thematische CD-ROMs en DVD-ROMs vol interessante software.
•  Een nieuwe e-mailserver en verbeterde e-mailservice.
•  Een nieuwe webserver.
•  Een aantal nieuwe miniCursussen.
•  Lezingen, demo's en presentaties door vooral onze Platforms.
En nog veel meer.

Zijn we tevreden? Zijn jullie tevreden? Er is altijd ruimte voor verbetering.

Geef je mening in onze enquête. In enkele dagen gingen al meer dan 500 leden je voor en soms leverde de drukte storingen op (probeer het dan later opnieuw). Je kunt er trouwens nog een leuke prijs aan overhouden ook, zie eMailing 2012-27.

Voor 2013 hebben we een aantal ontwikkelingen in de pijpleiding. De website zal een nieuw gezicht krijgen met meer functionaliteit, ook geschikt voor tablets en smartphones. Voor de eMailings staat een verbeterde faciliteit op stapel en wordt ook gewerkt aan een make-over. Er komen meer webinars en lezingen op video en zij zullen een aantal belangrijke verbeteringen ondergaan. De miniCursussen worden verbeterd en we hopen ook interactieve cursussen via internet te brengen.CompUsers Platforms
Maar vooral de diverse Platforms zullen worden versterkt. Er wordt gewerkt aan een betere 'programmering' en interessantere presentaties. Voor een deel zullen thema's worden uitgevoerd. De Platforms zullen beter op internet zichtbaar zijn en regelmatiger present zijn in de SoftwareBus en op de GigaHits.

Momenteel heeft CompUsers Platforms voor o.a. Windows, Linux, Android, WebOntwerp, DigiFoto, DigiVideo, Muziek en VoIP. Er is ruimte voor nieuwe Platforms en ad-hoc Platforms rond een thema.

Maar we kunnen ook best nog wat vrijwilligers gebruiken.

Ben je beginner? Meld je dan aan, want dan kun je het vast goed uitleggen aan anderen.
Ben je gevorderde? Meld je dan aan, want dan kun je vast dingen ontwikkelen en ondersteuning aan anderen bieden. Een mailtje naar Voorz@CompUsers.nl voor informatie is voldoende. Liefst met je telefoonnummer, want praten werkt vaak gemakkelijker dan mailen.

Vooral de Platforms Windows, Android en Muziek hebben een aantal 'vacatures', die we nu met moeite kunnen invullen. Nogmaals: graag een mailtje aan Voorz@CompUsers.nl!


Ontwikkelingen HCC
CompUsers is een interessegroep binnen de HCC en nauw verbonden is met het wel en wee van de HCC. CompUsers draagt bij aan de activiteiten van de HCC. Voor 2013 wordt nu al hard daaraan gewerkt.

De HCC bestaat op dit moment ongeveer 35 jaar en heeft een onstuimige, maar ook bewogen ontwikkeling meegemaakt.

Hoe ziet de HCC eruit bij haar 40-jarig jubileum?

De laatste jaren heeft de HCC een significante teruggang in het aantal leden gezien. Sommigen denken dat de HCC zichzelf heeft overleeft, omdat de pc inmiddels een 'gewoon ding' is geworden Andere verenigingen op dit terrein maken daarentegen juist een sterke ontwikkeling door.

Het probleem bij de HCC is, dat de inhoud van het lidmaatschap de laatste jaren verminderde. Het magazine verdween uit het lidmaatschap. De ooit onvolprezen HCC-dagen in de Jaarbeurs zijn achterhaald door aankopen via internet. De groeperingen moesten gas terugnemen om financiële redenen.

Daar gaat in 2013 verandering ten goede in komen! Er wordt met man en macht gewerkt aan meer 'inhoud' voor de HCC-leden. Een inhaalslag. In 2013 zul je zien dat de HCC steeds aantrekkelijker wordt. In 2013 verwacht de HCC heel veel nieuwe leden te verwelkomen. De HCC ziet daarom de toekomst met vertrouwen tegemoet. Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl