Vrijdag 22 februari 2013
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
•ALV op 20 april, DigiFoto-safari,
webinars en MicroCursussen•


Algemene Leden Vergadering
Het is nog wat vroeg, maar we wijzen de CompUsers-leden nu al op de Algemene Leden Vergadering 2013 op 20 april in het HF Witte Centrum, De Bilt. Natuurlijk is er dan ook een CompUfair, dus je bent weer de hele dag van 10-16 uur van harte welkom.

De agenda van de ALV (aanvang: ca. 12.00 uur) is als volgt:
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen / ingekomen / uitgegane stukken
  4. Verslag ALV 2012
  5. Algemeen jaarverslag 2012
  6. Financieel jaarverslag - incl. Programmatheek
  7. Verslag kascommissie / decharge bestuur 
  8. Benoeming nieuwe kascommissie
  9. Voorstel activiteiten 2013
10. Vaststellen begroting 2013
11. Benoeming bestuursleden
12. Ontwikkelingen HCC (incl. voortgang statuten)
13. Rondvraag en sluiting

De agenda en binnenkort ook de overige vergaderstukken staan op www.CompUsers.nl in het 'Ledenkatern'. Alleen leden van CompUsers hebben daar toegang. Het precieze adres en de bereikbaarheid vind je ook op onze website.
Inhoud eMailing
ALV
DigiFoto-safari
Webinars 2 februari
MicroCursussen
 

DigiFoto-safari
DigiFotografeer je graag? Dan is de DigiFoto-safari op zaterdag 6 april naar het Openluchtmuseum in Arnhem een dag bij uitstek om je kunsten te vertonen. Maar ook om onder leiding van ervaren DigiFotografen er wat kunstjes bij te leren.

Van de gemaakte foto's wordt een selectie getoond op de stand van het CompUsers Platform DigiFoto tijdens de CompUfair van 20 april in De Bilt. En wellicht vinden we ook een plaatsje in de SoftwareBus en voor een foto- of videopresentatie op de GigaHits. Dus als je eens wat van je DigiFotowerk aan de wereld wilt laten zien, moet je zorgen dat je erbij bent.

De DigiFoto-safari wordt georganiseerd door het CompUsers Platform DigiFoto, samen met de HCC regio Apeldoorn. Dit in het kader van het HCC-thema digitale fotografie in het tweede kwartaal 2013.

Mis deze kans niet! En neem gerust je partner mee, want ook zonder camera is het Openluchtmuseum een dag waard. Bovendien trakteert CompUsers de deelnemers op koffie en gebak, ook de partners. De overige kosten komen natuurlijk voor je eigen rekening.

We verzamelen om 9.45 uur bij de ingang. Na kennismaking met de beloofde koffie en gebak wordt er in groepjes of individueel gefotografeerd. En na afloop kun je een evaluatie bijwonen, waar wellicht ook wat 'werken' aan de orde komen.

Als je het naadje van de kous wilt weten, kun je een PDF-flyer hier downloaden. Aanmelden per e-mail bij DigiFoto@CompUsers.nl met je volledige naam en adres en liefst je mobiele telefoonnummer.

Webinars lezingen CompUfair 2 februari
Inmiddels zijn de 'webinars' van de lezingen 600 keer bekeken na afloop, afgezien van degenen die de lezingen live per webinar volgden. Uit de inmiddels afgesloten enquête van CompUsers blijkt dat een zo'n internet-service door de leden op hoge prijs wordt gesteld.

We geven hieronder nog eens de links naar de webinars. Klik op de titel van een lezing, meld je aan met naam en e-mailadres en kijken maar.....
Webinars van lezingen 2 februari

Tijd

Onderwerp

Door

10.30-11.30

Fine Art Printing in zwart-wit

Wessel Sijl, Platform DigiFoto

11.45-12.45

Power Director 11

Hans van Kempen, Platform DigiVideo

13.30-14.30

Digitale TV thuis op de laptop

Johan Swenker, Platform Linux

14.45-15.45

ePubs maken en bewerken

Jan den Ouden

NB: klik op titel lezing voor de Webinars!


MicroCursussen
In de eShop kun je gratis de MiniCursussen van CompUsers downloaden. Deze zijn meestal gebaseerd op een zogenaamde PowerPoint presentatie.

Op de nieuwe servers van CompUsers hebben we nu ook de mogelijkheid van video- streaming. Er is een proef uitgevoerd met een MicroCursus, een 5 minuten presentatie waarin een specifiek onderwerp wordt uitgelegd met een video en met daarnaast de 'screens' van de pc waarop dat onderwerp 'draait'. In dit geval gaat het over 'Precies selecteren met GIMP', een onderwerp dat ook in de SoftwareBus 2013-1 aan de orde kwam.

Nieuwsgierig? Kijk dan hier: Precies selecteren met GIMP 2.8. Opmerkingen of suggestie? Graag een mailtje aan MicroCursussen@CompUsers.nl. Dit kan ons helpen de proef verder te ontwikkelen.

Ook als je zelf ook eens zoiets (voor jezelf of voor de CompUsers-gemeenschap) wilt maken. Hoe paradoxaal dat ook moge klinken: je kunt het zelf thuis met beschikbare middelen en we helpen je daarbij op weg.

De achterliggende techniek is Opencast Matterhorn, een OpenSource ontwikkeling door en voor honderden universiteiten. CompUsers is hierbij geholpen mede door de universiteit van Osnabrück, waarvoor onze dank!

Matterhorn biedt bij het afspelen vele extra's. Die moet je zelf maar eens op je gemak uitproberen. Hieronder geven we de belangrijkste aanwijzingen. Ook voor het bekijken op een tablet of smartphone.
Klik op afbeelding hieronder voor vergroting


Apps voor tablet en smartphones (Android en Apple): de app Matterhorn2Go downloaden en installeren van Google Play respectievelijk App Store. In het menu volgende URL toevoegen: http://matterhorn.compusers.nl:8081. Je kunt dan de twee video's naast of onder elkaar afspelen.    Klik op afbeelding voor bekijken MicroCursus
Matterhorn2Go App
Android en iOS (Apple)
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl