This node isNiet gepubliceerd

CompUfair 10 oktober 2020 en ALV

Datum

-

De CompUfair is dit keer in Houten.

Expo Houten

Op 10 oktober hebben wij de CompUfair gepland. Deze valt samen met de door HCC geplande Kennisdag. Daarom hebben we in overleg met het hoofdbestuur besloten de CompUfair en Kennisdag te combineren. In de anderhalve meter samenleving is veel ruimte nodig om dergelijke samenkomsten veilig te kunnen houden. In de Expo Houten beschikken we daarvoor over voldoende ruimte. De CompUfair is dit keer dan ook in Houten. Lees hier meer over de HCC!Kennisdag en CompUfair.

We werken nog aan een oplossing voor onze Algemene Ledenvergadering die door Covid-19 niet in april kon worden gehouden.

Categorieën