Abonnement op SoftwareBus

Abonneren en bestellen

Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bij het aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop van deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd. Kijk onderaan deze pagina voor de abonnemementskosten.

Let op: Alleen leden van HCC, onze moedervereniging, kunnen een abonnement nemen, ook al zijn ze geen lid van CompUsers. Beëindiging van het lidmaatschap van HCC leidt automatisch tot beëindiging van een abonnement op SoftwareBus.

Opzeggen

Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden, tenzij het abonnement stilzwijgend is verlengd. In dat geval geldt een opzegtermijn van 1 maand. De abonnee mag natuurlijk een langere termijn aangeven. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend op basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden ook rekening gehouden met de verzendkosten.

Adresmutaties

Een adreswijziging moet ook rechtstreeks bij HCC worden gemeld; ga hiertoe naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.

Betalingen

  • Betalingen worden bij voorkeur gedaan via automatische incasso onder vermelding van de abonneenaam en het abonnementsnummer (relatiecode).
  • Betaalt u nu nog anders en wilt u ook over op automatische incasso? Dat kan via dit formulier.

Bij betaling anders dan via automatische incasso geldt een betalingstermijn van één maand na verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij niet-tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd. Voorts wordt de toezending van SoftwareBus opgeschort totdat de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitutie in geld of anderszins.

Betalingen dienen te worden gedaan aan:

ING-bankrekeningnr. IBAN: NL13 INGB 0000 206202     BIC: INGBNL2A
t.n.v. ProgrammaTheek BV

Tarieven

De basisprijs voor een jaarabonnement is € 15,50. Een jaargang bestaat uit zes nummers.

Verzendkosten binnen Nederland zijn in het abonnementsgeld inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland worden kosten in rekening gebracht:

  • voor verzending binnen de EU : € 6,00
  • voor verzending buiten de EU: € 12,00.

Losse nummers zijn voor leden van HCC verkrijgbaar voor € 5,15, en voor anderen voor € 6,15.
Wijzigingen van tarieven worden ten min­ste twee nummers voor de ingangsdatum in SoftwareBus gemeld.

 

Categorieën