Over CompUsers

CompUsers is een interessegroep van HCC, voorheen voluit de Hobby Computer Club HCC

HCC kent twee soorten groeperingen. Ieder lid van HCC wordt automatisch ingedeeld bij een van de regionale afdelingen. Daarnaast kent HCC landelijke interessegroepen. CompUsers is als HCC!compusers één van die interessegroepen. Iedereen die lid is (of wordt) van HCC kan lid worden van CompUsers.

CompUsers helpt gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor toepassingen en besturingssystemen. Maar ook communicatie en netwerken krijgen de nodige aandacht. 

CompUsers is gebaseerd op het principe 'voor en door computergebruikers'. Onderlinge communicatie en informatie zijn de belangrijkste pijlers. Dit komt onder andere tot uiting in:

  • Platforms voor bepaalde categorieën toepassingen en voor besturingssystemen.
  • SoftwareBus, het magazine van CompUsers, zowel op papier als online. Een abonnement staat los van het lidmaatschap.
  • CUmail.nl, een eigen mailserver voor de leden en voor abonnees van ons blad de SoftwareBus.
  • Nieuwsbrieven: onregelmatig verschijnend en gratis nieuws voor leden en belangstellenden.
  • Bijeenkomsten, onder andere twee landelijke 'CompUfairs' (gebruikersdagen), soms deelname aan beurzen en evenementen (kijk onder 'Komende activiteiten').
    • Lezingen tijdens de eigen bijeenkomsten en bij andere organisaties, in bepaalde gevallen ook als webinar.
    • Workshops tijdens bijeenkomsten; training met 'hands-on' ervaring.
  • MiniCursussen: enige tientallen (deels interactieve) leerzame presentaties. Deze zijn door leden gratis te downloaden van deze site.

Op het gebied van toepassingen kent CompUsers een grote schakering. Alle belangrijke toepassingen komen aan bod. Er zijn platforms voor onder andere DigiFoto, DigiVideo, Muziek en WebOntwerp. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kantoorpakketten, veiligheid op internet, anti-virus- en anti-spamsoftware, utilities, enzovoort. Ook navigatiesoftware en -apparatuur komen aan bod.

Voor de besturingssystemen gaat de belangstelling vooral uit naar alle vormen van Windows en Linux, waaronder Android. Er zijn platforms voor Windows, Linux en Android. Idealiter wordt aan alle besturingssystemen aandacht gegeven, bijvoorbeeld ook aan eComStation (het vroegere OS/2), (MS-)DOS en andere mobiele besturingssystemen dan Android.

De kern van CompUsers wordt gevormd door vrijwilligers, het CompUsers-kader. Het bestuur van CompUsers wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en legt aan de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid.

CompUsers heeft ongeveer 4900 leden en is daarmee de grootste interessegroep binnen HCC dat ongeveer 34500 leden telt. De contributie is inbegrepen in het HCC-lidmaatschap. Het grootste deel van het aanbod van CompUsers is gratis. De kosten van een abonnement op de SoftwareBus zijn met een basisprijs van € 15,50 per jaar uitermate laag.

 

Categorieën