Over CompUsers

CompUsers is een vereniging, gelieerd aan HCC, voorheen voluit de Hobby Computer Club HCC. HCC kent twee soorten groeperingen. Ieder die lid is van HCC wordt automatisch ingedeeld bij een van de regionale afdelingen. Daarnaast kent HCC landelijke interessegroepen. De vereniging CompUsers is als hcc!CompUsers één van die interessegroepen. Iedereen die lid is (of wordt) van HCC kan lid worden van CompUsers.

CompUsers helpt gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor toepassingen en besturingssystemen. Maar ook communicatie en netwerken krijgen de nodige aandacht. 

CompUsers is actueel. CompUsers helpt. CompUsers innoveert. Samen met CompUsers loop je altijd voorop.

CompUsers is gebaseerd op het principe ‘voor en door computergebruikers’. Onderlinge communicatie en informatie zijn de belangrijkste pijlers. Dit komt onder andere tot uiting in:

 • Platforms voor bepaalde categorieën toepassingen en voor besturingssystemen;
 • CUmail.nl, een eigen mailserver voor de leden en voor abonnees van ons blad de SoftwareBus;
 • Bijeenkomsten, onder andere drie landelijke ‘CompUfairs’ (gebruikersdagen), deelname aan beurzen en evenementen (kijk onder ‘Komende activiteiten’);
  • Lezingen tijdens de eigen bijeenkomsten en bij andere organisaties;
  • Video-opnamen van deze lezingen;
  • Workshops tijdens bijeenkomsten; training met ‘hands-on’ ervaring;
 • SoftwareBus, het magazine van CompUsers, zowel op papier als digitaal;
 • Nieuwsbrieven: onregelmatig verschijnend en gratis nieuws voor leden en belangstellenden;
 • MiniCursussen: enige tientallen (deels interactieve) leerzame presentaties. Deze zijn door leden gratis te downloaden van deze site;

Op het gebied van toepassingen kent CompUsers een grote schakering. Alle belangrijke toepassingen komen aan bod. Er zijn platforms voor onder andere DigiFoto, DigiVideo, Domotica, Muziek en WebOntwerp. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kantoorpakketten, veiligheid op internet, anti-virus- en anti-spamsoftware, utilities, enzovoort. Ook navigatiesoftware en -apparatuur komen aan bod.

Voor de besturingssystemen gaat de belangstelling vooral uit naar alle vormen van Windows en Linux, waaronder Android. Er zijn platforms voor Windows, Linux en Android. Idealiter wordt aan alle besturingssystemen aandacht gegeven, bijvoorbeeld ook aan eComStation (het vroegere OS/2), (MS-)DOS en andere mobiele besturingssystemen dan Android.

De kern van CompUsers wordt gevormd door vrijwilligers, het CompUsers-kader. Het bestuur van CompUsers wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en legt aan de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid.

CompUsers heeft ruim 6800 leden en is daarmee de grootste interessegroep binnen HCC die ruim 45000 leden telt. De contributie is inbegrepen in het HCC-lidmaatschap. Het grootste deel van het aanbod van CompUsers is gratis. De kosten van een abonnement op de SoftwareBus zijn uitermate laag.

 

Categorieën