Welkom bij Platform Webontwerp

Dit Platform is in opbouw en heeft behoefte aan mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en er aardigheid in hebben om samen met anderen hieraan te werken.

Is dat bij u het geval, dan kunt u dat kenbaar maken door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Nadat u dit gedaan heeft, wordt er contact met u opgenomen om te bespreken hoe dit verder uitgewerkt kan worden.

Hieronder vindt u onze definitie van het begrip ‘Platform':

Een Platform bestaat uit een groep personen met een gemeenschappelijke interesse in een bepaald onderwerp of thema, in relatie tot het gebruik van computers, en passend binnen de doelstellingen van CompUsers. Deze personen willen hun kennis hiervan onderling uitwisselen, verder uitdiepen en uitdragen naar anderen die hierin ook interesse hebben.

Categorieën