Thema Privacy en Veiligheid

SlotPrivacy is een universeel mensenrecht en een grondrecht. Privacy slaat op bescherming van iemands persoonlijke levenssfeer door afscherming van die persoon en zijn persoonsgegevens van de buitenwereld en van beïnvloeding door de buitenwereld.  De persoon in kwestie kan dan zelf kiezen wat hij van zich zelf aan anderen toont, en wat hij van anderen overneemt. Privacy omvat ook het recht om vertrouwelijk met anderen te communiceren. Om dit alles te realiseren is een goede beveiliging van die persoon en zijn persoonsgegevens onontbeerlijk. Daarom worden privacy en veiligheid steeds in een adem genoemd.

Zowel privacy als veiligheid kunnen ook betrekking hebben op groepen in plaats van een persoon, en zelfs op de hele samenleving. Een belangrijk punt dat hierbij speelt is dat veiligheid op een hoger groepsniveau kan botsen met privacy op een lager niveau. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen voor de openbare veiligheid,Loesje die iemands privacy kunnen aantasten. Hier houden we ons alleen bezig met persoonlijke privacy en veiligheid.

In het kader van computergebruik, het aandachtsgebied van CompUsers, is het met name het digitale aspect van de persoonlijke privacy en veiligheid relevant. Daaraan besteedt CompUsers dan ook bijzondere aandacht. Dat blijkt alleen al uit de hoeveelheid artikelen over dit onderwerp in de SoftwareBus, het door CompUsers uitgegeven blad. Daarnaast zullen hier meer artikelen verschijnen, waaronder ook up-to-date gemaakte artikelen die al in de SoftwareBus zijn verschenen.  

 

 

Enkele relevante websites

Autoriteit Persoonsgegevens
Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht van iedereen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die dit grondrecht bewaakt. En ervoor zorgt dat bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden.
   
Wikipedia:
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Computerbeveiliging

Consumentenbond - veilig internetten 
Overzicht van de grootste digitale gevaren en van de bescherming ertegen. Je kunt jezelf tegen oplichting via internet en de telefoon beschermen door de belangrijkste trucs van criminelen te kennen én door een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen.

Veilig internetten.nl
Via het menu van deze website komen vele aspecten van online privacy en veiligheid aan de orde. Iedereen kan hier antwoord op vragen vinden en hulp bij problemen krijgen.
   
Alert Online
Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. 
   
Have I been pwned?
Check if your email or phone is in a data breach.
Is my password pwned?
Check if your password is exposed in a data breach.
 

Categorieën