Redactie & Administratie

Redactie:
e-mail Redactie Softwarebus
Hoofdredacteur: René Suiker
Eindredacteur: Rob de Waal Malefijt
Grafisch coördinator: Ger Stok
Auteur: Isja Nederbragt
Opmaak door DTP team: Ger Stok, Rob de Waal Malefijt en Harry van Mosseveld
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
Ontwerp opmaak: Okker Reclame, Veenendaal
Ontwerp omslag: FIR&E,  Wageningen
Administratie:
e-mail de Administratie
Rob de Waal Malefijt

U wordt dringend verzocht in alle correspondentie met de administratie altijd uw volledige naam, adres met postcode en, indien van toepassing, hcc-lidnummer te vermelden.

 

 

Categorieën