Artikelen in de SoftwareBus over Linux

Op deze pagina vindt u artikelen over Linux die in de SoftwareBus zijn verschenen. Ze zijn te downloaden in PDF formaat.

Notabene:

  • Overname van artikelen is slechts toegestaan met VOORAFGAANDE schriftelijke toestemming van de redactie van de SoftwareBus!
  • Artikelen verschijnen hier pas nadat tenminste een jaar sinds hun publicatie in de SoftwareBus is verstreken. Recentere artikelen zijn voorbehouden aan abonnees. Zie daarvoor onder De digitale SoftwareBus.

 

2017-5 Ubuntu Studio (5): De multimediaversie van Ubuntu. In het vorige nummer liet Ton Valkenburgh je zien hoe we audio en MIDI in Ubuntu Studio configureren. Deze keer gaan we aan de slag met persoonlijke instellingen en de specifieke laptopaspecten.
2017-4 Linux-puzzel opgelost: Welke Debian pakketten zijn later handmatig geïnstalleerd? Een oefening met synaptic, sed en reguliere expressies. Auteur: Johan Swenker.
2017-4 Ubuntu Studio (4): De multimediaversie van Ubuntu. In dit artikel laat Ton Valkenburgh zien hoe we audio en MIDI in Ubuntu Studio configureren.
2017-3 11_Ubuntu_Studio-lo.jpg Ubuntu Studio (3): De multimediaversie van Ubuntu. In het vorige deel van deze artikelenreeks hebben we Windows voorbereid volgens de ideeën die in het eerste artikel zijn beschreven. Nu gaan we eindelijk aan de slag om Ubuntu Studio te installeren.
2017-2 Ubuntu Studio (2): De multimediaversie van Ubuntu. In het eerste deel heeft Ton Valkenburgh de achtergronden van zijn keuze voor Ubuntu Studio verteld. In dit tweede deel komt de voorbereiding van Windows 10 aan de orde.
2017-1 Ubuntu Studio (1): Bij de overgang van Windows XP naar Windows 7 64-bits liep Ton Valkenburgh tegen zoveel problemen op met de commerciële programma’s, dat hij op zoek is gegaan naar vervangers die ook onder Linux werken. Hij kwam uit bij Ubuntu Studio en beschrijft in dit artikel zijn wederwaardigheden. En: wordt vervolgd!
2017-1 Logical Volume Manager (LVM): Tijdens de CompUfair in september 2016 gaf ik een presentatie over LVM, maar helaas ging de demonstratie een beetje de mist in. Ik was vergeten dat je met Ctrl+Shift+Plus de letters groot en leesbaar op het scherm kunt krijgen, net als bij een browser. Vandaar dit artikel, zodat je thuis zelf de demo kunt uitvoeren. Door Johan Swenker.
2016-5 Het WSL in Windows 10: De Windows 10 Anniversary Update brengt ons, naast allerlei andere nieuwtjes, ook het WSL (Windows Subsysteem voor Linux), een echte Linux-omgeving binnen Windows.‘Gefundenes Fressen’voor Linux-enthousiasten! Hans Lunsing maakt ons wegwijs.
2016-5 De baas over Secure Boot (2): In deze aflevering laat Hans Lunsing aan de hand van de UEFI-interface van OVMF zien hoe u Secure Boot in instellingsmodus zet, uw eigen sleutel toevoegt aan de database met toegelaten sleutels en de platformsleutel overneemt. Voor het geval dat dit niet simpel lukt, worden oplossingen aangedragen.
2016-4 De baas over Secure Boot (1): Door Hans Lunsing. Secure Boot heeft ten doel bescherming te bieden tegen malware die zich in het bootproces heeft genesteld voordat het besturingssysteem wordt geladen,in het bijzonder rootkits en bootkits. Het doet dit door cryptografische verificatie van laders van besturingssystemen, drivers en andere software die vanuit de firmware, waarvan UEFI de interface vormt, wordt gestart. Hans legt uit hoe dit in zijn werk gaat en geeft aan hoe u Secure Boot volledig naar uw hand kunt zetten. Hoe dat precies gaat komt de volgende keer aan de orde.
2016-2 Van Windows naar Linux. Deel 2: de installatie, slot van de reeks door Hans Lunsing over het overstappen van Windows naar Linux. In de vorige aflevering van deze serie, nu al weer vier maanden geleden, kwam aan de orde hoe u zich het beste kon voorbereiden op installatie en gebruik van Linux. In een eerste inleidende aflevering werd uiteengezet welke redenen er aan overstappen ten grondslag kunnen liggen.
2016-1 Linux op de commandoregel: Door Johan Swenker. De CLI is de Command Line Interface en de GUI is de Graphical User Interface. Onder zowel Windows als Linux is GUI de standaard omgeving, maar voor sommige activiteiten is de CLI handiger. Maar dan moet je er wel een gevoel voor krijgen.
2015-6 Van Windows naar Linux. Deel 1: de voorbereiding, door Hans Lunsing. En zo komen we dan aan bij de eerste stap van de voorbereidingen van een eventuele overstap naar Linux: ga na of Linux wel met al uw hardware uit de voeten kan. Nadat de hardware op compatibiliteit met Linux is onderzocht , volgt de tweede stap in de voorbereiding op een overstap naar Linux: ga na of de nu door u gebruikte programma’s ook voor Linux beschikbaar zijn en zo nee, of er goede alternatieven zijn.
2015-5 Van Windows naar Linux: Temidden van alle ophef over Windows 10 is het goed te bedenken dat er ook nog uitstekende alternatieven voor Windows zijn. Het bekendste daarvan is Linux. Hans Lunsing is kenner bij uitstek en beschrijft de eigenschappen en de voor- en nadelen ervan. Twijfelt u ook nog tussen Windows 10 en een goed alternatief? In december volgt de eerste aflevering van een reeks artikelen die het ‘twijfelaars’ gemakkelijk zal maken voortaan met Linux te werken.
2015-4 Het jaar van Linux op de desktop: Linux-expert Hans Lunsing beschrijft welke gebruiksaandelen de diverse besturingssystemen, d.w.z. Windows, Linux en OS X, wereldwijd hebben en hoe deze zich ontwikkelen. Het valt op dat het aandeel van Linux nog steeds erg laag is, ook al stijgt het de laatste jaren wel. Hans geeft daarvoor twee mogelijke oorzaken en besluit met de conclusie dat Linux pioniers nodig heeft.
Ook beschikbaar in HTML formaat.
2015-3 Zoekboek Linux: Er is na lange tijd weer een Nederlands boek over Linux verschenen: Zoekboek Linux. Het is geschreven door Hein van Dijk en Gerrit Bruijnes, en behandelt het installeren en in gebruik nemen van Linux en het vinden van antwoorden op Linux-vragen op het internet. Dat laatste is belangrijk, omdat enerzijds alles over Linux op het internet te vinden is en anderzijds het ondoenlijk is al die kennis in één boek te stoppen.
2015-3 Recensie Zoekboek Linux: ‘Onze’ Linux-expert Hans Lunsing schrijft over dit boek: ‘Verfrissend, met enthousiasme geschreven. Alleen al daardoor word je verleid om toch maar eens met Linux aan de slag te gaan. En niet alleen aan de software wordt aandacht besteed, maar ook aan de hardware en de daarvoor benodige stuurprogramma’s. Zelfs de terminal en daarin beschikbare commando’s worden behandeld, iets wat je in de meeste op de consument gericht Linux-boeken niet vindt.’
2015-2 Linux en UEFI met Secure Boot: In het vorige nummer: UEFI, de Unified Extensible Firmware Interface, als opvolger van het aloude BIOS. In het bijzonder enkele zaken waarin de UEFI zichtbaar laat blijken dat hij er is. Nu komt aan de orde hoe het Linux‐besturingssysteem omgaat met deze nieuwe UEFI‐systemen, in het bijzonder met Secure Boot, en welke gereedschappen Linux ervoor biedt.
2015-2 Werkomgevingen in Linux: Linux is een open-source besturingssysteem.Daarom kan een ieder Linux gebruiken als basis voor het samenstellen van een volledig systeem, met gebruikerstoepassingen en al, om dat als distributie (kortweg distro) van Linux uit te brengen. Met het oog op de keuze aan software, de mate van ondersteuning op het internet, en de duur van ondersteuning met updates, is de keuze van een distributie belangrijk. Belangrijker voor de dagelijkse omgang met Linux is echter de keuze van een werkomgeving.
2015-1 UEFI, Secure boot en GPT: De meeste nieuwe pc’s hebben geen BIOS meer als vanouds, maar zijn uitgerust met zijn opvolger UEFI, ook wel UEFI-BIOS genaamd. UEFI staat voor ‘Unified Extensible Firmware Interface’ en is een software-interface tussen het besturingssysteem van de computer en de firmware, de in zijn hardware geprogrammeerde software. UEFI zelf behoort natuurlijk ook tot de firmware van de computer. De huidige versie van UEFI is 2.4 van juli 2013.
2014-4 Waar Linux zijn bestanden laat: Met deze uitgebreide beschrijving wordt u wegwijs in de mapstructuur van Linux (algemeen, dus voor alle distro’s).

 

Categorieën