Opzegging abonnement SoftwareBus

Let wel dat met dit formulier alleen het abonnement op de SoftwareBus kan worden opgezegd, dus niet het lidmaatschap van CompUsers.

Het lidmaatschap van CompUsers vervalt automatisch als u het lidmaatschap van HCC opzegt. Wilt u alleen het lidmaatschap van CompUsers opzeggen, maar wel lid blijven van HCC, dan moet u dat doen via mijn.hcc.nl op tabblad "Mijn groeperingen". Beëindiging van het lidmaatschap van CompUsers leidt niet automatisch tot opzegging van het abonnement op de SoftwareBus omdat lidmaatschap en abonnement los van elkaar staan.

Opzegging abonnement SoftwareBus

Ik zeg mijn abonnement op de SoftwareBus op

Datum waarop het abonnement moet worden beëindigd. Let wel dat er een opzegtermijn is van drie maanden, tenzij het abonnement stilzwijgend is verlengd. In dat geval is de opzegtermijn 1 maand. U kunt natuurlijk een langere termijn aangeven.
Adres
Indien mogelijk uw relatiecode als abonnee van de SoftwareBus. U vindt uw relatiecode op de plastic omslag van de SoftwareBus.
Lid van HCC?
HCC-lid: uw HCC-lidnummer zoals op uw HCC-ledenpas;
Donateur: uw donateurnummer zoals ontvangen van de ledenadministratie.
Wij zouden graag willen weten waarom u opzegt. Dat kan ons op het spoor zetten van verbeteringen van de SoftwareBus.