Opzegging abonnement SoftwareBus

Let wel dat met dit formulier alleen het abonnement op SoftwareBus kan worden opgezegd, dus niet het lidmaatschap van CompUsers.

Uw lidmaatschap van CompUsers en uw abonnement op de SoftwareBus vervallen automatisch als u het lidmaatschap van HCC opzegt. Wilt u alleen het lidmaatschap van CompUsers opzeggen, maar wel lid blijven van HCC, dan moet u dat doen via mijn.hcc.nl op tabblad "Mijn groeperingen". Beëindiging van het lidmaatschap van CompUsers leidt niet automatisch tot opzegging van het abonnement op SoftwareBus omdat lidmaatschap en abonnement los van elkaar staan.

Per e-mail ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier.

Opzegging abonnement SoftwareBus

Ik zeg mijn abonnement op SoftwareBus op

Datum waarop het abonnement moet worden beëindigd. Let wel dat er een opzegtermijn is van drie maanden, tenzij het abonnement stilzwijgend is verlengd. In dat geval is de opzegtermijn 1 maand. U kunt natuurlijk een langere termijn aangeven. Formaat: jjjj-mm-dd.
Adres
Indien mogelijk uw relatiecode als abonnee van de SoftwareBus. U vindt uw relatiecode op de plastic omslag van de SoftwareBus.
Lid van HCC?
HCC-lid: uw HCC-lidnummer. U vindt het op uw HCC ledenpas.
Wij zouden graag willen weten waarom u opzegt. Dat kan ons op het spoor zetten van verbeteringen van de SoftwareBus.
CAPTCHA
14 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.