Welkom bij het platform Digifoto

          

Het Platform DigiFoto staat 365 dagen per jaar voor jou klaar!

Het Platform DigiFoto biedt jou als CompUsers-lid alle faciliteiten om je hobby op een plezierige manier te beleven! En dat op een wijze waarbij het persoonlijk contact de belangrijkste pijler is waarop onze activiteiten gebaseerd zijn. Niet alleen op één of twee dagen per jaar, maar op ál onze CompUfairs en andere evenementen - excursies, fotodagen etc.

Heb je vragen of opmerkingen?

Natuurlijk kun je bij ons ook al je vragen op fotogebied kwijt; meestal hebben we wel een passend antwoord. Je kunt het Platform DigiFoto elke dag benaderen via ons contactformulier (klik dan hier of op "contact" in de rechterkolom).

Voor wie is het Platform Digifoto?

Het Platform DigiFoto is er speciaal voor CompUsers-leden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp fotografie en fotobewerking en er aardigheid in hebben om samen met anderen hieraan te werken. Dus eigenlijk voor iedereen!

Dat komt mede tot uitdrukking op de Compufairs die driemaal per jaar georganiseerd worden in De Bilt, en waar we  aanwezig zijn voor je vragen en problemen, maar waar we ook altijd wel iets laten zien dat met fotografie in brede zin te maken heeft....

Bezoek daarom regelmatig onze CompUfairs  in de Bilt....

Wanneer is de eerstvolgende keer? Op zaterdag 23 april 2022.

Afgelopen januari heeft Wessel Sijl een "druk bezocht" webinar gegeven, waarin hij door hem gemaakte foto's toonde met daarbij uitleg over inhoud en techniek van fotograferen en fotobewerking. Zeker zolang bijeenkomsten niet mogelijk zijn, is het de bedoeling om van tijd tot tijd een webinar te organiseren. U wordt daarover geïnformeerd via een nieuwsbrief en via de website.

De activiteiten georganiseerd door het platform DigiFoto zijn ook toegankelijk voor alle HCC leden!


Het platform DigiFoto slaat nieuwe wegen in....

Waren wij totnogtoe vooral gericht op een breed scala van min of meer        onsamenhangende werkterreinen (techniek, presentatie, voorlichting,           programmatuur, compositieleer etc.), nu gaan we ons richten op de             samenhang van deze elementen en die af te bakenen, vorm te geven en verder uit te werken in een bruikbare                                
“workflow fotografie – van opname tot eindproduct”.

Daarbij worden alle aspecten in deze workflow aangekaart, zoals:

- welke doelstelling heb je met de foto, zoals ïnformatief, kunstzinnig, documentair of reisverslag etc.
- welke soort camera (spiegelreflex,compact,maar ook smartphone b.v.) kan je gebruiken voor welk doel.
- waar zoek en vind je de juiste entourage voor je foto. Een portret vereist een ander decor dan een sportfoto.
- Hoe en met welke middelen (programma's) bewerk je de opnames om tot een passend resultaat te komen dat aan je doelstelling beantwoordt.
- Op welke manier presenteer je het eindresultaat (b.v. Een expositie met ingelijste kwalitatief hoogstaande foto's in een passe-partout, een fotoboek van een reisverslag, projectie met een beamer voor een lezing of voordracht)


Het platform DigiFoto doet nog veel meer!

Ook buiten de CompUsers gebruikersdagen gaan we veel activiteiten aanbieden en we willen ook de leden van het Platform stimuleren om niet alleen mee te doen met de aangeboden evenementen, maar ook zelf actief zaken aan te dragen en te organiseren.
Op die manier gaan we er een wervelende club van maken.


Aarzel niet en word nu lid van het Platform DigiFoto door het aanmeldingsformulier in te vullen.

 

Categorieën