Oude negatieven scannen

Onze vrijwilliger Wessel Sijl gaf op de HCC!kennisdag van 30 maart 2024 een goed bezochte presentatie over het scannen van oude negatieven. Die presentatie was gebaseerd op twee artikelen van zijn hand in het blad SoftwareBus. Hier kun je beide artikelen en de presentatie als pdf downloaden:

Digitaliseer je oude foto’s en maak ze weer springlevend!

In menig huishouden bevinden zich vaak nog mappen of dozen vol negatieven ‐ kleur en zwart‐wit ‐ en dia’s, die na de opkomst van de (digitale) fotografie wat in de vergetelheid zijn geraakt. Dat is jammer, want afdrukken in foto‐albums of ingelijst hebben niet het eeuwige leven; ze verbleken na verloop van tijd, en door allerlei invloeden kan het beeld ‐ of beter gezegd de emulsie van het fotopapier ‐ afbreken. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld vocht, schimmel, verzuring (door matige papierkwaliteit van een album, slechte lijmen waarmee foto’s zijn opgeplakt, enz.). Een nieuwe afdruk laten maken is een optie, maar het is vaak handiger om de negatieven te digitaliseren. Deze artikelen en presentatie wijzen je daarin de weg.   
 

Categorieën