Artistieke fotografie in de spotlights

Duo presentatie door Wessel Sijl en Isja Nederbragt

Door de jaren heen heeft de techniek van het fotograferen bovengemiddelde aandacht gekregen, zowel tijdens het fotograferen als ook bij het afdrukken in de donkere kamer. Foto’s moesten perfect zijn.

Met de komst van de digitale fotografie, en vooral ook het digitaal bewerken van foto's, als alternatief voor het donkere kamer werk, zijn de mogelijkheden voor een "perfecte" foto bijna onuitputtelijk geworden. 
De ontwikkelingen van digitaal fotograferen en bewerken van foto's zijn inmiddels zo ver voortgeschreden, dat de techniek nauwelijks meer aandacht nodig heeft. Vooral met de komst van de smartphone is dat heel ver gegaan. De (ingebouwde) software is zo goed dat de foto’s bijna altijd technisch geslaagd zijn.

Het gevaar van een technisch perfecte foto is dat het gevoel dat de foto moet oproepen of dat de boodschap die je wil meegeven, niet of onvoldoende uit de verf komt. Het blijft dan een wat nietszeggende registratie. Nieuw is dit overigens niet. Ook in de tijd van de analoge fotografie liepen serieuze fotografen hier tegenaan; zij wilden voorkomen dat de inhoud van hun kunst teniet werd gedaan door een overkill van techniekbeheersing

Ook wij, beide sprekers, willen meer doen. We willen onze foto’s een artistieke uitstraling geven, we willen de sfeer van het fotomoment benadrukken. Of van één foto, of van een serie foto's een verhaal maken. 
Tijdens de lezing laten we zien hoe we dat doen, ieder van ons tweeën op zijn eigen manier. En met heel verschillende resultaten. En het is aan u als fotograaf om, hopelijk geïnspireerd door onze presentaties, daarin uw eigen, persoonlijke weg te vinden.

Uiteraard blijft de techniek onontkoombaar. We verfoeien dat zeker niet; we gebruiken fotobewerkingsprogramma’s, apps, filters en zo meer. De uitdaging is om die zodanig in te zetten dat het creatieve aspect de boventoon voert en dat het resultaat niet wordt bepaald door de techniek alleen. Het moet geen ‘trucje’ worden. 
Ook dat lichten we toe. 
 

Categorieën