Lezingen en presentaties

Deze pagina zal toegang geven tot de diashows van de lezingen en workshops van het Platform WebOntwerp.

Als er opnamen van lezingen en workshops gemaakt zijn, zullen deze ook via deze pagina toegankelijk gemaakt worden.

Op dit moment is deze pagina nog in ontwikkeling.

Categorieën