Abonnement op de SoftwareBus

PrintvriendelijkPrintvriendelijkVerstuur per e-mailVerstuur per e-mail

Neem een abonnement op het CompUsers-magazine SoftwareBus vanaf € 15 per jaar. Een jaargang bestaat uit zes nummers.

De prijs van € 15 per jaar is inclusief verzending binnen Nederland en geldt voor

  • CompUsers-leden
  • HCC-leden

als u ons machtigt om het abonnementsgeld te incasseren. U krijgt dan € 2,50 korting op de normale prijs van € 17,50 per jaar. Zie voor alle tarieven hieronder bij Tarieven en kortingen.

U kunt zich als abonnee opgeven

  • via dit formulier als u ons machtigt tot automatische incasso van het abonnementsgeld;
  • via dit formulier als u op andere wijze wilt betalen.

De voorwaarden voor een abonnement vindt u hieronder.

 

Voorwaarden abonnement SoftwareBus

Tarieven en kortingen

Het jaarabonnement kost voor niet-leden van CompUsers en HCC € 26,50, inclusief verzendkosten binnen Nederland. Leden en donateurs van CompUsers en leden van HCC krijgen € 9,00 korting. Bij betaling door middel van automatische incasso wordt € 2,50 korting gegeven.
De verzendkosten voor verzending buiten Nederland maar binnen de EU bedragen € 6,00, terwijl voor een bestemming buiten de EU € 12,00 in rekening wordt gebracht.
Wijzigingen van tarieven worden tenminste 2 nummers tevoren in het colofon van de SoftwareBus gemeld. Losse nummers kosten € 5,-.

Duur van het abonnement

Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bij het aangaan van het abonnement expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop van deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging CompUsers of HCC betekent niet dat automatisch ook het abonnement wordt opgezegd. Het abonnement wordt dan voortgezet tegen de niet-ledenprijs.

Opzeggen

Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden, tenzij de abonnee een andere, langere termijn aangeeft. Opzeggen kan uitsluitend via de abonnementenadministratie van de SoftwareBus, dus niet via de HCC. De contactgegevens zijn hieronder opgenomen. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend op basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkorting en de verzendkosten wel berekend, maar niet de eventueel ontvangen korting voor automatische incasso.
Wij stellen het op prijs als u bij opzegging van uw abonnement ook de reden van uw opzegging vermeldt.

Betaalwijze

Betaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso onder vermelding van de abonneenaam en het abonnementsnummer. Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning verzonden; hiervoor geldt een toeslag van € 2,50. Bij betaling anders dan via automatische incasso geldt een betaaltermijn van één maand na verzending van de factuur of acceptgirokaart. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de toezending van de SoftwareBus onderbroken totdat de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitutie in geld of anderszins.

Het abonnementsgeld kan worden betaald op rekening

IBAN: NL13INGB0000206202
BIC: INGBNL2A.
ten name van: ProgrammaTheek BV
onder vermelding van de abonneenaam en het abonnementsnummer.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de abonnementenadministratie. De contactgegevens zijn  hieronder opgenomen.

Contact

De abonnementenadministratie is bereikbaar via dit contactformulier op deze website, of per post naar:

CompUsers abonnementen
Postbus 23 5100 AA Dongen
Nederland

Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en adres en, indien HCC-lid, uw HCC-lidmaatschapsnummer.

De abonnementenadministratie is niet telefonisch bereikbaar. Let wel dat de abonnementenadministratie niet aan de HCC-administratie is gekoppeld.

Categorieën: