Internet infrastructuur

De bestaande servers van CompUsers zijn al de nodige jaren in de lucht. Inmiddels voldoen die technisch niet meer en is de software verouderd. Bovendien is er dringend behoefte aan verbetering van de veiligheid, zowel intern als voor de leden/gebruikers.

Het afgelopen half jaar is in overleg met het WebTeam besloten over te gaan tot een geheel nieuwe internet infrastructuur, die gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen van internet hosting. Daarbij staat de veiligheid zeer hoog in het vaandel. Er wordt uitgegaan van clusters voor elke internet activiteit, met elk een eigen gehoste server en team voor inhoud en onderhoud.

Dit betekent ook dat organisatorische aanpassingen nodig zijn. We zoeken daarom extra vrijwilligers die de nieuwe taken op zich kunnen nemen.

Op korte termijn is vooral behoefte aan vrijwilligers voor:

Website

Deze website www.CompUsers.nl is gebouwd in Drupal, een krachtig en flexibel Content Management systeem. Voor deze website is behoefte aan webmasters, die samen met het kader van CompUsers de inhoud van de website actueel houden en uitbouwen.

Kennis van servers en Drupal is niet vereist. Maar het is natuurlijk wel handig als enkele webmasters daarmee vertrouwd zijn of worden.

Linux en Drupal ondersteuning

De internet infrastructuur omvat o.a. De website (Drupal), de  eShop (Drupal), een mailserver (zie SoftwareBus 2011-2), een VoIP centrale , eMailings systeem en DigiGalerie.

Deze maken alle gebruik van een (gehoste) server die meestal onder Linux draait en Drupal is een belangrijk CMS.

Linux: hiervoor zoeken we enkele Linux experts die bekend zijn met servers. Taken zijn bijvoorbeeld het onderhoud en de veiligheid van servers, beheer DNS systeem, maken van scripts enzovoort.

Drupal: Voor verdere ontwikkeling van de website en de eShop, onderhoud van Drupal, het over zetten op de nieuwste Drupal versie en bijdragen aan de veiligheid van de systemen worden enkele vrijwilligers gezocht die bekend zijn of zich willen bekwamen in Drupal

Heb je interesse? Stuur dan een mail aan voorz@CompUsers.nl, liefst met je telefoonnummer. 

20 juni 2011